Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

04. Dezember 2017

Das Grüne Dach Europas

Der Autor Berndt Fischer sucht für die Ausstellung und die dazugehörige einstündige Multivision geeignete Räumlichkeiten in Tschechien wie z.B. Museen, historische oder moderne Gebäuden, Begegnungszentren o.Ä.
Entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs hat sich ein Stück europäische Wildnis erhalten. Der größte zusammenhängende Wald Mitteleuropas, urzeitliche Granitfelsen, Moore und Sümpfe beherbergen seltene Tiere und Pflanzen, die anderswo längst ausgestorben sind.

Der bayerische Buchautor und Naturfotograf Berndt Fischer zeigt in seiner Fotoausstellung und Multivision "Das Grüne Dach Europas" die Natur entlang des Grenzgebirges zwischen Tschechien, Bayern und Österreich mit ihren vielen Kostbarkeiten wie Adlern, Eulen, Luchsen, Ottern, Elchen und Auerhühnern und vielen anderen.

Die 30 Paneele der Ausstellung (100X70cm) mit tschechischen und deutschen Bildunterschriften zeigen die Wunder der Natur. 

Interessenten können sich an das Centrum Bavaria Bohemia wenden.

04. Dezember 2017

Zelená střecha Evropy

Autor Berndt Fischer hledá pro svou výstavu a hodinovou multimediální prezentaci vhodné prostory v Česku jako např. muzea, historické nebo moderní budovy, centra apod.
Podél bývalé železné opony se zachoval kousek evropské divočiny. Největší les ve střední Evropě, pravěké granátové skály, močály a bažiny obývají zvláštní druhy zvířat a rostlin, které na jiných místech už dávno vymřely.

Bavorský autor a fotograf Berndt Fischer ukazuje na své fotografické výstavě a multimediální prezentaci „zelená střecha Evropy“ přírodu podél pohoří mezi Českem, Bavorskem a Rakouskem se svými přírodními skvosty jako jsou orly, sovy, rysové, vydry, losy, tetřevy a mnoho dalších.

30 panelů této výstavy (100x70cm) s českými a německými popisky ukazují zázraky přírody. 

Zájemci se mohou obrátit na Centrum Bavaria Bohemia.
Rendert Time: 0,203 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB