Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

19. Dezember 2017

Gutscheine für die Wurzer Sommerkonzerte

Für die Wurzer Sommerkonzerte können ab sofort Gutscheine erworben werden - ein ideales Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie.
Die 31. Wurzer Sommerkonzerte unter dem Motto "Ja Ka Scha - So ist das Leben" beginnen am Samstag, 28. Juli und enden am Samstag, 08. September. 

Das ausführliche Programm finden Sie im Downloadbereich, ebenso wie das Bestellformular für die Gutscheine.

19. Dezember 2017

Poukázky na Letní koncerty ve Wurzu

Na Letní koncerty ve Wurzu se nyní začali prodávat poukázky - ideální vánoční dárek pro své blízké.
31. ročník Letních koncertů ve Wurzu s motem "Ja Ka Scha - Takový je život" začínají v sobotu 28. července a končí v sobotu 8. září.

Podrobný program naleznete v sekci download, kde se nachází též formulář pro objednání poukázek.
Rendert Time: 0,129 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB