Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

06. April 2017

Ausstellung "Das grüne Dach Europas" eröffnet

Am Donnerstag, 06.04.17 wurde im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die Ausstellung "Das grüne Dach Europas" durch den Autor des gleichnamigen Buches Berndt Fischer eröffnet.
Irene Träxler, 1. Vorsitzende des Trägervereins Bavaria Bohemia e.V. begrüßte die etwa 50 Gäste im Namen des Hauses Centrum Bavaria Bohemia und übergab das Wort an den Autor der Ausstellung Berndt Fischer.

Dieser erläuterte in seiner kurzen Eistimmung auf die Fotografien das Entstehen dieser Ausstellung und gab preis, in seinen Bildern die Spuren seiner Kindheit, die Spuren der Vergangenheit und die Spuren der Tiere festhalten zu wollen.

Anschließend führte er persönlich die Gäste von Bild zu Bild und erläuterte nicht nur, was genau auf den Bildern zu sehen ist, welche Gegenden, Landschaften und Tiere, sondern auch wie das oder andere Bild entstand. So verriet er auch einige "Tricks", wie man z.B. eine Schlange fotografieren kann.

Die Ausstellung "Das grüne Dach Europas" dauert bis zum 11. Mai an.

Die Gäste zeigten sich begeistert von den wunderbaren Aufnahmen und  viele von ihnen werden sicher auch die Multivision zur Ausstellung am 20. April um 19 Uhr im Centrum Bavaria Bohemia besuchen.

06. April 2017

Výstava "Zelená střecha Evropy" zahájena

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 byla v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) zahájena výstava "Zelená střecha Evropy" autorem stejnojmenné knihy Berndtem Fischerem.
Irene Träxler, předsedkyně zřizovatelského spolku Bavaria Bohemia e.V. přivítala na 50 hostů jménem Centra Bavaria Bohemia a předala slovo autorovi výstavy Berndtu Fischerovi.

Ten ve svém úvodu vysvětlil vznik této výstavy a prozradil, že ve svých fotografiích chce zachytit stopy svého dětství, stopy minulosti a stopy zvířat.

Poté prováděl obecentstvo osobně od obrazu k obrazu a vysvětloval nejen to, co na nich můžeme vidět, jaké zákoutí, jaké krajiny nebo zvířata, ale také, jak ten či onen záběr vznikl. Prozradil také pár "triků", jak lze např. vyfotografovat hada.

Výstava "Zelená střecha Evropy" potrvá až do 11. května.

Hosté byly vynikajícími snímky okouzleni a mnozí z nich zajisté navštíví i Multivizi k výstavě 20. dubna od 19 hodin v Centru Bavaria Bohemia.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Irene Träxler | Berndt Fischer
 |
 |
 |
 | Berndt Fischer
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB