Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Koordinierungsstelle • Koordinační místo

19. April 2017

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Das einjährige Pilotprojekt Interreg Volunteer Youth (IVY) startete am 1. März 2017. Es bietet jungen Europäern im Alter von 18-30 Jahren die Möglichkeit, als Freiwillige in den grenzüberschreitenden, transnationalen oder interregionalen Programmen und deren Projekte zu arbeiten.
Im Downloadbereich können 3 Dokumente heruntergeladen werden.

  • Ein pdf Dokument mit wichtigen Information über das „wie  & warum“ als Gastgeberorganisation an IVY teilzunehmen
  • Die "Programme Note", die von den Gastgeberorganisationen (Verwaltungsbehörden / Gemeinsame Sekretariate) ausgefüllt werden soll, die Interreg Reporter übernehmen wollen
  • Die "Project Note" soll im Rahmen von Interreg-Projekten verteilt werden, die sich für die Interreg-Projektpartner interessieren

19. April 2017

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Jednoroční pilotní projekt Interreg Volunteer Youth (IVY) byl zahájen dne 1. března 2017. Mladým Evropanům ve věku od 18 do 30 let nabízí možnost, pracovat jako dobrovolník v přeshraničních nadnárodních nebo meziregionálních programech a jejich projektech.
V oblasti "Ke stažení" si můžete stáhnout 3 dokumenty.

  • PDF dokument s důležitými informacemi o tom "jak a proč" se podílet jako hostitelská organizace na IVY,
  •  "Programme Note", která by měla být vyplněna hostitelskými organizacemi (správní úřady / společné sekretariáty) a kterou chtějí převzít reportéři Interregu,
  •  "Project Note" má být distribuována v rámci projektů Interreg těm, kteří se zajímají o partnery projektů Interreg.
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB