Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

23. August 2017

Wochenende der offenen Ateliers lockt nach Pilsen

Ateliers der Pilsner Künstler öffnen am 23. und 24. September 2017 von 14 bis 20 Uhr ihre Pforten. Besucher können Kunst entdecken und auch selbst Kunstvolles schaffen!
Wer bildende Kunst mag, sollte am Samstag, 23.09. und am Sonntag, 24.09.2017 nach Pilsen kommen. In der ganzen Pilsner Region öffnen für zwei Nachmittage Künstler bereits zum zweiten Male die Tore ihrer Ateliers, einige Galerien und Kunstschulen – Orte, an denen Kunst entsteht oder ausgestellt wird. Die Besucher können anhand einer Karte ihre Tour planen, verschiedene Arten der Kunst genießen und an einigen Stationen sogar selbst etwas schaffen. Die gesamte Aktion ist für Besucher kostenlos.

Die Veranstaltung wird von der Pilsner Gesellschaft Grafie in Zusammenarbeit mit Partner – der Galerie der Stadt Pilsen, dem DEPO2015 und der Moving Station und mit Unterstützung der Pilsner Region und der Stadt Pilsen organisiert. Jeder der Partner stellte ein eigenes Programm für das Wochenende zusammen, in Ateliers werden Künstler auf ihre Gönner warten. Diejenigen, die entweder kein eigenes Atelier haben oder dieses zu weit entfernt ist, können im DEPO2015 ausstellen. Die Organisatoren betonen die nicht formale Auffassung der Aktion und Elemente der Improvisation an den einzelnen Stationen. Die Veranstaltung ist für Familien mit Kindern und die breite Öffentlichkeit geeignet - Kunst in Pilsen entdecken und selbst Kunstvollen schaffen!

„Die Besucher können sich auf eine bunte Palette bildender Aktivitäten und kostenlos geöffnete Galerien und Ateliers freuen, wo sie sich mit renommierten und beginnenden Künstlern treffen können. Sehr attraktiv ist die Möglichkeit, selbst eine Plastik aus Rigips unter der Aufsicht echter Bildhauer zu schaffen oder ein Bild zu malen und an diesem Wochenende in der Galerie der Stadt Pilsen auf dem Platz der Republik auszustellen. An weiteren Stationen wird fotografiert, Schmuckstücke und Kleider kreiert. An einer Station wird sogar tätowiert“, sagt Jana Brabcová von der veranstaltenden Gesellschaft Grafia.

Sämtliche Informationen finden die Besucher unter www.otevreneATELIERY.cz – das Programm, die Karte und Wettbewerbe.

23. August 2017

Víkend otevřených ateliérů láká do Plzně

Ateliéry plzeňských umělců se otevřou již 23.-24.9.2017 od 14:00 do 20:00 hod. Objevte umění a přijďte sami tvořit!
Kdo má rád výtvarné umění, přijde si na své o sobotě 23. a neděli 24. září 2017. V Plzni a celém plzeňském kraji se podruhé návštěvníkům na dvě odpoledne otevřou dveře ateliérů výtvarných umělců, některé galerie a výtvarné školy - místa, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Návštěvníci si mohou naplánovat trasu podle mapy, kochat se různými druhy umění a na některých zastávkách dokonce sami tvořit. Celá akce je pro návštěvníky zdarma.

Akci připravila plzeňská společnost Grafia ve spolupráci s partnery - Galerií města Plzně, DEPEM2015 a Moving Station za podpory Plzeňského kraje a města Plzně. Každý z partnerů připravil pro víkend vlastní program, v ateliérech budou na své příznivce čekat výtvarníci. Ti, kteří mají ateliér daleko nebo jej nemají vůbec, budou vystavovat v DEPU2015. Organizátoři zdůrazňují neformální pojetí akce a prvky improvizace na jednotlivých stanovištích. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Objevte umění v Plzni a přijďte sami tvořit!

"Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu výtvarných aktivit i zdarma otevřené galerie a ateliéry, kde se mohou seznámit s renomovanými i začínajícími umělci. Velmi atraktivní je příležitost vytvořit vlastní sochu z porobetonu za asistence opravdových sochařů či možnost namalovat obraz a vystavit ho na víkend v Galerii města Plzně na náměstí Republiky. V dalších zastávkách se fotí, tvoří šperky i oděvy a na jedné dokonce provádí tetování magistr umění", říká Jana Brabcová z pořádající společnosti Grafia.

Veškeré informace najdou návštěvníci na www.otevreneATELIERY.cz - program, mapu i vyhlášené soutěže
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB