Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bavaria Bohemia e.V. - Info

21. November 2016

13. Mitgliederversammlung am 20.11.16

Die 13. Mitgliederversammlung von Bavaria Bohemia e.V. am Sonntag, 20.11.16, entschied einstimmig: Drei Frauen stehen an der Spitze des Trägervereins des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in den nächsten zwei Jahren. Irene Träxler leitet weiter als 1. Vorsitzende die Geschicke, Gabi Dlubal rückt auf den zweiten Vorstandsposten und Karin Hartung aus Waidhaus erhielt das Vertrauen als neue 3. Vorsitzende. Der langjährige 2. Vorsitzende, Dr. Wolfgang Kunert, Regierungspräsident a.D., gab sein Amt ab, bleibt aber weiterhin Vorstand der Kulturstiftung Bavaria Bohemia. In der weiteren Führungsriege mit Inge Tragl (Schriftführerin), Josef Braun (Schatzmeister), Bürgermeisterin Birgit Höcherl, Kamila Spichtinger, Vlado Dobrik, Richard Brunner und Gerhard Grimm als Beisitzer gab es keine Veränderungen
Irene Träxler ließ in ihrem Rechenschaftsbericht die vielfältigen Aufgaben von Bavaria Bohemia e.V. als Trägerverein des CeBB Revue passieren. In den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellte sie den Dank an die aktuell 445 Mitglieder, die sich im Jahreszeitraum mit 960 Stunden ehrenamtlich engagierten und an die Unterstützer des CeBB. Sie bedankte sich bei allen, die im Mehrsäulenmodell der Finanzierung mitwirken. Dazu gehören die Stadt Schönsee, der Landkreis Schwandorf und weitere Kommunen als kommunale Förderer, der Freistaat Bayern mit Kultusministerium und Finanz-/ Heimatministerium, der Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, die Spender, die Sponsoren im Partnerkreis, die Kulturstiftung, der Verein Partner für den Landkreis Schwandorf und die Region Pilsen. Lobende Worte gingen von der Vorsitzenden Richtung Hans Eibauer als Leiter und an das gesamte CeBB-  Team, das mit großem Einsatz die vielen Projekte und Aufgaben bewältigt.  

Hans Eibauer spann seinem umfassenden Tätigkeitsbericht vom zehnjährigen Jubiläum am 5. April mit Preisverleihung Brückenbauer über die zahlreichen Projekte (Koordinierung Begleitprogramm Karl IV., Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen, Kulturregion Bayern –Böhme 2017) bis zur intensiven Netzwerkarbeit des CeBB. Am Schluss seines Berichts ging Hans Eibauer auf den Besuch von Staatsminister Dr. Spaenle Anfang August im CeBB ein, bei dem Irene Träxler, 2. Bürgermeister Josef Irlbacher und Hans Eibauer Gesprächspartner waren. Der Minister war vom Haus und dem dahinter stehenden Engagement stark beeindruckt. Er bezeichnete das CeBB als eine der ganz wichtigen Adressen für die kulturelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die sein Ministerium für weitere Aufgaben im Auge haben wird.   

Die Wahlen gingen gut vorbereitet und zügig über die Bühne. Nach zwei Stunden schloss die wiedergewählte 1. Vorsitzende Irene Träxler die Versammlung und bat alle, dem Trägerverein und dem CeBB weiterhin starke Unterstützung zu gewähren.

21. November 2016

13. členská schůze dne 20. 11. 2016

13. členská schůze spolku Bavaria Bohemia e.V., která se konala v neděli 20. 11. 2016, rozhodla jednomyslně: v příštích dvou letech budou stát na špičce zřizovatelského spolku Centra Bavaria Bohemia (CeBB) tři ženy. Irene Träxler bude nadále předsedkyní, Gabi Dlubal se posune na post první místopředsedkynš a Karin Hartung z Waidhausu získala důvěru jako druhá místopředsedkyně. Dlouholetý místopředseda Dr. Wolfgang Kunert, vysloužilý vládní prezident se svého úřadu vzdal, nadále ale zůstává v předsednictvu Kulturní nadace Bavaria Bohemia. Na dalších vedoucích postech se neděli žádné změny – Inge Tragl (tajemnice), Josef Braun (pokladník), starostka Birgit Höcherl, Kamila Spichtinger, Vlado Dobrík, Richard Brunner a Gerhard Grimm jako přísedící zůstávají.
Irene Träxler ve své zprávě představila rozmanité úkoly spolku Bavaria Bohemia e.V. jakožto zřizovatelského spolku Centra Bavaria Bohemia (CeBB). Poděkovala všem 445 členům spolku, kteří se po celý rok angažovali a čestně a bezplatně odvedli 960 hodin práce. Poděkovala taktéž podporovatelům CeBB i u všech, kteří se podílejí na pilířovém modelu financování. K nim patří město Schönsee, okres Schwandorf a další obce coby komunální podporovatelé, Svobodný stát Bavorsko s Ministerstvem Kultury a Ministerstvem financí a domoviny, Česko-Německý fond budoucnosti, dárci, partnerští sponzoři, kulturní nadace, spolek Partner für den Landkreis Schwandorf (Partner pro okres Schwandorf) a Plzeňský kraj. Slova chvály patřila i vedoucím u CeBB Hansu Eibauerovi a celému týmu, který s velkým nasazením zvládá mnoho projektů a úkolů.

Hans Eibauer ve své obsáhlé zprávě vyzdvihl desetileté výročí, které vyvrcholilo 5. dubna udílením cen Brückenbauer | Stavitel mostů, a také další početné projekty (koordinace doprovodného programu zemské výstavy Karel IV., Kultura bez hranic – setkávání Čechy Bavorsko, Kulturní region Čechy – Bavorsko 2017) včetně intenzivní práce CeBB. Ke konci své zprávy zmínil Hans Eibauer též návštěvu státního ministra Dr. Spaenleho, který CeBB navštívil začátkem srpna. Při tomto setkání se rozhovorů účastnili Irene Träxler, místostarosta Josef Irlbacher a Hans Eibauer. Budova i angažovanost centra na ministra zapůsobila silným dojmem. Označil CeBB jako velmi důležitou adresu pro kulturní přeshraniční spolupráci, kterou jeho ministerstvo bude mít v merku pro další úkoly.

Volby byly dobře připraveny a proto netrvaly dlouho. Po dvou hodinách znovuzvolená předsedkyně schůzi uzavřela a poprosila všechny přítomné, aby i nadále poskytovali zřizovatelskému spolku a CeBB co největší podporu.

Fotogalerie • Fotogalerie

v.l.n.r.: Josef Braun, Schatzmeister, Kamila Spichtinger, Beisitzerin, 1. Vorsitzende Irene Träxler, 2. Vorsitzende, Gabi Dlubal,, Inge Tragl, Schriftführerin, 3. Vorsitzende Karin Hartung, stellv. Landrat Arnold Kimmerl. Im Hintergrund die Rechnungsprüfe | zleva: Josef Braun, pokladník, Kamila Spichtinger, přísedící, předsedkyně Irene Träxler, místopředsedkyně Gabi Dlubal, Inge Tragl, tajemnice, druhá místopředsedkyně Karin Hartung, zast. zemský rada Arnold Kimmerl. V pozadí účetní revizoři Herbert Männer a
1. Vorsitzende Irene Träxler, 2. Vorsitzende Gabi Dlubal und 3. Vorsitzende Karin Hartung | Předsedkyně Irene Träxler, místopředsedkyně Gabi Dlubal a druhá místopředsedkyně Karin Hartung
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB