Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

09. Dezember 2016

Musik kennt keine Grenzen

Abschlusskonzert des grenzüberschreitenden Musikworkshops der Kreismusikschule Cham und der Kunstgrundschule Klatovy am 2. Adventswochenende im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB).
14 Stunden Proben haben sich gelohnt. Nach einem intensiven Musikworkshop-Wochenende im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) begeisterten die jungen Streichorchestermusiker der partnerschaftlich verbundenen Landkreismusikschule Cham und der Kunstgrundschule Klatovy (Klattau) am Sonntagnachmittag die Zuhörer mit einem abwechslungsreichen und von viel Beifall begleiteten Abschlusskonzert.  

Das vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderte Projekt „Musik ohne Grenzen“ bietet die ideale Voraussetzung für ein Probenwochenende im CeBB in Schönsee, bei dem die in den beiden Partnerschulen erlernten musikalischen Fähigkeiten verglichen und weiterentwickelt werden können. Zudem bietet die Begegnung gute Möglichkeiten, Freundschaften zu pflegen und Sprachbarrieren abzubauen.  

Am Freitagabend begannen die gemeinsamen Proben unter der Leitung von Musiklehrer František Řezáč, in der historischen Gewölbehalle des CeBB. Der lange Probentag am Samstag, nur von der Mittagspause unterbrochenen, verlangte von den jungen Talenten Konzentration und Durchhaltevermögen. Das Abschlusskonzert am Sonntag vor Augen, bewältigten sie mit Bravour das Pensum. Zur Generalprobe am Sonntagvormittag spielten die Musikschülerinnen und Schüler aus beiden Ländern das Konzertprogramm mehrere Male durch. Das feine Gehör und das Können der Dozenten brachte das junge Orchester auf ein beachtliches Niveau.  

Nach kurzen Begrüßungsworten von CeBB- Leiter Hans Eibauer übernahm Musiklehrer František Řezáč aus Klatovy den Dirigentenstab für das Abschlusskonzert. Er bedankte sich zuerst beim CeBB für die Möglichkeit, wieder in Schönsee ein Wochenende lang musizieren zu dürfen und leitete über zum dreiteiligen abwechslungsreichen Konzertprogramm. Der erste Teil gehörte klassischen Stücken der Advents- und Weihnachtszeit aus Bayern und Böhmen, dann folgten Soloparts der Solistinnen Felicitas Wutz an der Harfe und Julia Wenzl aus Bad Kötzting mit dem Waldhorn. Sie hat bereits an Musikwettbewerben teilgenommen und schon mehrere Preise gewonnen, darunter beim Regionalwettbewerb Oberpfalz den 1. Preis für Klavier und beim folgenden Landeswettbewerb den 3. Preis. Im Orchester spielte sie Geige und sehr überzeugend als Solistin auf dem Waldhorn. František Řezáč nannte sie „ein großes musikalisches Talent“. Im dritten Teil standen Evergreens auf dem Programm, darunter auch „Hey Jude“ von den Beatles. Zum Abschluss spielte das Orchester „Palladio“ von K. Jenkins, mit dem das bayerisch-tschechische Streichorchester bei der Konzertreise im Oktober in die Schweizer Partnerstadt Cham großen Erfolg hatte. Nach der Zugabe belohnten die Zuhörer die jungen Musikerinnen und Musiker mit lang anhaltendem Applaus. Die Empfehlung von Hans Eibauer bei der Begrüßung, nach dem Konzert einen Abstecher zu Advent im Wald zu machen, wurde gerne angenommen.    

09. Dezember 2016

Hudba nezná hranice

Závěrečný koncert přeshraničního hudebního workshopu Hudební školy Cham a Základní umělecké školy Klatovy o 2. adventním víkendu v Centru Bavaria Bohemia (CeBB).
14 hodin zkoušek se vyplatilo. Po intenzívním hudebním víkendu s workshopem v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) nadchli mladí hudebníci smyčcového orchestru partnerských hudebních škol v Chamu a Klatovech o sobotním odpoledni své posluchače pestrým závěrečným koncertem, který byl doprovázen hojným potleskem.

Projekt "Hudba bez hranic", podporovaný Česko-německým fondem budoucnosti nabízí ideální předpoklad pro zkouškový víkend v CeBB v Schönsee, při kterém mohou být porovnány a dále rozvíjeny naučené hudební schopnosti. Navíc nabízí taková setkání dobré možnosti k udržování přátelství a odbourávání jazykových bariér.

V pátek večer začaly společné zkoušky pod vedením učitele hudby, Františka Řezáče, v historickém klenbovém sále CeBB. Dlouhý zkušební den v sobotu, přerušený jen polední přestávkou, vyžadoval od mladých talentů koncentraci a výdrž. Tíhu závěrečného koncertu před očima publika zvládli s bravurou. Na generální zkoušce v neděli dopoledne zahráli hudební žákyně a žáci z obou zemí koncertní program vícekrát. Jemný sluch a umění učitelů dostali mladý orchestr na úctyhodnou úroveň.

Po krátkém uvítání vedoucím CeBB Hansem Eibauerem převzal dirigentskou hůlku závěrečného koncertu učitel hudby František Řezáč z Klatov. Poděkoval nejdřív Centru Bavaria Bohemia za možnost opět v Schönsee muzicírovat po celý víkend a přešel k třídílnému pestrému koncertnímu programu. První část patřila klasickým kusům adventního a vánočního období z Bavorska a Čech, poté následovaly sólové party sólistek Felicitas Wutz na harfu a Julie Wenzl z Bad Kötztingu na lesní roh. Ta se již zúčastnila hudebních soutěží a získala již několik cen, mj. na regionální soutěži Horní Falce 1. cenu za klavír a při následné celostátní soutěži 3. místo. V orchestru hraje na housle a velmi přesvědčivě jako sólistka na lesní roh. František Řezáč ji nazval "velkým hudebním talentem". V třetí části byly na programu evergreeny, mezi nimi také „Hey Jude“ od Beatles. Na závěr zahrál orchestr "Palladio" od K. Jenkinse, s kterým měl česko-bavorský smyčcový orchestr velký úspěch při koncertním zájezdu v říjnu do švýcarského partnerského města Chamu. Po přídavku odměnili posluchači mladé hudebnice a hudebníky dlouho trvajícím aplausem. Doporučení Hanse Eibauera při uvítání, zajet si na Advent v lese, bylo s radostí přijato.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,038 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB