Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Kulturtouren • Cesty za kulturou

03. März 2018

Romeo und Julia im J.K.Tyl-Theater Pilsen

Mit einer Ballett-Tour ins J.K.Tyl-Theater in Pilsen startet das Centrum Bavaria Bohemia / Bavaria Bohemia e.V. in das KulturTouren-Jahr 2018. Auf dem Programm am Samstag, 3. März 2018 steht die Inszenierung des Balletts Romeo und Julia von Sergei Prokofjew nach William Shakespeare. Die Handlung des Ballettklassikers folgt ganz dem Theaterstück. Das Libretto verfassten Adrian Piotrowski und Sergei Radlow unter Mitwirkung von Boris Assafjew.
Das Werk in drei Akten mit jeweils vierzig Minuten Dauer und einem zehnminütigen Epilog war Prokofjews erste bedeutende Komposition und gilt nach wie vor als Höhepunkt seines musikalischen Schaffens. Die reiche und vielfältige Instrumentierung sowie die rhythmische Komplexität der Partitur stellen bei jeder Inszenierung Herausforderungen für Orchester und Tänzer dar. An Stellen wie dem „Machtwort des Herzogs“, „Romeo rächt Mercutios Tod“ oder dem Vorspiel zum dritten Akt erklingen in der Musik Dissonanzen an der Grenze zur Atonalität. Der berühmte „Tanz der Ritter“ mit seinen punktierten, schwerfälligen Rhythmen ist inzwischen eher als quasi-sinfonisches Thema bekannt. Im Gegensatz dazu stehen die zugleich zarten und jugendlich-lebhaften Themen in Verbindung mit Julias Erwachen zur Liebe.

Vor der Oper
Schon traditionell ist für die Gäste unserer KulturTouren ins J.K.Tyl-Theater in Pilsen ein kleiner Sektempfang mit Häppchen als Einstimmung auf den Abend.

Reisepreis
56,00 EURO (Busfahrt, Ballettkarte, Empfang); Kinder bis 12 Jahren 40,00 Euro; 5,00 Eeuro Ermäßigung für Mitglieder von Bavaria Bohemia e.V.
Den Reisepreis überweisen Sie bitte – nach telefonischer Anmeldung – auf unser Konto
IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20 / SWIFT/BIC: BYLADEM1SAD
Kennwort: Romeo und Julia

Ihre Anmeldung ist verbindlich. Die Fahrt findet ab einer Mindestteilnehmeranzahl von 25 Personen statt.

Programm / Zeitplan
 • 16:00 Uhr Nabburg (Pendlerparkplatz an der A93)
 • 16:20 Uhr Oberviechtach (Parkplatz an der Dreifachturnhalle des Gymnasiums, Zufahrt Gewerbegebiet)
 • 16:35 Uhr Schönsee (Rathaus)
 • 16:45 Uhr Eslarn (Rathaus)
 • 17:00 Uhr Waidhaus (Parkplatz an der Autobahn-Kirche)
 • 18:00 Uhr Ankunft in Pilsen
 • 18:15 - 19:00 Uhr Sektempfang mit Häppchen im Theater
 • 19:00 Uhr Ballettaufführung, anschließend Rückfahrt

Ansprechpartnerin für die Anmeldung im CeBB 
Susanne Setzer
Tel.: 09674 / 92 48 79
Mail: susanne.setzer@cebb.de

03. März 2018

Romeo a Julie v Divadle J.K.Tyla v Plzni

Se zájezdem na balet do Divadla J.K.Tyla v Plzni zahajuje Centrum Bavaria Bohemia e.V. cesty za kulturou v roce 2018. V sobotu 3. března 2018 je na programu inscenace baletu Romeo a Julie od Sergeje Prokofjeva podle Williama Shakespeara. Děj tohoto klasického baletního díla se zcela drží divadelní předlohy. Libreto k baletu napsali Adrian Piotrowski a Sergej Radlov ve spolupráci s Borisem Asafjevem.
Dílo o třech dějstvích v trvání po 40 minutách a s desetiminutovým epilogem byla první významná skladba Prokofjeva a stále platí za vrchol jeho hudební tvorby. Bohaté a rozmanité obsazení nástroji, jakož i rytmická komplexnost partitury představují při každé inscenaci výzvu pro orchestr a tanečníky. V místech děje jako např. "Rozhodnutí knížete", "Romeo mstí smrt Mercutia" nebo v předehře k třetímu dějství zazní v hudbě disonance na hranici k atonalitě. Slavný "Tanec rytířů" s jeho vytečkovanými, těžkopádnými rytmy je mezičasem známý spíše jako takřka symfonické téma. V protikladu k tomu stojí křehká a zároveň mladistvě živá témata ve spojení s Juliiným probuzením k lásce.   

Před operou
Již tradičně je pro hosty našich cest za kulturou do Divadla J.K.Tyla v Plzni připravena malá recepce ve stoje se šampaňským a jednohubkami jako naladění na večer.   

Cena zájezdu
56,00 eur (jízda autobusem, vstupenka na balet, občerstvení); Děti do 12 let 40,00 eur; 5,00 eur sleva pro členy spolku Bavaria Bohemia e.V.
Cenu zájezdu po přihlášení uhraďte prosím převodem na náš účet IBAN: DE46 7505 1040 0100 1813 20 / SWIFT/BIC: BYLADEM1SAD
Heslo: Romeo a Julia 
Vaše přihláška je závazná. Cesta se koná od minimálního počtu účastníků 25 osob.   

Program / časový plán
 • 16:00 hod. Nabburg (parkoviště pro dojíždějící na A93)
 • 16:20 hod. Oberviechtach (parkoviště u tělocvičny gymnázia, příjezd od průmyslové zóny)
 • 16:35 hod. Schönsee (radnice)
 • 16:45 hod. Eslarn (radnice)
 • 17:00 hod. Waidhaus (parkoviště u dálničního kostela)
 • 18:00 hod. příjezd do Plzně
 • 18:15 - 19:00 hod. recepce s šampaňským a jednohubkami v divadle
 • 19:00 hod. představení baletu, vzápětí jízda zpět.

Kontaktní osoba pro přihlášky v CeBB
Susanne Setzer
Tel.: 09674 / 92 48 79
Mail: susanne.setzer@cebb.de
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB