Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

26. Oktober 2017

bb-talk im Centrum Bohemia Bavaria

"Die spinnen, die Tschechen"
Tschechien-Korrespondent Hans-Jörg Schmidt konnte das Wahlergebnis kaum fassen: "Sind meine Tschechen jetzt verrückt geworden?", fragt er nach dem Triumph von Andrej Babiš beim bb-talk im Centrum Bohemia Bavaria augenzwinkernd.
Bei der Diskussionsreihe "bb-talk", organisiert vom CeBB-Dreigestirn Hans Eibauer, Veronika Hofinger und David Vereš, diskutierte der Wahl-Prager mit dem Politologen Jaroslav Šonka und dem tschechophilen NT-Redakteur Jürgen Herda - BR-Moderator Thomas Viewegh kitzelte aus dem Trio Antworten zur Fragestellung "Tschechien nach den Parlamentswahlen - Kontinuität oder Eruption?" heraus.

Aufgrund der Wahlergebnisse (fast 30 % der Stimmen gingen an die ANO-Partei des Milliardärs Andrej Babiš) drehte sich die Diskussion gerade um die Person des Wahlsiegers. Das Bild eines Mannes, welches in Deutschland unvollkommen zu sein scheint, wurde von den drei Podiumsteilnehmern ausführlich korrigiert und vervollständigt. Eine klare Aussage ist, dass weder ein Czexit, noch die Verschlechterung der Beziehungen mit Bayern zu befürchten seien. Dass Andrej Babiš die nun "erworbene" Macht auch für sein Businnes nutzt, so wie er es in den vergannenen vier Jahren vorführte, sei ebenso klar.

Die Würfel sind gefallen, nun müssen die gewählten Parteien eine Koalition bilden. Und die nächsten Wahlen stehen schon vor der Tür: die Präsidentschaftswahl im Januar nächsten Jahres. 

Zum Nachlesen: ausführlicher Bericht im Onetz der Oberpfalz Medien von Jürgen Herda.

26. Oktober 2017

bb-talk v Centru Bohemia Bavaria

"Ti Češi se zbláznili"
Korespondent v Česku Hans-Jörg Schmidt nebyl schopen výsledek voleb pochopit: "Copak se moji Češi teď zbláznili?", ptá se po triumfu Andreje Babiše během debaty bb-talk v Centru Bohemia Bavaria s mrknutím oka.
Během diskuzní série "bb-talk", organizované trojicí CeBB Hansem Eibauerem, Veronikou Hofinger a Davidem Verešem, diskutoval volební Pražan s politologem Jaroslavem Šonkou a čechofilním redaktorem NT Jürgenem Herdou. Moderátor Bavorského rozhlasu Thomas Viewegh vymámil z tohoto tria odpovědi na otázku "Česko po parlamentních volbách - kontinuita nebo erupce?".

Na základě volebních výsledků (téměř 30 % hlasů získala strana ANO miliardáře Andreje Babiše) se diskuze točila právě kolem osoby volebního vítěze. Obraz muže, který se v Německu zdá být nedokonalý, byl třemi účastníky pódiové diskuze podrobně korigován a doplněn. Jasná výpověď je, že není třeba se obávat ani Czexitu ani zhoršení vztahů s Bavorskem. Že Andrej Babiš využije nyní "získanou" moc i pro svůj byznys, tak jak to v uplynulých letech předvedl, je ale jasné.

Kostky jsou hozeny, nyní musí zvolené strany vytvořit koalici. A další volby jsou již přede dveřmi: Volba prezidenta v lednu příštího roku.

K následnému čtení: podrobná  Zpráva v  síti Onetz Hornofalckých médii od Jürgena Herdy.

Fotogalerie • Fotogalerie

Veronika Hofinger und die Podiumsgäste bei der Eröffnung | Veronika Hofinger a hosté na pódiu při zahájení
 | bb-talk 2017
 | Hans-Jörg Schmidt
 | Jaroslav Šonka
 | Thomas Viewegh und Veronika Hofinger
Rendert Time: 0,046 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB