Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

26. Februar 2018

Kultur- und Kreativtreffen 2018

Die Task Force Cross-Border Culture der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (T4CBC-AGEG) in Kooperation mit der Euroregion Elbe/Labe veranstaltet vom 25. - 27. April 2018 in Řehlovice und Dresden ein Kultur- und Kreativtreffen.
Das diesjährige Treffen ist die Folgeveranstaltung der T4CBC vom vergangenen November in Dresden und stellt die Kultur- und Kreativwirtschaft in ländlichen Grenzregion in den Fokus.

In acht Workshops sollen bisher entworfene Projektideen weiterentwickelt und Lösungen für die speziellen Herausforderungen von Kultur- und Kreativwirtschaft in dünn besiedelten, peripheren Räumen vorgestellt werden.

Die Organisatoren freuen sich über Einrichtungen oder Personen, die zu den Themen und Projekten einen Beitrag leisten oder am Aufbau europaweiter Netzwerke interessiert sein könnten.

Nähres im Downloadbereich unterhalb dieses Artikels.

26. Februar 2018

Kulturní a kreativní setkání 2018

Task Force Cross-Border Culture pracovního sdružení Evropské pohraniční regiony (T4CBC-AGEG) v kooperaci s Euroregionem Elbe/Labe pořádá od 25. do 27. dubna 2018 v Řeholnicích a Drážďanech Kulturní a kreativní setkání.
Letošní setkání je následnou akcí T4CBC z minulého listopadu v Drážďanech a do popředí zájmu staví kulturní a kreativní branži ve venkovských regionech.

V osmi workshopech mají být dále rozvíjeny doposud navržené projektové nápady a řešení pro speciální výzvy kulturní a kreativní branže v řídce osídlených periferních oblastech.

Organizátoři se těší na zařízení nebo osoby, které mohou přispět k těmto tématům a projektům, nebo by mohly mít zájem na budování celoevropských sítí.

Bližší informace v oblasti ke stažení pod tímto článkem (v NJ a AJ).
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB