Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

22. Februar 2017

CeBB veröffentlichte Jahresbilanz 2016

Am 22.02.2017 stellte das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee die Jahresbilanz 2016 der Öffentlichkeit vor. 
Gäste bei der Vorstellung der Jahresbilanz waren Thomas Ebeling, Landrat und Kuratoriumsvorsitzender des CeBB, Birgit Höcherl, 1. Bürgermeisterin derStadt Schönsee und Irene Träxler, 1. Vorsitzende des Trägervereins Bavaria Bohemia e.V.

Nach den einleitenden Worten von Irene Träxler erläuterte Hans Eibauer, Leiter des CeBB, die Jahresbilanz 2016, berichtete über die Schwerpunkte des zurückliegenden Jahres und ging auf die Umsetzung der Projekte Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen (Förderung vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds) und Begleitprogramm der bayerisch-tschechischen Landesausstellung Karl IV. ein.

Hans Eibauer ließ die umfangreichen Aktivitäten im zurückliegenden Jahr Revue passieren und dankte den Projekt-, Kooperations- und Förderpartnern, die dazu beigetragen haben, das grenzüberschreitende Engagement in dieser Intensität zu ermöglichen.  Er betonte die Bedeutung der länderübergreifenden Basisarbeit, die das CeBB in den zehn Jahren seines Bestehens zu einem wichtigen Bindeglied zwischen den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen gemacht hat.

Presse:
www.onetz.de

22. Februar 2017

CeBB zveřejnilo výroční zprávu 2016

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee představilo dne 22. 2. 2017 veřejnosti svou výroční zprávu za rok 2016.
Hosty tohoto představení výroční zprávy byli Thomas Ebeling, předseda okresního úřadu a předseda kuratoria CeBB, Birgit Höcherl, starostka města Schönsee a Irene Träxler, předsedkyně zřizovatelského spolku Bavaria Bohemia e.V.

Po úvodních slovech Ireny Träxler představil Hans Eibauer, ředitel CeBB, výroční zprávu za rok 2016, informoval o hlavních bodech uplynulého roku a věnoval se realizaci projektů Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko (dotace od Česko-německého fondu budoucnosti) a Doprovodný program k česko-bavorské Zemské výstavě o Karlu IV..

Hans Eibauer připomněl velké množství aktivit v předešlém roce a poděkoval projektovým, kooperačním a dotačním partnerům, kteří za jejich přispění umožnili přeshraniční angažmá takové intenzity. Zdůraznil význam přeshraniční základní funkce CeBB, která ho za deset let jeho existence proměnila v důležitý spojovací článek mezi českými a bavorskými sousedními regiony.

Fotogalerie • Fotogalerie

v.l.n.r. | zleva: Hans Eibauer, Irene Träxler, Thomas Ebeling, Birgit Höcherl
v.l.n.r. | zleva: Thomas Ebeling, Tereza Pechová, Hans Eibauer, Susanne Setzer, Irene Träxler, David Vereš, Astrid Bretthauer, Sebastian Lesňák, Denisa Kubíková, Birgit Höcherl
Rendert Time: 0,078 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB