Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

06. Februar 2017

Endspurt bei „Karl IV.“

Für die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2016/17 „Karl IV.“ beginnt der Endspurt: Nur noch vier Wochen haben Besucher die Gelegenheit, in das Leben und Wirken dieses bedeu­tenden Herrschers des ausgehenden Mittelalters einzutauchen. Mehr als 60.000 Besucher haben die umfassende Retrospektive in Nürnberg bereits gesehen, die anlässlich des 700. Geburtstages noch bis 5. März im Germanischen Nationalmuseum gezeigt wird.
Außerordentliche Qualität von Ausstellung und Exponaten zieht Besucher in den Bann
Der bayerische Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle zeigt sich von dem Stand sehr beeindruckt und wünscht den Veranstaltern einen erfolgreichen restlichen Verlauf: „60.000 Besucherinnen und Besucher in den Räumen des Germanischen Nationsmuseums in Nürnberg zeigen: Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung zu dem Böhmenkönig und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Karl IV. stößt auf reges Interesse. Das Haus der Bayerischen Geschichte, die Nationalgalerie Prag und das Germanische Nationalmuseum präsentieren hier eine außerordentliche Qualität von Ausstellung und Exponaten zu der Herrschergestalt, die viele Menschen vor allem mit der Goldenen Bulle von 1356 und der darin festgelegten Königswahl durch die Kurfürsten verbinden. Vielleicht lassen Licht und Schatten, die von dem Regenten des 14. Jahrhunderts ausgehen, ihn gerade für die Menschen heute so spannend erscheinen. Ich bin sicher, dass viele Geschichts- und Kunstbegeisterte die kommenden vier Wochen bis zum Ausstellungsende noch nutzen, sich mit der Geschichte dieses Brückenbauers Europas und Verfechters einer harten Territorialpolitik auseinanderzusetzen.“  

Konzept einer grenzübergreifenden Ausstellung ist aufgegangen
Dr. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, kann den Eindruck nur bestätigen: „Das Konzept der grenzübergreifenden Ausstellung ist voll aufgegangen! Lassen Sie sich die Schau in Nürnberg nicht entgehen. Sie wird in dieser Exklusivität und Zusammenstellung von hochkarätigen Exponaten in Deutschland sicherlich so nicht mehr zu sehen sein“, lädt er ein. Die grenzübergreifende Komponente überzeugt auch die Besucher: „Grandiose Ausstellung, ein Muss!“, schreibt ein Besucher aus München in das Besucherbuch: „Erfreulich ist die binationale Kooperation in politisch so turbulenten Zeiten!“  

Nur noch bis 5. März zu sehen
Die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2016/17 „Karl IV.“ ist bis zum 5. März 2017 von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr, am Mittwoch bis 21 Uhr geöffnet.  An Montagen ist die Ausstellung geschlossen.

Am Faschingsdienstag, den 28.02.2017 ist die Ausstellung von 9 bis 18 Uhr geöffnet!

06. Februar 2017

Závěrečný spurt výstavy "Karel IV."

Pro Česko-bavorskou zemskou výstavu 2016/2017 o Karlovi IV. začíná závěrečný spurt. Již jen čtyři týdny mají návštěvníci příležitost, vnořit se do života a působení tohoto významného vládce raného středověku. Více než 60 000 návštěvníků již shlédlo tuto rozsáhlou retrospektivou v Norimberku, která bude ukazována u příležitosti 700. výročí narozenin ještě do 5. března v Germánském národním muzeu.
Mimořádná kvalita výstavy a exponátů fascinuje návštěvníky.
Tento stav velmi zapůsobil na bavorského státního ministra Dr. Ludvíka Spaenleho a pořadatelům přeje úspěšný zbývající průběh výstavy: "60 000 návštěvnic a návštěvníků v prostorách Germánského národního muzea v Norimberku ukazují: Česko-bavorská zemská výstava o českém králi a císaři svaté římské říše se setkává s živým zájmem. Dům bavorských dějin, Národní galerie Praha a Germánské národní muzeum zde prezentují mimořádnou kvalitu výstavy a exponátů k osobnosti vládce, kterou mnoho lidí spojuje především se Zlatou Bulou z roku 1356 a v ní stanovenou volbou krále kurfiřty. Snad právě kvůli světlu a stínům, které vycházejí od panovníka 14. století se tento jeví dnes lidem tak napínavý. Jsem si jist, že mnozí nadšenci historie a umění ještě využijí zbývající 4 týdny do konce výstavy, aby se důkladně seznámili s dějinami tohoto stavitele mostů Evropy a zastánce tvrdé teritoriální politiky."

Koncepce přeshraniční výstavy vyšla 
Dr. Richard Loibl, ředitel Domu bavorských dějin, může tento dojem jen potvrdit a zájemce zve se slovy: "Koncepce přeshraniční výstavy zcela vyšla! Nenechte si tuto podívanou Norimberku ujít. V této exkluzivitě a sestavení vynikajících exponátů jistě nebude v Německu takto již k vidění". Přes hraniční prvek přesvědčujete i návštěvníky: "Grandiózní výstava, musí se vidět!", píše jeden návštěvník z Mnichova do knihy návštěv: "Potěšitelná je česko-německá kooperace v politicky tak turbulentních časech!"

K vidění již jen do 5. března
Česko-bavorská zemská výstava 2016/2017 o Karlovi IV je otevřena od úterý do neděle od 9 do 18 hodin, ve středu do 21 hodin. O pondělích je výstava zavřená.

Na masopustní pondělí, dne 28. 2. 2017 je výstava otevřená od 9 do 18 hodin! 

Fotogalerie • Fotogalerie

 | © Oskar Da Riz, Bozen
 | © Oskar Da Riz, Bozen
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB