Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

31. Mai 2017

Neues Projekt bewilligt: Barockregion Bayern Böhmen

Am Mittwoch, 31.05.2017 wurde das bereits 2016 eingereichte neue ETZ-Projekt Barockregion Bayern Böhmen bewilligt. Ab Oktober 2017 wird das CeBB zusammen mit seinen Projektpartnern Plzeň 2015 z.ú. und KULTURISTA 3 Jahre lang das gemeinsame barocke Kulturerbe aufwerten und verbinden.
Die barocke Vielfalt auf bayerischer und tschechischer Seite ist beeindruckend. Großartige Bauwerke (Kirchen, Klöster, Schlösser, Residenzen, Theater und Gärten) zählen zu den bedeutendsten Zeugnissen des gemeinsamen Kulturerbes des Barock, gestaltet von Baumeistern, Malern und Bildhauern im Zeitraum von rund 125 Jahren (ca. 1619 bis 1745). Viele von ihnen waren auf bayerischer und böhmischer Seite tätig. Zu den bekanntesten gehören die Familie Asam, die Dientzenhofer, die Tencalla, Johann Blasius Santini-Aichl und Carlo Lurago. Mit dem Markgräflichen Theater in Bayreuth ist auch eine UNESCO-Welterbestätte im Fördergebiet.
 
Das Projekt Barockregion Bayern Böhmen hat das Oberziel, im Fördergebiet das gemeinsame Kulturerbe aufzuwerten und zu verbinden. Ziele sind die Belebung des grenzüberschreitenden Kulturaustauschs, die kulturelle und touristische Attraktivität spürbar zu erhöhen, die barocken Baudenkmäler und Veranstaltungen zu vernetzen, die junge Generation an diese Epoche heranzuführen, verborgene Barockschätze zu entdecken und die Barockzeit in vielen innovativen Beiträgen lebendig werden zu lassen.
 
Dies gelingt mit einem breit gefächerten Mix aus zweisprachigen Aktivitäten (Informationsplattform Barock-Info, Printprodukte, Webauftritte, intermediale Präsentationen, Ausstellungen und Gästeführerworkshops) und mit publikumswirksamen Barockevents, die das kulturinteressierte Publikum grenzüberschreitend ansprechen und den Projektorchestern eine Bühne geben. Anziehungspunkte, auch für die junge Generation, werden die innovative Ausstellung Auf den Spuren des Barock im Depo2015 in Pilsen und die intermediale Präsentation Barockwelt Bayern Böhmen im CeBB in Schönsee sein,
 
Junge Künstler der bayerischen und tschechischen Seite erhalten die Chance, in Projektensembles mitzuwirken. Grenzüberschreitendes Marketing und der Aufbau eines Netzwerks aus Eigentümern barocker Baudenkmäler, Veranstaltern, Fachleuten, Künstlern, Kultur- und Tourismuspartnern ist die Grundlage für die verbindende Wirkung und die nachhaltige Zusammenarbeit in der Barockregion über 2020 hinaus.

Zielgruppen sind Kulturinteressierte in und außerhalb des Projektgebiets: Individualreisende, Reisegruppen, Barockexperten, Architekten und vor allem auch die junge Generation, die via innovativer medialer Angebote der Zugang zu dieser Epoche erleichtert wird.
 
Der Mehrwert des Projekts liegt vor allem darin, dass das gemeinsame barocke Kulturerbe als Einheit vermarktet wird, dass der grenzüberschreitende Kulturtourismus starke Impulse erhält, dass ein Netzwerk entsteht und das Ansehen der Region im In- und Ausland gesteigert wird.

31. Mai 2017

Nový projekt schválen: Barokní region Čechy Bavorsko

Ve středu 31. 5. 2017 byl schválen nový projekt EÚS Barokní region Čechy Bavorsko, který byl podán již v roce 2016. Od října 217 bude CeBB spolu se svými projektovými partnery Plzeň 2015 z.ú. a KULTURISTA tři roky zvyšovat hodnotu a propojovat společné kulturní dědictví baroka.
Barokní rozmanitost na české a bavorské straně je ohromující. Velkolepé stavby (kostely, kláštery, zámky, rezidence, divadla a zahrady) patří k nejvýznamnějším svědectvím společného kulturního dědictví, vytvořeného stavebními mistry, umělci a architekty v období přibližně 125 let (cca 1619 - 1745). Mnozí z nich působili na české i bavorské straně. K nejslavnějším z nich patří bratři Asamové, rodina stavitelů Dientzenhoferových, rod Tencallů, Jan Blažej Santini-Aichl a Carlo Lurago. Díky Markrabskému divadlu v Bayreuthu je do dotační oblasti zahrnuta i památka dědictví UNESCO.
 
Projekt Barokní region Čechy Bavorsko si klade za hlavní cíl zvýšit hodnotu a propojit společné kulturní dědictví v dotační oblasti. Cíli jsou oživení přeshraniční kulturní výměny, citelné zvýšení kulturní a turistické aktivity, spojení památek a akcí, zainteresování mladé generace, objevování ukrytých barokních pokladů a oživení celé epochy inovativními příspěvky.
 
To se daří díky velice rozmanitému mixu dvojjazyčných aktivit (informační platforma Barock-Info, tištěné produkty, webové stránky, intermediální prezentace, výstavy a semináře turistických průvodců) a díky akcím na barokních místech, které přeshraničně osloví zájemce o kulturu a historii a barokním orchestrům dá možnost vystoupit na pódiu. Atraktivní body, které přitáhnou i mladou generaci, budou inovativní výstava Za barokem v Depo2015 a intermediální prezentace Barokní svět Čechy Bavorsko v CeBBu v Schönsee.
 
Mladí umělci z české i bavorské strany dostanou možnost působit v projektovém ansámblu Přeshraniční marketing a vybudování sítě majitelů památek, organizátorů, odborníků, kulturních a turistických partnerů je základem společného působení a udržitelnosti a spolupráce v barokním regionu i po roce 2020.

Cílovými skupinami jsou zájemci o kulturu v rámci projektové oblasti i mimo ni, individuální turisté, skupiny turistů, odborníci na období baroka, architekti a především také mladá generace, které je prostřednictvím mediální nabídky usnadněn přístup k epoše baroka.

Všechny aktivity vyzdvihují spojující hodnotu barokní doby na české a bavorské straně. Projekt dodá silné impulzy přeshraničnímu kulturnímu turismu, neboť obrací pozornost mezinárodní veřejnosti na kulturní poklady baroka a pozvedne vážnost regionu v tuzemsku i zahraničí.
Rendert Time: 0,187 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB