Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

04. Januar 2018

Projekt-Konferenz zur Barockregion Bayern Böhmen

Das barocke Kulturerbe der bayerischen und böhmischen Nachbarregionen bekannter und für Besucher (noch) attraktiver machen – das ist das Ziel des Projekts Barockregion Bayern-Böhmen, das das Centrum Bavaria Bohemia mit seinen tschechischen Partnern DEPO2015 und Kulturista mit finanzieller Unterstützung durch die EU aus dem Programm Ziel ETZ Bayern-Tschechien umsetzt. 
Ziel der Projektkonferenz ist, Eigentümer und Verwalter barocker Baudenkmäler, Tourismusorganisationen und weitere Kulturakteure aus Bayern und Tschechien ausführlicher über das Projekt zu informieren, frühzeitig in die Planung von Projektaktivitäten einzubeziehen und miteinander zu vernetzen. Die Veranstaltung findet zweisprachig auf Deutsch und Tschechisch statt. 

Nähere Informationen zum Projekt hier.

Programm der Konferenz im Downloadbereich.

04. Januar 2018

Projektová konference k Baroknímu regionu Čechy Bavorsko

Seznámit návštěvníky s barokním dědictvím bavorských a českých sousedních regionů – to je cílem projektu Barokní region Čechy-Bavorsko, který chce zrealizovat Centrum Bavaria Bohemia se svými českými partnery DEPO2015 a Kulturista, sponzorován EU programem Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.
Cílem této konference je o projektu informovat vlastníky a správce barokních památek, organizace cestovního ruchu a další kulturní instituce z Bavorska a Čech a včas naplánovat případné aktivity v rámci tohoto projektu mezi jednotlivými účastníky. Informace budou předávány dvojjazyčně, česky a německy.

Další informace o projektu zde.

Program konference v sekci download.
Rendert Time: 0,081 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB