Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

24. Januar 2018

Stellenausschreibung der Deutschen Schule Prag

Die Deutsche Schule Prag sucht für das kommende Schuljahr eine/n Fachlehrer/in für Physik und Mathematik sowie eine/n Fachlehrer/in für Tschechisch und ein zweites Fach (Kunst / Erdkunde / Sozialkunde) für die Sekundarstufen I und II.
Bewerber können sich bis zum 28. Februar schriftlich mit Motivationsschreiben, Zeignissen, Lebenslauf mit Lichtbild, Telefonnummer und E-Mail-Adresse an die Personalabteilung, Frau Alžběta Rubriciusová (alzbeta.rubricius@dsp-praha.cz oder 00420 235 311 725), wenden. 

Näheres zu den Stellenausschreibungen im Downloadbereich unter dem Artikel.

24. Januar 2018

Německá škola Praha hledá učitele

Německá škola Praha (Deutsche Schule Prag) vypisuje na příští školní rok místo učitele/ky fyziky a matematiky a místo učitele/ky českého jazka a dalšího předmětu (výtvarná výchova / zeměpis / občanská výchova) pro druhý stupeň.
Zájemci se mohou do 28. února písemně obrátit na personální oddělení, paní Alžbětu Rubriciusovou (alzbeta.rubricius@dsp-praha.cz nebo 235 311 725) a zaslat motivační dopis, vysvědčení, životopis s fotografií, telefonní číslo a emailovou adresu.

Bližší informace v sekci download pod článkem. Na žádost Německé školy Praha jsou informace pouze v německém jazyce.
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB