Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. März 2017

Preisverleihung Brückenbauer | Stavitel mostů 2017

Den Preis Brückenbauer | Stavitel mostů 2017 erhielten bei der feierlichen Preisverleihung am 29.03.17 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee drei Persönlichkeiten und vier Partnerprojekte für ihr grenzüberschreitendes, vorwiegend ehrenamtliches Engagement. Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), hat den Preis in diesem Jahr zum 11. Mal verliehen. 
Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Projekts Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen 2017, das vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) unterstützt wird. Das Patronat über die bedeutende Veranstaltung lag in den Händen der OVEG (Ostbayerische Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH), die Preise aus Glas gestaltete wie in allen Jahren das Schönseer Unternehmen Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH.   

Als Gäste aus Tschechien durfte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) den Generalkonsul der Tschechischen Republik in München Milan Čoupek, den Regierungspräsidenten (Hejtman) der Region Pilsen Josef Bernard sowie den stellvertretenden Oberbürgermeister der Stadt Pilsen und Regionsrat für Kultur der Region Pilsen Martin Baxa begrüßen.

Den Landkreis Schwandorf vertrat Landrat Thomas Ebeling, der das Schlusswort nach der Preisverleihung hielt.

Die Auszeichnung "Brückenbauer | Stavitel mostů", die zum ersten Mal 2007 verliehen wurde, honoriert den unermüdlichen und überwiegend ehrenamtlichen Einsatz von Bürgern und Institutionen für die Verständigung zwischen den Nachbarregionen Bayerns und Tschechiens. 

Preisträger 2017 
Kategorie Kulturinitiativen | Partnerprojekte
 • Deutsch-tschechischer Kindergarten „Fuchsbau“, Schirnding
 • Schulpartnerschaft zwischen der Naabtal-Realschule Nabburg und der Základní škola Horšovský Týn
 • Schulpartnerschaft zwischen der Grundschule und der Mittelschule Altenstadt a.d.Waldnaab und der Základní škola Kladruby
 • Schulpartnerschaft zwischen dem Gymnasium Zwiesel und dem Gymnázium Vodňany
Kategorie Persönlichkeiten 
 • Masumi Böttcher-Muraki, München / Tokio, Schriftstellerin
 • Petr Rojík, Rotava / Rothau, stellv. Vorsitzender des Kulturverbandes der Bürger deutscher Nationalität in der Tschechischen Republik
 • Johann Walbrunn, Pleystein, Altbürgermeister der Stadt Pleystein

29. März 2017

Udílení cen Brückenbauer | Stavitel mostů 2017

Cenu Brückenbauer | Stavitel mostů 2017 získalo při slavnostním předávání ceny dne 29. 3. 2017 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee tři osobnosti a čtyři partnerské projekty za jejich přeshraniční angažovanost, konanou především na čestné bázi. Spolek Bavaria Bohemia e. V., zřizovatelský spolek Centra Bavaria Bohemia (CeBB) uděloval tuto cenu již po jedenácté.
Udělování cen proběhlo v rámci projektu Kultur ohne Grenzen |  Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko 2017, který je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). Patronát nad tímto významným aktem převzala společnost OVEG GmbH (Východobavorská energetická společnost), hodnotné ceny ze skla vyrobila společnost Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH ze Schönsee, tak jako ve všech ročnících.

Jako hosté z Česka smělo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mimo jiné přivítat generálního konzula České republiky v Mnichově Milana Čoupka, hejtaman Plzeňského kraje Josefa Bernarda a 1. náměstka primátora města Plzně a radního pro kulturu Plzeňského kraje Martina Baxu.

Okres Schwandorf byl tradičně zastupován předsedou okresního úřadu Thomasem Ebelingen, který přednesl závěrečnou řeč po udílení cen.

Cena "Brückenbauer | Stavitel mostů", která byla poprvé udělena v roce 2007, vyznamenává občany a institutce za jejich neúnavnou práci, která významně přispívá porozumění mezi českými a bavorskými sousedními regiony a bývá často vykonávána v rámci čestného úřadu.

Laureáti 2017:  
Kategorie kulturní iniciativy / partnerské projekty
 • Česko-německá mateřská škola „Fuchsbau“ / „Liščí nora“, Schirnding
 • Partnerství škol Naabtal-Realschule Nabburg a Základní školy Horšovský Týn
 • Partnerství škol Grundschule a Mittelschule Altenstadt a.d.Waldnaab a Základní školy Kladruby
 • Partnerství škol Gymnasium Zwiesel a Gymnázium Vodňany
Kategorie osobnosti
 • Masumi Böttcher-Muraki, Mnichov / Tokio, spisovatelka
 • Petr Rojík, Rotava, místopředseda Kulturního sdružení občanů německé národnosti v České republice
 • Johann Walbrunn, Pleystein, bývalý starosta města Pleystein

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Brückenbauer-Preis | Cena Stavitele mostů
Alle Preisträger Brückenbauer | Stavitel mostů 2017 | Nositelé ocenění Brückenbauer | Stavitel mostů 2017
v.l.n.r. | zleva | Masumi Böttcher-Muraki, Irene Träxler, Dr. Wolfgang Kunert, Hans Eibauer
v.l.n.r. | zleva | Hans Eibauer, Milan Čoupek, Petr Rojík, Irene Träxler
v.l.n.r. | zleva | Hans Eibauer, Irene Träxler, Johann Walbrunn
Deutsch-tschechischer Kindergarten Fuchsbau, Schirnding | Česko-německá mateřská škola Fuchsbau, Schirnding
Naabtal-Realschule Nabburg | Základní škola Horšovský Týn
Grundschule Altenstadt, Mittelschule Altenstadt | Základní škola Kladruby
Gymnasium Zwiesel | Gymnázium Vodňany
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,52 MB