Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

06. Dezember 2017

Pressekonferenz zum Projekt Barockregion Bayern Böhmen

Am Mittwoch, 06.12.2017 informierten die Projektpartner Centrum Bavaria Bohemia, Plzeň2015 und Kulturista über das begonnene gemeinsame Projekt Barockregion Bayern Böhmen bei einer Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des CeBB in Schönsee.
Etwa 10 Vertreter von regionalen Medien wie Der Neue Tag, Mittelbayerische Zeitung und der Fernsehsehnder OTV waren anwesend. Zu Beginn begrüßte die angehende Leiterin (ab Januar 2018) Veronika Hofinger die Gäste, stellte die anwesenden Projektpartner und -mitarbeiter vor. 

Mittels einer Präsentation wurden die Schwerpunkte des Projekts vorgestellt, bei einigen Programmpunkten wurde auch auf Details eingegangen.

Lenka Hodoušová, Projektmanagerin von Plzeň2015, stellte die wichtigsten Programmpunkte auf tschechischer Seite vor.

Weitere Informationen zum Projekt hier oder im Downloadbereich.

06. Dezember 2017

Tisková konference k projektu Braokní region Čechy Bavorsko

Ve středu 6. 12. 2017 informovali projektoví partneři Centrum Bavaria Bohemia, Plzeň2015 a Kulturista o právě spuštěném společném projektu Barokní region Čechy Bavorsko v CeBB v Schönsee.
Konference se zúčastnilo přibližně 10 zástupců regionálních médií, jako např. Der Neue Tag, Mittelbayerische Zeitung a televizní stanice OTV. Na úvod hosty přivítala budoucí ředitelka Veronika Hofinger (od ledna 2018) a představila přítomné projektové partnery a pracovníky.

Pomocí prezentace pak představila hlavní body projektu, u nejdůležitějších částí pronikla i do detailů.


Lenka Hodoušová, projektová manažerka za Plzeň2015, představila nejdůležitější programové body na české straně.

Další informace k projektu naleznete zde nebo v sekci Download.

Fotogalerie • Fotogalerie

Pressekonferenz zum Projekt Barockregion Bayern Böhmen | Tisková konference k projektu Barokní region Čechy Bavorsko
Pressevertreter | Zástupci médií
Lenka Hodoušková, Plzeň2015 | David Vereš, CeBB
Lenka Hodoušová im Interview mit OTV | Lenka Hodoušová poskytuje rozhovor pro regionální televizní stanici OTV
Veronika Hofinger im Interview mit OTV | Veronika Hofinger poskytuje rozhovor pro regionální televizní stanici OTV
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB