Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

20. September 2017

Angebot: Ausstellung "in nomine - Vermächtnis des seliggesprochenen Hroznata"

Die beim Kunstsymposium "in nomine - Vermächtnis des seliggesprochenen Hroznata" entstandenen Bilder widmen sich dem Gründer der Prämonstratenser-Klöster in Tepl und Chotieschau. Die Kunstwerke können auch an weiteren Orten in Bayern und Böhmen ausgestellt werden.
Insgesamt 11 Künstler aus Deutschland und Tschechien beteiligten sich im Juni und August 2017 am Symposium in Tepl, das sich mit dem Thema des seliggesprochenen Hroznata von Ovenec befasste. Die dabei entstandenen großformatigen Werke sind zurzeit im Barocksaal des Klosters Tepl ausgestellt. In Planung ist ebenfalls eine Ausstellung im Diözesanmuseum Regensburg im nächsten Jahr.

Die Organisatoren des Symposiums sind auf der Suche nach weiteren geeigneten Ausstellungsorten. Interessenten oder Vorschläge können bei der Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit (tereza.pechova@cebb.de) gemeldet werden.

20. September 2017

Nabídka: výstava "in nomine - odkaz blahoslaveného Hroznaty"

Obrazy vzniklé během uměleckého sympozia "in nomine - odkaz blahoslaveného Hroznaty" se věnují zakladateli Premonstrátských klášterů Teplá a Chotěšov. Umělecká díla mohou být vystavena na dalších místěch v Bavorsku i v Čechách.
Celkem 11 umělců z Německa a České republiky se zúčastnilo v červnu a srpnu 2017 sympozia v Teplé, které se zabývalo tématy blahoslaveného Hroznaty. Vzniklá velkoformátová díla jsou v současné doby vystavena v barokním sálu kláštera v Teplé. Plánována je také výstava v diecézním muzeu v Řeznu v příštím roce.

Organizátoři sympozia hledají další vhodná místa pro výstavu. Zájemci nebo návrhy mohou být hlášeny u Koordinačního místa pro česko-bavorskou kulturní spolupráci (tereza.pechova@cebb.de).
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB