Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

15. März 2017

CeBB Kulturtour nach Pilsen - Großartiges Konzertereignis

Auf den Tag genau zum 193. Geburtstag des tschechischen Komponisten Bedřich Smetana führte die Kulturtour von Bavaria Bohemia e.V./CeBB Anfang März zum Eröffnungskonzert des nach dem Komponisten benannten traditionsreichen Musikfestivals. 
Seit 1980 richten sich die Blicke der Freunde klassischer Musik auf die Stadt, wenn im Frühjahr renommierte Ensembles beim Festival gastieren und die Vielfalt der Musik Smetanas und seiner Zeitgenossen auf die Bühne bringen.

Der herrliche Saal des Kulturhauses Beseda war bis auf den letzten Platz gefüllt, als das Philharmonische Orchester Hradec Králové, das bereits in vielen europäischen Ländern gastierte, unter dem Dirigenten Andreas Sebastian Weiser mit der Ouvertüre zu Shakespeares Sommernachtstraum, op. 21 von Felix Mendelssohn-Bartholdy, den Abend eröffnete.

Dem Dirigenten gelang es meisterhaft, die Symphoniker mit der wunderbaren Mezzosopranistin Anna Haase als Solistin auf der Bühne mit Les Nuits d'été / Summer Nights, Op. 7 von Hector Berlioz kraftvoll in Szene zu setzen. Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 7 in A-Dur, Op.92 im zweiten Teil des Abends war für die Liebhaber klassischer Musik der Höhepunkt des Konzertereignisses. 

Das CeBB -Team mit der 2. Vorsitzenden Gabi Dlubal, Kulturtouren-Organisatorin Susanne Setzer und Praktikantin Astrid Bretthauer verwöhnte die Gäste bei der Hinfahrt im Bus mit einer kleinen Käseauswahl, die bestens ankam.

Die nächste Kulturtour des CeBB mit noch freien Plätzen ist ein Kontrastprogramm zur klassischen Musik. Sie führt am 29. April zum Fußballmatch zwischen FC Viktoria Plzeň und FK Dukla Praha. Anmeldungen nimmt Susanne Setzer unter der Telefonnummer 09674-924879 und unter susanne.setzer@cebb.de entgegen.  

15. März 2017

Cesta CeBB za kulturou do Plzně - velkolepá koncertní událost

Přesně na den k 193. výročí narození českého skladatele Bedřicha Smetany vedla cesta za kulturou spolku Bavaria Bohemia e.V./CeBB začátkem března na zahajovací koncert tradičního hudebního festivalu, pojmenovaného po tomto skladateli.
Od roku 1980 pohlíží přátelé klasické hudby k městu Plzeň, když zde na jaře hostují renomované soubory na festivalu a přinášejí na scénu rozmanitost hudby Smetany a jeho současníků.

Nádherný sál kulturního domu Beseda byl zaplněn do posledního místa, když Filharmonický orchestr Hradce Králové, který již hostoval v mnoha evropských zemích, za dirigování Andrease Sebastiana Weisera otevřel večer s předehrou k Shakespearovu Snu noci svatojánské, op. 21 od Felixe Mendelssohna-Bartholdy.

Dirigentovi se mistrovsky povedlo uvést dynamicky orchestr na scénu s úžasnou mezzosopranistkou Annou Haase, jako sólistkou na jevišti s  Les Nuits d'été / Summer Nights, op. 7 od Hectora Berlioze. Symfonie č. 7 v A dur, op. 92 Ludwiga van Beethovena v druhé části večera byla pro milovníky klasické hudby vrcholem koncertní události.

Tým CeBB s místopředsedkyní Gabi Dlubal, organizátorkou cest za kulturou Susanne Setzer a praktikantkou Astrid Bretthauer hýčkaly hosty během jízdy autobusem s malým výběrem sýrů, což se setkalo s velmi pozitivní odezvou.

Příští cesta CeBB za kulturou s ještě volnými místy má kontrastní program ke klasické hudbě. 29. dubna zavede účastníky na fotbalový zápas mezi FC Viktorií Plzeň a FK Duklou Praha. Přihlášky přijímá Susanne Setzer na telefonním čísle 09674-924879 a mailové adrese susanne.setzer@cebb.de
Rendert Time: 0,047 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB