Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

12. Juli 2016

Tschechisch-Zertifikate an Schüler überreicht

Im feierlichen Rahmen überreichte Frau Ministerialbeauftragte Maria Kinzinger am Dienstag, den 05.07.2016 die Zertifikate für Tschechisch an Schülerinnen und Schüler von elf Oberpfälzer Schulen. Maria Kinzinger freute sich, zu diesem Anlass zahlreiche Ehrengäste begrüßen zu dürfen, darunter den Honorarkonsul Hans-Peter Schmidt und Frau Konsulin Lydie Holinková.
Wenn aus Nachbarn Freunde werden sollen, spielt die Sprache eine wichtige Rolle – das betonte Maria Kinzinger, die Ministerialbeautragte für die oberpfälzer Realschulen. Und zwar bei der feierlichen Übergabe von Sprach-Zertifikaten für Tschechisch an Realschüler aus ganz Ostbayern. Die Schüler hatten in den vergangenen Jahren in der Schule Tschechisch-Unterricht und konnten jetzt in der Realschule in Vohenstrauß ihre Zeugnisse für die bestandenen A1 und A2-Prüfungen in Empfang nehmen.

Die Feier wurde von Einlagen der Bläsergruppe und der Theatergruppe umrahmt. Dabei kamen sowohl tschechische Musikstücke wie die Moldau oder Biene Maja in der tschechischen Originalfassung wie auch ein Sketch in deutscher und tschechischer Sprache zur Aufführung. Frau Dr. Ladislava Holubová dankte am Schluss der Veranstaltung für eine gelungene Feier.

Insgesamt erhielten 32 SchülerInnen das Zertifikat A1 und 13 das Zertifikat A2 der Karlsuniversität Prag. Die Schülerinnen und Schüler kamen aus den Schulen:
 • Knabenrealschule Waldsassen
 • Realschule Vohenstrauß
 • Sophie Scholl Realschule Weiden
 • Realschule Bad Kötzting
 • Naabtal RS Nabburg
 • RS Neunburg vorm Wald
 • RS Wunsiedel
 • Luisenburg - Gymnasium Wunsiedel
 • Max-Ulrich-von-Drechsel RS Regenstauf
 • Lobkowitz-Realschule Neustadt
 • Realschule Hof
 • RS Grafenau
 • Staatliche Realschule Furth im Wald

Quelle: OTV | Realschule Vohenstrauß

12. Juli 2016

Certifikáty češtiny předány žákům

Při slavnostní akci v úterý 5. 7. 2016 předala paní Maria Kinzinger, ministerská zmocněnkyně, certifikáty češtiny žákyním a žákům jedenácti hornofalckých škol. Maria Kinzinger byla potěšena, že při této příležitosti mohla přivítat četné hosty, mezi nimiž byli honorární konzul Hans-Peter-Schmidt a paní konzulka Lydie Holinková.
Když se ze sousedů mají stát přátele, hraje jazyk důležitou roli - zdůraznila Maria Kinzinger, ministerská zmocněnkyně pro hornofalcké reálky. A sice při slavnostním předání jazykových certifikátů češtiny žákům reálek z celého Bavorska. Žáci měli v uplynulých letech ve škole výuku češtiny a teď si mohli v Reálce Vohenstrauß převzít svá vysvědčení za složené zkoušky A1 a A2.

Slavnost doprovodilo vystoupení skupiny dechové hudby a divadelní skupiny. Přitom byla uvedena jak česká hudební díla jako Vltava nebo Včelka Maja v českém originálním znění tak i krátký skeč v českém i německém jazyce. Paní Dr. Ladislava Holubová na závěr akce poděkovala za vydařenou slavnost.

Celkem obdrželo 32 žáků a žaček certifikát A1 a 13 certifikát A2 Karlovy univerzity Praha. Žákyně a žáci přišli ze škol: 
 • Chlapecká reálka Waldsassen
 • Reálka Vohenstrauß
 • Reálka Sophie Scholl Weiden
 • Reálka Bad Kötzting
 • Naabtalská reálka Nabburg
 • Reálka Neunburg vorm Wald
 • Reálka Wunsiedel
 • Luisenburg - Gymnázium Wunsiedel
 • Reálka Maxe-Ulricha-von-Drechsela Regenstauf
 • Lobkowitzova reálka Neustadt
 • Reálka Hof
 • Reálka Grafenau
 • Státní reálka Furth im Wald

Zdroj: OTV Realschule Vohenstrauß

Fotogalerie • Fotogalerie

Ministerialbeauftragte Maria Kinzinger | Zmocněnkyně ministerstva Maria Kinzinger
Zertifizierte SchülerInnen | Maria Kinzinger | David Vereš | Certifikované školáci | Maria Kinzinger | David Vereš
Honorarkonsul Hans-Peter Schmidt | Honorární konsul Hans-Peter Schmidt
Konsulin Lydia Holinková | Konzulka Lydia Holinková
 | Ladislava Holubová
Theateraufführung | Divadelní představení
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB