Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

18. Januar 2018

Jassick trift Špráche | Deutsch-tschechische Sprachanimation

Tandem - Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch in Regensburg bietet eine Ausbildung zum Sprachanimateur an.
Die Basisschulung finden vom 12. bis zum 15. April 2018 in Litoměřice / Leitmeritz statt.

Die Aufbauschulung dann vom 08. bis zum 10. November 2018 statt. Der Ort steht noch nicht fest, die Schulung wird aber in Deutschland stattfinden.

Näheres im Downloadbereich unter dem Artikel.

18. Januar 2018

Jassick trift Špráche | Česko-německá jazyková animace

Tandem - koordinační centrum pro česko-německou výměnu mládeže v Řeznu nabízí kurs jazykového animatéra.
Základní školení proběhne od 12. do 15. dubna 2018 v Litoměřicích.

Nástavbový kurs pak od 8. do 10. listopadu 2018. Místo zatím nebylo stanoveno, kurs ale bude uskutečněn v Německu.

Více informací v sekci download pod článkem.
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB