Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

07. März 2017

36 Schulen setzen "Kulturfrühling bunt" um

Mit der Kunstaktion "Kulturfrühling bunt" beteiligen sich CeBB und Tandem Pilsen am grenzüberschreitenden Programm des Deutsch-Tschechischen Kulturfrühlings 2017. Bisher haben sich 19 Schulpartnerschaften, darunter zwei Schulen mit zwei Partnerschulen, und zwei befreundete Kindergärten für die Aktion angemeldet. Im Zeitraum vom 03.04. bis 28.05.17 werden bayerische und tschechische Schüler Bäume mit bunten Bändern schmücken und so auf den Kulturfrühling aufmerksam machen.
Um den Gedanken der Deutsch-Tschechischen Erklärung in die bayerisch-tschechischen Nachbarregionen zu tragen und in der Öffentlichkeit zu verankern, beteiligen sich das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee und das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Pilsen als tschechischer Partner mit der Kunstaktion Kulturfrühling bunt am Kulturfrühling 2017.

Im Rahmen der Aktion ist geplant, an Bäumen im öffentlichen Raum – auf dem Schulgelände, in den Ortszentren oder an sonstigen geeigneten Plätzen – bunte Textilbänder in den Nationalfarben Deutschlands und Tschechiens anzubringen oder die Baumstämme mit den Bändern in den Nationalfarben zu umwickeln. Dies wird durch Schüler und Lehrer an gemeinsamen Aktionstagen auf bayerischer und tschechischer Seite geschehen. So entstehen temporäre Farbtupfer im öffentlichen Raum, die auf den Kulturfrühling aufmerksam machen. Die bunten Bänder flattern an den Ästen der Bäume im Wind, die Nationalfarben mischen sich für den vorbeigehenden bzw. vorbeifahrenden Betrachter zu einem bewegten Bild, das an die Lebendigkeit der deutsch-tschechischen Beziehungen erinnert. Die Jugendlichen werden sich an den Schulen vorbereitend mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund und den Inhalten der Deutsch-Tschechischen Erklärung auseinandersetzen.

Förderpartner sind der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds (DTZF) in Prag und der Landkreis Schwandorf. Das Patronat für das Projekt hat dankenswerterweise die MERO Germany AG, Vohburg a. d. Donau übernommen (Betreibergesellschaft der Mitteleuropäischen Erdölleitung).

Teilnehmende Schulen:

 • Mittelschule Neunburg v.W. + Základní škola Poběžovice
 • Clermont-Ferrand Mittelschule Regensburg +
  28. Základní škola Plzeň
 • Staatliche Berufsschule Lichtenfels + Obchodní akademie Praha Satalice
 • Pfalzgraf-Friedrich-Mittelschule Vohenstrauß + Základní škola Stříbro
 • Grund- und Mittelschule Weiherhammer +
  5. Základní škola Cheb
 • Pestalozzi-Mittelschule Weiden +
  3. Základní škola Cheb
 • Markus-Gottwald-Schule Eschenbach +
  4. Základní škola Cheb
 • Max-Reger-Schule Weiden + Základní škola Cerhovice
 • Wolfgang-Caspar-Prinz Grundschule Waldthurn + Základní škola Hostouň (bei Domažlice)
 • Grundschule Etzenricht + 4. Základní škola Cheb
 • Clausnitzerschule Weiden + Základní škola Tachov
 • Grundschule Furth im Wald + Základní škola Domažlice (Komenskeho 17)
 • Grundschule Furth im Wald + Základní škola Domažlice (Nová škola)
 • Mittelschule Dachelhofen Schwandorf + Střední škola živnostenská Sokolov
 • Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach + Obchodní Akademie Dušni, Praha
 • Regental-Gymnasium Nittenau + Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany
 • Naabtal-Realschule Nabburg + Základní škola Horšovský Týn
 • Gregor-von-Scherr-Realschule Neunburg v. W. + Střední odborné učiliště Domažlice
 • Kreuzberg-Grund- und Mittelschule Schwandorf + Základní škola Sokolov

Teilnehmende Kindergärten:

 • Mateřská škola Kašperské Hory + Kinderhaus St. Elisabeth GrafenauAnsprechpartnerin für die Aktion
Kulturfrühling bunt

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
Maika Victor-Ustohal
maika.victor@cebb.deDer Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.

Das Programm des Kulturfrühlings läuft vom 21.03. bis 21.06.17. Weitere Informationen sind in Kürze auch
unter www.de-tsch.eu zu finden.

07. März 2017

36 škol realizuje akci "Pestré kulturní jaro"

S uměleckou akcí "Pestré kulturní jaro" se CeBB a Tandem Plzeň podílí na přeshraničním programu Česko-německého kulturního jara 2017. Dosud se k akci přihlásilo 19 párů škol spojených partnerstvím, mezi nimi dvě školy se dvěma partnerskými školami, a dvě spřátelené mateřské školy. V období od 3. 4. do 28. 5. 2017 budou čeští a bavorští žáci zdobit stromy pestrobarevnými stuhami a upozorňovat tak na Kulturní jaro. 
Abychom vnesli do česko-bavorských sousedních regionů myšlenku Česko-německé deklarace a pevně ji u veřejnosti zakotvili, podílí se Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem v Plzni jako český partner projektu Kulturní jaro 2017 se svou uměleckou akcí Pestré kulturní jaro.

V rámci akce je plánováno rozvěsit na stromech na veřejných místech – v areálu školy, v centrech měst a obcí nebo na jiných vhodných místech – pestrobarevné stuhy v národních barvách České republiky a Německa nebo jimi omotat kmeny stromů. To uskuteční žáci a učitelé v rámci společných akčních dnů na české a bavorské straně. Vzniknou tak dočasné pestrobarevné značky na veřejných místech, které budou upozorňovat na Kulturní jaro. Barevné stuhy na větvích stromů se třepetají ve větru, národní barvy se pro kolemjdoucího resp. projíždějícího pozorovatele prolínají v pohyblivém obraze, který připomíná živost česko-německých vztahů. Žáci se v rámci přípravy budou ve školách zabývat dobovým historickým pozadím a obsahem Česko-německé deklarace.

Dotačními partnery jsou Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) v Praze a okres Schwandorf. Patronát projektu převzala společnost MERO Germany AG, Vohburg a. d. Donau (společnost provozující středoevropský ropovod), za což jí patří velký dík.

Účastnící se školy:

 • Mittelschule Neunburg v.W. + Základní škola Poběžovice
 • Clermont-Ferrand Mittelschule Regensburg +
  28. Základní škola Plzeň
 • Staatliche Berufsschule Lichtenfels + Obchodní akademie Praha Satalice
 • Pfalzgraf-Friedrich-Mittelschule Vohenstrauß + Základní škola Stříbro
 • Grund- und Mittelschule Weiherhammer +
  5. Základní škola Cheb
 • Pestalozzi-Mittelschule Weiden + 3. Základní škola Cheb
 • Markus-Gottwald-Schule Eschenbach +
  4. Základní škola Cheb
 • Max-Reger-Schule Weiden + Základní škola Cerhovice
 • Wolfgang-Caspar-Prinz Grundschule Waldthurn + Základní škola Hostouň (Hostouň u Horšovského Týna)
 • Grundschule Etzenricht + 4. Základní škola Cheb
 • Clausnitzerschule Weiden + Základní škola Tachov
 • Grundschule Furth im Wald + Základní škola Domažlice (Komenskeho 17)
 • Grundschule Furth im Wald + Základní škola Domažlice (Nová škola)
 • Mittelschule Dachelhofen Schwandorf + Střední škola živnostenská Sokolov
 • Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach + Obchodní Akademie Dušni, Praha
 • Regental-Gymnasium Nittenau + Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany
 • Naabtal-Realschule Nabburg + Základní škola Horšovský Týn
 • Gregor-von-Scherr-Realschule Neunburg v. W. + Střední odborné učiliště Domažlice
 • Kreuzberg-Grund- und Mittelschule Schwandorf + Základní škola Sokolov

Účastnící se školky:

 • Mateřská škola Kašperské Hory + Kinderhaus St. Elisabeth GrafenauKontaktní osoba pro akci Pestré kulturní jaro

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
Maika Victor-Ustohal
maika.victor@cebb.deČesko-německé kulturní jaro 2017
je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Program Kulturního jara bude probíhat od 21. 3. do 21. 6. 2017. Další informace brzy naleznete také na adrese www.de-tsch.eu.
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB