Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

01. Oktober 2017

Projekt "Barockregion Bayern Böhmen"

Das Projekt Barockregion Bayern Böhmen wird vom 01.10.2017 bis 30.09.2020 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als Leadpartner gemeinsam mit den zwei tschechischen Projektpartnern Plzeň2015, z.ú. und KULTURISTA umgesetzt. 
Die Barockzeit war eine Zeit intensiven Kulturaustauschs über die bayerisch-böhmische Grenze hinweg. Das gemeinsame barocke Kulturerbe aufzuwerten und zu verbinden ist Ziel des Projekts. Der Reichtum an barocken Baudenkmälern – darunter mit dem Markgräflichen Theater in Bayreuth auch eine UNESCO-Weltkulturerbestätte – wird genutzt, um die kulturelle und touristische Attraktivität zu erhöhen und den Kulturaustausch zu beleben. Das Projekt Barockregion Bayern Böhmen zielt darauf ab, die barocken Baudenkmäler und ihre kulturellen und touristischen Angebote zu vernetzen, die junge Generation an die Epoche des Barock heranzuführen und das Interesse auch an weniger bekannten Barockdenkmälern zu wecken.  

Mit der interaktiven Ausstellung Auf den Spuren des Barock im Depo2015 in Pilsen und der intermedialen Präsentation Barockwelt Bayern Böhmen im CeBB in Schönsee werden innovative Darstellungsformen eingesetzt, die insbesondere jungen Menschen das Eintauchen in die Zeit des Barock ermöglichen. Das grenzüberschreitende barocke Kulturerbe wird in einer umfangreichen Datenbank erfasst, dokumentiert und über die Informationsplattform Barock Info, eine App, Ausstellungen, Printprodukte, Webauftritte, Gästeführerworkshops und intermediale Präsentationen einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Barockevents und Konzerte von Projektorchestern auf deutscher und tschechischer Seite sind Publikumsmagneten, die zum Besuch barocker Denkmäler einladen.  

Zielgruppen sind Kulturinteressierte in und außerhalb des Projektgebiets: Individualreisende, Reisegruppen, Barockexperten, Architekten und vor allem auch die junge Generation, die via innovativer medialer Angebote der Zugang zu dieser Epoche erleichtert wird.  

Junge Künstler der bayerischen und tschechischen Seite erhalten die Chance, in Projektensembles mitzuwirken. Grenzüberschreitendes Marketing und der Aufbau eines Netzwerks aus Eigentümern barocker Baudenkmäler, Veranstaltern, Fachleuten, Künstlern, Kultur- und Tourismuspartnern ist die Grundlage für die verbindende Wirkung und die nachhaltige Zusammenarbeit in der Barockregion über 2020 hinaus. Die Belebung des Kulturtourismus wird zur Steigerung des Ansehens der Region beitragen.  

Die Projektteams von CeBB, Plzeň2015 z.ú. und KULTURISTA arbeiten in Planung und Umsetzung des Projekts eng zusammen. Die Europäische Union fördert Barockregion Bayern Böhmen im Rahmen des Ziel ETZ - Programms Freistaat Bayern - Tschechische Republik.    
  • Träger und Leadpartner: Bavaria Bohemia e.V.
  • Projektumsetzung: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
  • Tschechische Partner: Plzeň2015, z.ú. und Kulturista, Úterý
  • Projektlaufzeit: 01.10.2017 bis 30.09.2020

Informationen zum Projekt Barockregion Bayern Böhmen und zum Programm werden aktuell im zweisprachigen Kulturportal www.bbkult.net und auf www.zapadoceskebaroko.cz veröffentlicht.

Kontaktdaten der Projektpartner und Ansprechpartner

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
, Freyung 1, 92539 Schönsee
  • David Vereš, Datenbankmanagement, Barock-Info, Tel. 09674 - 92 48 79, Mail: david.veres@cebb.de

Plzeň2015, z.ú.,
Pražská 19, 301 00 Plzeň

Kulturista
, Verein für Kultur und Tourismus, Úterý 54, 33040 Úterý

Weitere Artikel zum Projekt Barockregion Bayern Böhmen:

01. Oktober 2017

Projekt "Barokní region Čechy Bavorsko"

Projekt Barokní region Čechy Bavorsko bude od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020 realizován Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) jako vedoucím partnerem společně s dvěma českými partnery projektu Plzeň2015, z.ú. a KULTURISTA.
Doba baroka byla obdobím intenzivní kulturní výměny přes česko-bavorskou hranici. Zhodnotit a spojit společné barokní kulturní dědictví je cílem tohoto projektu. Bude využito bohatství barokních stavebních památek – mezi nimi také Divadlo markrabství v Bayreuthu, místo světového kulturního dědictví UNESCO – aby se zvýšila kulturní a turistická atraktivita a oživila kulturní výměna. Projekt Barokní region Čechy Bavorsko směřuje k tomu, aby byla vytvořena síť stavebních barokních památek a jejich kulturních a turistických nabídek, přiblížit mladé generaci epochu baroka a probudit zájem i o méně známé barokní stavební památky.

S interaktivní výstavou Po stopách baroka v Depu2015 v Plzni a multimediální prezentací Svět baroka Čechy Bavorsko v CeBB v Schönsee budou použity inovativní formy prezentace, které umožní zejména mladým lidem ponořit se do doby baroka. Přeshraniční barokní kulturní dědictví bude zaznamenáno v rozsáhlé databance, zdokumentováno a prostřednictvím informační platformy Baroko info, aplikace, výstav, tiskových materiálů, propagačních vystoupení, vedení workshopů a multimediálních prezentací zpřístupněno širokému publiku. Akce zaměřené na baroko a koncerty orchestrů zapojených do projektu na české a německé straně jsou magnety publika, které budou zvát k návštěvě barokních památek.

Cílovými skupinami jsou zájemci o kulturu jak uvnitř, tak i vně projektové oblasti: cestující jednotlivci, cestovní skupiny, barokní experti, architekti, a především také mladá generace, které bude díky inovativním mediálním nabídkám ulehčen přístup k této epoše.

Mladí umělci na české a bavorské straně dostanou šanci spolupůsobit v souborech projektu. Přeshraniční marketing a vybudování sítě z vlastníků barokních stavebních památek, pořadatelů, odborníků, umělců, kulturních a turistických partnerů jsou základem pro spojující účinek a trvalou spolupráci v barokním regionu i po roce 2020. Oživení kulturní turistiky přispěje k vzestupu vážnosti regionu.

Projektové týmy CeBB, Plzeň2015, z.ú. a KULTURISTA úzce spolupracují při plánování a realizaci projektu. Evropská unie dotuje projekt Barokní region Čechy Bavorsko v rámci cíle ETZ programu Svobodný stát Bavorsko – Česká republika.
  • Nositel a vedoucí partner: Bavaria Bohemia e.V. 
  • Realizace projektu: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
  • Čeští partneři: Plzeň 2015, z.ú. a Kulturista, Úterý 
  • Trvání projektu: 1. 10. 2017 až 30. 9. 2020

Informace k projektu Barokní region Čechy Bavorsko a k programu jsou aktuálně zveřejněny na dvojjazyčném kulturním portálu www.bbkult.net a na www.zapadoceskebaroko.cz.

Údaje o projektových partnerech a kontaktní osoby 

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, 92539 Schönsee
Plzeň2015, z.ú.,
 Pražská 19, 301 00 Plzeň 

Kulturista
, spolek pro kulturu a cestovní ruch, Úterý 54, 33040 Úterý 

Další články k projektu Barokní region Čechy Bavorsko:
Rendert Time: 0,074 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB