Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

08. Februar 2018

Deutsch-tschechisches Programm für junge Profis

CGYPP wurde 2008 als ein internationales Netz von jungen Deutschen und Tschechen aus dem akademischen Bereich, Wirtschaft, Medien, Politik, öffentlichen Verwaltung und des Non-Government-Sektors gegründet. Jetzt können sich Interessenten zum bereits 9. Jahrgang anmelden.
Das Programm beginnt im April mit einem ersten Workshop in Prag. Thema des 9. Jahrgangs sind die Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung.

Anmelden können sich junge Profis mit einer mindestens 3jährigen Arbeitserfahrung aus Deutschland oder der Tschechischen Republik, die sich stark um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit interessieren und fließend Englisch sprechen.

Der strukturierten Lebenslauf kann bis zum 16. Februar 2018 an die Mailadresse cf@eab-berlin.eu zugesandt werden.

Mehr Informationen (auf Englisch) im Downloadbereich unter diesem Artikel.

08. Februar 2018

Česko-německý program pro mladé profesionály

CGYPP byl založen v roce 2008 jako mezinárodní síť mladých Čechů a Němců z akademické sféry, byznysu, médií, politiky, veřejné správy a nevládního sektoru. Nyní se mohou zájemci přihlásit do již 9. ročníku.
Program začíná už v dubnu prvním workshopem, který se koná v Praze! Tématem 9. ročníku jsou možnosti a výzvy digitalizace.

Přihlásit se mohou mladí profesionálové s minimálně 3letou pracovní zkušeností z České republiky nebo Německa se silným zájmem o přeshraniční spoluprácikteří mluví plynně anglicky.

Strukturovaný CV lze zaslat ještě do 16. února 2018 na adresu zuzana.lizcova@amo.cz.

Více informací v AJ v sekci download pod tímto článkem.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
CGYPP in Passau | CGYPP v Pasově
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,46 MB