Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. März 2017

Kunstaktion Kulturfrühling bunt startet an der Mittelschule Neunburg v.W.

Am Montag, 03.04.17 startet die Kunstaktion Kulturfrühling bunt an bayerischen und tschechischen Schulen. Parallel zum offiziellen Auftakt an der Mittelschule in Neunburg v.W. werden an diesem Tag Schüler und Lehrkräfte in Furth im Wald, Rokycany und Prag Bäume mit Bändern in den deutschen und tschechischen Nationalfarben schmücken. 
Damit erinnern sie an das Jubiläum der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung vor 20 Jahren. Die Kunstaktion ist ein Beitrag des Centrum Bavaria Bohmia (CeBB) in Schönsee und des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Pilsen zum grenzüberschreitenden Programm des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings 2017. Sie wird von 36 bayerischen und tschechischen Schulen und zwei Kindergärten, die partnerschaftliche Kontakte pflegen, umgesetzt. Gefördert wird das Projekt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und vom Landkreis Schwandorf.

Zum Auftakt in Neunburg v.W. haben sich Schüler und Lehrer der Mittelschule und ihrer tschechischen Partnerschule Základní škola Poběžovice ein buntes Programm mit Musik, Tanz und Sprachanimation ausgedacht. Höhepunkt ist jedoch das Schmücken von Bäumen auf dem Schulgelände mit farbigen Bändern. In die Aktion einbezogen ist auch die benachbarte Gregor-von-Scherr-Realschule. Landrat Thomas Ebeling, Landkreis Schwandorf, 1. Bürgermeister Martin Birner, Stadt Neunburg v.W. und Hynek Říha, 1. Bürgermeister der Stadt Poběžovice / Ronsperg haben ihre Teilnahme zugesagt.

36 Schulen, 34 Aktionstage, 50 Bäume
Bisher stehen die Termine von 34 Aktionstagen bayerischer und tschechischer Schulen fest. Bis Ende Juni werden Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte aus beiden Ländern gemeinsam an die 50 Bäume mit bunten Bändern schmücken. So entstehen temporäre Farbtupfer im öffentlichen Raum, die auf den Kulturfrühling 2017 aufmerksam machen. Die im Wind flatternden Bänder und die sich für den Betrachter mischenden Farben sollen an die Lebendigkeit der deutsch-tschechischen Beziehungen erinnern.

Projektumsetzung und Partner
Die Kunstaktion Kulturfrühling bunt wird vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee und dem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Pilsen umgesetzt. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds (DTZF) fördert das Projekt. Damit beteiligen sich die beiden grenzüberschreitend tätigen Institutionen am Programm des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings 2017. Weiterer Förderpartner ist der Landkreis Schwandorf, Werbepartner des CeBB im Jahr 2017 ist die Mero Germany AG, Vohburg a.d.Donau.

Hintergrund: 20 Jahre Deutsch-Tschechische Erklärung
Am 30.01.2017 feierten die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik das 20-jährige Jubiläum der Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung von 1997, das Fundament der Beziehungen zwischen beiden Nachbarstaaten. Anlässlich dieses Jubiläums entstand die Idee zum Kulturfrühling 2017, an dem sich Kulturakteure in Tschechien, aber auch in den angrenzenden Regionen Deutschlands, mit Veranstaltungen beteiligen.

Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.

Die Aktion Kulturfrühlings bunt läuft vom 3. April bis 30. Juni 2017. Weitere Informationen sind in Kürze auch unter www.de-tsch.eu  zu finden. 

29. März 2017

Umělecká akce Pestré kulturní jaro začíná na základní škole Mittelschule Neunburg v.W.

V pondělí 3. 4. 2017 odstartuje umělecká akce Pestré kulturní jaro na českých a bavorských školách. Paralelně s oficiálním zahájením na základní škole Mittelschule Neunburg v.W. budou v tento den zdobit stromy stuhami v českých a německých národních barvách také žáci a vyučující ve Furthu im Wald, Rokycanech a Praze. 
Připomenou si tak výročí podpisu Česko-německé deklarace před 20 lety. Tato umělecká akce je příspěvkem Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže - Tandem v Plzni k přeshraničnímu programu projektu Česko-německé kulturní jaro 2017. Bude realizována 36 českými a bavorskými školami a dvěma mateřskými školami, které mezi sebou udržují partnerské kontakty. Projekt je podporován Česko-německým fondem budoucnosti a okresem Schwandorf.

U příležitosti zahájení akce v Neunburgu v.W. si žáci a učitelé z této základní školy a jejich české partnerské Základní školy Poběžovice vymysleli pestrý program s hudbou, tancem a jazykovou animací. Vrcholem je však zdobení stromů v areálu školy pestrobarevnými stuhami. Do akce je zapojena také sousední reálná škola Gregor-von-Scherr-Realschule. Svou účast na akci přislíbili vedoucí okresního úřadu Thomas Ebeling, okres Schwandorf, starosta Martin Birner, město Neunburg v.W. a Hynek Říha, starosta města Poběžovice.

36 škol, 34 akčních dní, 50 stromů 
Dosud byly stanoveny termíny 34 akčních dní na českých a bavorských školách. Do konce června ozdobí žáci a vyučující z obou zemí společně pestrobarevnými stuhami přibližně 50 stromů. Vzniknou tak dočasné pestrobarevné značky na veřejných prostranstvích, které budou upozorňovat na Kulturní jaro 2017. Stuhy třepotající se ve větru a pro pozorovatele by měly mísící se barvy připomínat živost česko-německých vztahů. 

Realizace projektu a partneři 
Umělecká akce Pestré kulturní jaro je realizována Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže – Tandem v Plzni. Projekt je podporován Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). Tím se obě přeshraničně působící instituce podílí na programu Česko-německého kulturního jara 2017. Dalším dotačním partnerem je okres Schwandorf, marketingovým partnerem CeBB v roce 2017 je společnost Mero Germany AG, Vohburg a.d.Donau.

Pozadí akce: 20 let Česko-německé deklarace 
Dne 30. 1. 2017 oslavily Česká republika a Spolková republika Německo 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace z roku 1997, základ vztahů mezi těmito dvěma sousedními státy. U příležitosti tohoto výročí vznikla myšlenka Kulturního jara 2017, na kterém se se svými kulturními akcemi budou podílet kulturní aktéři v České republice, ale také v sousedních regionech Německa. 

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Německého velvyslanectví v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. 

Akce Pestré kulturní jaro probíhá od 3. dubna do 30. června 2017. Další informace naleznete již brzy také na adrese www.de-tsch.eu.
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB