Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

03. Januar 2018

Stabwechsel im Centrum Bavaria Bohemia

Dr. Veronika Hofinger leitet ab 1. Januar 2018 das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee in Nachfolge von Hans Eibauer, der dem Haus als Mitglied des Stiftungsvorstands und für Sonderaufgaben weiter zur Verfügung stehen wird. 
Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mit Irene Träxler als 1. Vorsitzenden, hat die Weichen für die Zukunft gestellt und ab 1. Januar die Verantwortung für die grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe an Dr. Veronika Hofinger übergeben.

Für die promovierte Geographin ist es eine Rückkehr in eine vertraute Umgebung. Von 2006 bis 2008 war sie neben ihrer Tätigkeit als Regionalmanagerin in der LAG Oberviechtacher & Schönseer Land bereits mit einer Viertelstelle im CeBB beschäftigt und hat die nicht leichte Anfangsphase mitgestaltet. Bis 2010 standen die Konzipierung des Regionalen Entwicklungskonzept (REK) für die LAG Brückenland Bayern Böhmen und der Aufbau der grenzüberschreitenden LAG im Mittelpunkt. Nach fünfjähriger verantwortlicher Tätigkeit in der Region suchte sie eine neue Herausforderung und ging bis 2016 für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Projektleiterin in den Kosovo. Familiäre Gründe führten sie wieder zurück nach Deutschland und Tschechien.

Veronika Hofinger bringt beste Voraussetzungen mit, die Leitung des CeBB zu übernehmen: Sie kennt die Region und viele grenzüberschreitende Projekte, spricht fließend tschechisch, ist bestens vernetzt und hat in ihren bisherigen beruflichen Stationen herausfordernde konzeptionelle und organisatorische Aufgaben bewältigt.  Das Geographiestudium an der LMU München, der Uni Regensburg und der Westböhmischen Universität Pilsen schloss sie mit dem Diplom ab. In Ihrer Doktorarbeit befasste sie sich mit der Entwicklung einer Region im Osten Tschechiens als Teil eines interdisziplinären Forschungsprojekts der Universitäten Ostrava und Regensburg.

Seit 01.09.17 hat sich Veronika Hofinger in ihren neuen Aufgabenbereich im CeBB eingearbeitet und zusammen mit dem Mitarbeiterteam die Konzipierung des Programms 2018 und die Umsetzung von Projekten übernommen.

Beim EU-geförderten dreijährigen Projekt Barockregion Bayern Böhmen, das unter der Federführung des CeBB am 1. Oktober 2017 startete, fungiert Veronika Hofinger als Projektleiterin. Weiter laufen bei ihr die Fäden für Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen 2018 zusammen, dem seit 2012 jährlich vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten und vom Landkreis Schwandorf mitfinanzierten Kultur- und Begegnungsprojekt.  

Sie will die erfolgreiche Arbeit fortführen, jedoch auch neue Akzente setzen. Sie werden deutlich in einer in den letzten Monaten vorbereitenden Veranstaltungsreihe, die sich bedeutenden historischen Ereignissen im Jahrhundertzeitraum 1918 – 2018 widmet. Unter dem Titel Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Haus Europa wird das CeBB im Lauf des Jahres den Jahrhundertzeitraum in Ausstellungen, Vorträgen, Diskussionen und Präsentationen thematisieren.

Das 1. Quartal 2018 beginnt mit interessanten öffentlichen Veranstaltungen und Projektterminen.

OTV-Bericht vom 09.01.2018

03. Januar 2018

Změna ve vedení Centra Bavaria Bohemia

Dr. Veronika Hofinger vede od 1. ledna 2018 Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee jako nástupkyně Hanse Eibauera, který bude pro centrum nadále k dispozici jako člen představenstva nadace a v případě speciálních úloh.
Bavaria Bohemia e.V., zřizovatelský spolek Centra Bavaria Bohemia (CeBB) s Irene Träxler jako předsedkyní, nastavil budoucí směr a od 1. ledna předal zodpovědnost za přeshraniční kulturní točnu do rukou Dr. Veroniky Hofinger. 

Pro tuto promovanou geografku je to návrat do jí dobře známého prostředí. Od roku 2006 do roku 2008 vedle své činnosti jako regionální manažerka v místní akční skupině LAG Oberviechtacher & Schönseer Land již na zkrácený úvazek působila v CeBB a spoluutvářela jeho nelehkou počáteční fázi. Do roku 2010 byly v centru zájmu koncepce Regionální rozvojové koncepce (REK) pro akční skupinu LAG Brückenland Bayern Böhmen a budování přeshraniční akční skupiny. Po pětileté odpovědné práci v regionu hledala novou výzvu a odjela do Kosova, kde působila do roku 2016 jako vedoucí projektu pro Německou společnost pro mezinárodní spolupráci (GIZ). Rodinné důvody ji přivedly opět zpátky do Německa a České republiky.

Veronika Hofinger má ty nejlepší předpoklady pro převzetí vedení Centra Bavaria Bohemia: Zná region a mnohé přeshraniční projekty, mluví plynně česky, má ty nejlepší kontakty a ve svých dosavadních profesních etapách zvládla koncepční a organizační úkoly, které představovaly velkou výzvu. Studium geografie na LMU Mnichov, Univerzitě Řezno a Západočeské univerzitě v Plzni ukončila diplomem. Ve své doktorské práci se v rámci interdisciplinárního výzkumného projektu univerzit Ostrava a Řezno zabývala rozvojem regionu na východě České republiky.

Od 1. 9. 2017 se Veronika Hofinger zapracovávala do svých nových úloh v CeBB a společně s týmem spolupracovníků převzala koncepci programu na rok 2018 a realizaci projektů.

U tříletého projektu s finanční podporou EU Barokní region Čechy-Bavorsko, který byl zahájen 1. října 2017 a u kterého hraje CeBB vedoucí roli, figuruje Veronika Hofinger jako vedoucí projektu. Dále se u ní sbíhají nitě v oblasti projektu Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko 2018, kulturního projektu a projektu setkávání každoročně od roku 2012 podporovaného Česko-německým fondem budoucnosti a spolufinancovaného okresem Schwandorf.  

Chce pokračovat v úspěšné práci, ale také udávat nový směr. To bude zřetelné v cyklu kulturních akcí, připravovaném v posledních měsících, který se věnuje významným historickým událostem ve stoletém období 1918 – 2018. Pod názvem Od panevropské myšlenky do společné Evropy bude CeBB v průběhu roku tematizovat toto stoleté období v rámci výstav, přednášek, diskuzí a prezentací. 

1. čtvrtletí roku 2018 začne zajímavými veřejnými kulturními akcemi a projektovými termíny.
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB