Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

29. November 2017

Festival der tschechischen Innovation

In den Räumen des DEPO2015 in Pilsen wird am Donnerstag, 30. November der bereits 6. Jahrgang des Festivals der tschechischen Innovation veranstaltet. Es handelt sich um eine Kombination von Messe und Konferenzen mit Vorführungen von Technologien und Innovationen, in der VIP-Zone warten auf die Besucher Diskussionen und Workshops.
Nach dem Programm gibt es einen nicht formellen Abend mit Begegnungen bei angenehmer Musik, einem Konzert der Band Universal Swing Brothers, Kostproben von Mazagrande und natürlich Bier samt Zapfschule vom Zapfmeister der Brauerei Pilsner Urquell.

Der Eintritt in die alte Bushalle mit Technologien und Innovationen ist kostenlos, in die VIP-Zone mit Diskussionen, Workshops, einem Dronen-Wettrennen, dem Begegnungsabend, dem Konzert, einem DJ und Verpflegung kostet ca. 19 Euro in der Registration | oder für Fans inkl. Übernachtung und Zugang zu allen Attraktionen (zum selber ausprobieren) ca. 195 Euro.

In Zusammenarbeit mit der Westböhmischen Universität haben Studenten nach einer Registrierung freien Zugang auch in die VIP-Zone. Beim Eintritt ist die ISIC-Card/Studentenausweis vorzulegen.  

Registrieren können sich Interessenten hier und im Rahmen der VIP-Zone zu den Workshops hier.

29. November 2017

Festival České inovace

V prostorách DEPO2015 v Plzni proběhne ve čtvrtek 30. listopadu již 6. ročník Festivalu Česká inovace. Jedná se o kombinaci veletrhu a konference s ukázkami technologií a inovací, ve VIP zóně na návštěvníky čekají diskusní panely a workshopy.
Po skončení programu přijde společenský neformální večer, setkání při příjemné hudbě, koncert skupiny Universal Swing Brothers, ochutnávka netradičních míchaných nápojů Mazagrande a samozřejmě pivo a ukázka školy čepování od mistra výčepního z Plzeňského Prazdroje

Vstupné do autobusové haly s ukázkou technologií a inovací je zdarmado VIP zóny na diskusní panely, workshopy, dron racing, večerní setkání, koncert, DJs a občerstvení 490,- Kč v registraci / nebo pro fanoušky inovací včetně ubytování a vyzkoušení všech atrakcí 5.000,- Kč. 

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou mají studenti vstupné zdarma do VIP zóny po registraci a zapsání vzkazu "student". Při příchodu je nutné předložit svou kartu studenta/ISIC. 

Registrovat se zájemci mohou zde a v rámci VIP zóny se lze registrovat do workshopů zde.
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB