Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

22. Februar 2018

CeBB veröffentlichte Jahresbilanz 2017

Am 22.02.2018 stellte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee die Jahresbilanz 2017 der Öffentlichkeit vor. 
Gäste bei der Vorstellung der Jahresbilanz waren Thomas Ebeling, Landrat und Kuratoriumsvorsitzender des CeBB, Josef Höcherl, 3. Bürgermeister der Stadt Schönsee und Irene Träxler, 1. Vorsitzende des Trägervereins Bavaria Bohemia e.V.

Nach den einleitenden Worten von Irene Träxler erläuterte Veronika Hofinger, Leiterin des CeBB, die Jahresbilanz 2017, berichtete über die Schwerpunkte des zurückliegenden Jahres und ging auf die Umsetzung der Projekte Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen (Förderung vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds) und Kulturregion Bayern-Böhmen 2017.

Sie ließ die umfangreichen Aktivitäten im zurückliegenden Jahr Revue passieren und dankte den Projekt-, Kooperations- und Förderpartnern, die dazu beigetragen haben, das grenzüberschreitende Engagement in dieser Intensität zu ermöglichen. Sie betonte die Bedeutung der länderübergreifenden Basisarbeit, die das CeBB in den elf Jahren seines Bestehens zu einem wichtigen Bindeglied zwischen den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen gemacht hat.

OTV-Beitrag vom 23.02.2018

22. Februar 2018

CeBB zveřejnilo výroční zprávu 2017

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee představilo dne 22. 2. 2018 veřejnosti svou výroční zprávu za rok 2017.
Hosty tohoto představení výroční zprávy byli Thomas Ebeling, předseda okresního úřadu a předseda kuratoria CeBB, Josef Höcherl, 2. místostarosta města Schönsee a Irene Träxler, předsedkyně zřizovatelského spolku Bavaria Bohemia e.V.

Po úvodních slovech Ireny Träxler představila Veronika Hofinger, ředitelka CeBB, výroční zprávu za rok 2017, informovala o hlavních bodech uplynulého roku a věnovala se realizaci projektů Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko (dotace od Česko-německého fondu budoucnosti) a Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017.

Dále připomněla velké množství aktivit v předešlém roce a poděkovala projektovým, kooperačním a dotačním partnerům, kteří za jejich přispění umožnili přeshraniční angažmá takové intenzity. Zdůraznila význam přeshraniční základní funkce CeBB, která ho za jedenáct let jeho existence proměnila v důležitý spojovací článek mezi českými a bavorskými sousedními regiony.
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB