Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

15. Februar 2017

Europäischer Freiwilligendienst im CeBB in Schönsee 2017/2018

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee sucht ab Sommer 2017 eine/-n Freiwillige/-n im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes (EFD) des EU-Programms Erasmus+. Interessenten sollten sich möglichst umgehend melden!
Das Wichtigste im Überblick:
 • Beginn: ab 01.07.17
  (nach Absprache auch später)
 • Dauer: 1 Jahr
  (nach Absprache auch kürzer)
 • Tätigkeitsort: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee (Oberpfalz, Bayern)
 • Bewerbungen sind ab sofort möglich! Interessenten schicken bitte Lebenslauf und Motivationsschreiben auf Deutsch und Tschechisch per E-Mail an maika.victor@cebb.de

Für die Teilnahme am Programm der Europäischen Union ERASMUS+ entstehen keine Kosten! Mehr Informationen unter: www.jugend-in-aktion.de und www.erasmusplus.de.

Tätigkeitsschwerpunkte:
 • Mitarbeit bei der Veranstaltungsorganisation und Projektumsetzung
 • Unterstützung bei der redaktionellen Betreuung des zweisprachigen Internetportals bbkult.net und der Social Media-Seiten
 • Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kulturtouren - Beobachtung der Kunst- und Kulturszene in den Nachbarregionen
 • Kontaktpflege zu tschechischen Partnern, Informationsaustausch zwischen Kulturverantwortlichen
 • Besucherbetreuung / -beratung
 • Mitarbeit bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 • Organisation des deutsch-tschechischen Stammtisches in Schönsee
 • Umsetzung eigener Ideen für Veranstaltungen und Kulturtouren

Bewerber sollten:
 • zwischen 18 und 30 Jahre alt sein.
 • gute Deutschkenntnisse besitzen.
 • Interesse an den deutsch-tschechischen Beziehungen und dem grenzüberschreitenden Kulturleben haben.

Tätigkeitsort:
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee liegt in der Mitte zwischen Regensburg und Pilsen, München und Prag (Anfahrt). Seit über 10 Jahren fungiert es als grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe, Informationszentrum, Netzwerkknoten und Begegnungsort. Das zweisprachige Kulturportal www.bbkult.net informiert über Kulturveranstaltungen, Einrichtungen, Projekte und Partnerschaften auf bayerischer und tschechischer Seite. Das CeBB unterstützt informierend und vermittelnd alle an grenzüberschreitenden Kooperationen und Kontakten Interessierte. Seit Dezember 2016 nimmt es diese Aufgaben als Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit im Auftrag des StMBW wahr. Außerdem veranstaltet es ein breit gefächertes grenzüberschreitendes Kultur- und Begegnungsprogramm für verschiedene Zielgruppen. Aktuell setzt das CeBB die Projekte "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen", "Kulturregion Bayern - Böhmen 2017" und "Kulturfrühling 2017 - bunt und rockig" um.

Fragen?
Einige häufige Fragen hat das Freiwilligenzentrum Tandem unter folgendem Link bereits beantwortet: www.ahoj.info/volunteering Bericht und Fotogalerie der ehemaligen Freiwilligen Zuzana Tejnická über ihre EVS-Monate von November 2010 bis August 2011 sowie die Bilanz des Freiwilligen Jiří Křivánek am Ende seines Freiwilligendienstes im Juni 2014, ein Vergleich zwischen Großstädten und nicht ganz so großen Städten wie Schönsee.

Ansprechpartnerin:
Maika Victor-Ustohal
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1, 92539 Schönsee
E-Mail: maika.victor@cebb.de
Tel.: 09674 – 924877

15. Februar 2017

Evropská dobrovolná služba v CeBB v Schönsee 2017/2018

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee hledá od léta 2017 na období jednoho roku dobrovolnici / dobrovolníka v rámci Evropské dobrovolné služby programu EU Erasmus+. Zájemci nechť se prosím hlásí pokud možno obratem!
Přehled nejdůležitějších informací:
 • Začátek: od 1. 7. 2017
  (po dohodě možno i později)
 • Doba trvání: 1 rok
  (po dohodě i na kratší dobu)
 • Místo působení: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee (Horní Falc, Bavorsko)
 • Žádosti je možné posílat okamžitě! Zašlete svůj životopis a motivační dopis v českém a německém jazyce na emailovou adresu maika.victor@cebb.de
Při účasti na programu Evropské unie ERASMUS+ nevznikají účastníkům žádné náklady! Více informací najdete na: www.naerasmusplus.cz.

Náplň činnosti:
 • Spolupráce na organizaci akcí a realizaci projektů
 • Podpora redakce dvojjazyčného internetového portálu bbkult.net a sociálních médií
 • Podpora při plánování a realizaci Výletů za kulturou – sledování umělecké a kulturní scény v sousedních regionech
 • Kontakt s českými partnery, výměna informací mezi kulturními partnery
 • Péče o návštěvníky / poradenství
 • Spolupráce na PR
 • Organizace česko-německého štamtiše v Schönsee
 • Realizace vlastních nápadů na akce a Výlety za kulturou

Požadujeme:
 • podmínkou je věk mezi 18 a 30 lety
 • komunikativní znalost němčiny
 • zájem o česko-německou spolupráci a o kulturní témata

Místo působení:
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se nachází uprostřed mezi Řeznem a Plzní, Mnichovem a Prahou (Kde nás najdete). Funguje jako přeshraniční kulturní točna, kontaktní místo a místo setkávání. Dvojjazyčný kulturní portál www.bbkult.net informuje o kulturních akcích, zařízeních, projektech a partnerstvích na české i bavorské straně. CeBB podporuje a podává informace všem zájemcům o přeshraniční kooperace a kontakty.  Od prosince 2016 působí jako Koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní spolupráci z pověření bavorského Státního ministerstva pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění (StMBW). Kromě toho pořádá velmi pestrý a přeshraniční kulturní program pro různé cílové skupiny. V současné době pracuje CeBB v projektech "Kultura bez hranic – setkávání Čechy Bavorsko", "Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017" a "Kulturní jaro 2017 – barevně a rockově".

Otázky?
Několik často kladených otázek zodpovědělo dobrovolnické centrum Tandem pod tímto odkazem: www.ahoj.info/volunteering

Zpráva a fotogalerie bývalé dobrovolnice Zuzany Tejnické o jejím EVS od listopadu 2010 do srpna 2011 a závěrečnou bilanci dobrovolníka Jiřího Křivánka na konci jeho dobrovolné služby v červnu 2014 (srovnává zde velká města a menší města, jako např. Schönsee).

Kontaktní osoba:
Maika Victor-Ustohal
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1, D-92539 Schönsee
email: maika.victor@cebb.de
tel.: +49 9674 924 877

Fotogalerie • Fotogalerie

Bei Seminaren treffen die Freiwilligen auf junge Menschen aus ganz Europa | Při seminářích se dobrovolníci setkají s mladými lidmi z celé Evropy
Anna Špicelová, die 1. EVS-Freiwillige im CeBB, rief im Dezember 2009 den deutsch-tschechischen Stammtisch in Schönsee ins Leben. | Anna Špicelová, první dobrovolnice EVS v CeBB, přivedla v prosinci 2009 na svět česko-německý štamtiš v Schönsee.
Im Juni 2011 präsentierte EVS-Freiwillige Zuzana Tejnická das CeBB beim Tag der offenen Tür in der Prager Botschaft. | V červnu 2011 prezentovala dobrovolnice EVS Zunaza Tejnická CeBB při akci otevřených dveří na pražském velvyslanectví SRN.
Mit Sprachanimation begeisterte EVS-Freiwillige Martina Petrakovičová im März 2012 Schüler aus Pilsen für die deutsche Sprache und informierte über den Europäischen Freiwilligendienst. | Pomocí jazykové animace okouzlila dobrovolnice EVS Martina Petrakovičová v březnu 2012 školáky a školačky z Plzně pro německý jazyk a informovala o Evropské dobrovolné službě.
Für das Forum "Wissenschaft ohne Grenzen" im April 2013 übernahm EVS-Freiwillige Markéta Šmalcová die Kommunikation mit den tschechischen Teilnehmern. | Pro fórum „Věda bez hranic“ převzala v dubnu 2013 dobrovolnice EVS Markéta Šmalcová komunikaci s českými účastníky.
Im Februar 2014 konnte der EVS-Freiwillige Jiří Křivánek mit rund 70 Gästen den bereits 50. deutsch-tschechischen Stammtisch in Schönsee feiern. | V únoru 2014 mohl dobrovolník Jiří Křivánek oslavit spolu se 70 hosty již 50. česko-německý štamtiš v Schönsee.
In den Sommerferien 2014 gestaltete EVS-Freiwillige Ida Pětioká ein buntes Nachmittagsprogramm für die Schönseer Kinder. | O prázdninách roku 2014 uspořádala dobrovolnice EVS Ida Pětioká pestrý odpolední program pro děti z Schönsee.
Im CeBB erhalten die EVS-Freiwilligen Einblick in die Veranstaltungsorganisation von A bis Z. Marek Robl (links) führte im November 2015 durch das Konzertprogramm "Jazz ohne Grenzen". |
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,53 MB