Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

10. Januar 2018

Ausstellungsorte gesucht

Der Fotograf Sebastian Weise sucht für seine Werkreihe "Zwei Seelen wohnen... Bilder aus dem Schluckenauer Zipfel" Ausstellungsorte.
Die Serie, bestehend aus 40 hängefertigen Bildern verschiedener Formate (von 30x20 bis 180x120), wird zurzeit im Stadtmuseum in Ústí nad Labem (Aussig) bis Anfang März gezeigt.

Die Ausstellung war bereits zu Gast in München, Böblingen, Erfurt und Halle. 2017 erhielt Sebastian Weise für diese Arbeit den Sudetendeutschen Kulturpreis für Bildende Kunst.

Gesucht werden weitere Ausstellungsorte wie Galerien, Museen usw., die an dieser Ausstellung interesse hätten.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Koordinierungsstelle des CeBB (tereza.pechova@cebb.de).

10. Januar 2018

Hledají se místa k vystavování

Fotograf Sebastian Weise hledá pro seriál ze své tvorby "Dvě duše bydlí... obrazy ze Šluknovského výběžku" místa k vystavování.
Série, sestávající ze 40 obrazů různých formátů, hotových k zavěšení (od 30x20 do 180x120), je momentálně vystavena v Městském muzeu v Ústí nad Labem do začátku března.

Výstava již hostovala v Mnichově, Böblingenu, Erfurtu a Halle. V roce 2017 obdržel  Sebastian Weise za tuto práci Sudetoněmeckou kulturní cenu za výtvarné umění.

Hledají se další místa k vystavování jako galerie, muzea atd., která by měla o tuto výstavu zájem.

V případě zájmu se prosím obraťte na Koordinační místo CeBB  (tereza.pechova@cebb.de).  
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB