Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

06. April 2016

Preisverleihung Brückenbauer | Stavitel mostů 2016 und 10 Jahre CeBB

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) feierte am 5. April sein 10-jähriges Bestehen mit hochrangigen Gästen, Förder-, Projekt- und Kooperationspartnern. Verbunden mit der Festveranstaltung war die Preisverleihung Brückenbauer | Stavitel mostů 2016.
Aus dem besonderen Anlass des zehnjährigen Bestehens ehrte Bavaria Bohemia e.V. drei hochrangige Persönlichkeiten, die in Politik, Verbänden und Institutionen prägend und wegweisend für die grenzüberschreitenden Beziehungen sind. Brückenbauer-Ehrenpreise erhielten Karel Schwarzenberg, Außenminister der Tschechischen Republik a.D., Dr. Birgit Seelbinder, Präsidentin der EUREGIO EGRENSIS und Dr. h.c. Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und früherer Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Den Brückenbauerpreis in der Kategorie Partnerprojekte erhielt die vor 25 Jahren gegründete und sehr engagierte Schulpartnerschaft zwischen dem Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium in Cham und dem Ludek-Pik-Gymnasium in Pilsen.  

Bernd Sibler, MdL, Staatssekretär im Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, hielt die Festrede. Er würdigte die großartige Leistung des CeBB für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Brückenbauerpreisträger. Irene Träxler, 1. Vorsitzende des Trägervereins Bavaria Bohemia e.V. stellte das große Engagement des CeBB für die bayerisch-tschechische Zusammenarbeit heraus und dankte allen, die zum Erfolg beigetragen haben. Hans Eibauer, Leiter des CeBB und Mitarbeiterin Maika Victor-Ustohal ließen in einem Wort-Bild-Beitrag die 10 Jahre CeBB Revue passieren. Thomas Ebeling, Landrat und Kuratoriumsvorsitzender des CeBB, sprach in seinem Schlusswort die Hoffnung aus, dass alle weiter die Arbeit des CeBB unterstützen und ihr Engagement für die gute Nachbarschaft fortsetzen. 

Pressespiegel:
OTV-Beitrag am 06.04.2016
Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

06. April 2016

Předávání cen Brückenbauer | Stavitel mostů 2016 a 10 let CeBB

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) oslavilo 5. dubna 10tileté výročí své existence spolu s vysoce postavenými hosty, dotačními, projektovými a kooperačními partnery. Se slavnostní událostí bylo spojeno také udílení cen Brückenbauer | Stavitel mostů 2016. 
U příležitosti této mimořádné události desetiletého působení centra ocenil spolek Bavaria Bohemia e.V. tři vysoce postavené osobnosti, které jsou v oblasti politiky, spolků a institucí význačné a příkladné pro přeshraniční vztahy. Čestné ceny Stavitele mostů obdrželi Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničí České republiky, Dr. Birgit Seelbinder, prezidentka EUREGIO EGRENSIS a Dr. h.c. Bernd Posselt, mluvčí Sudetoněmecké národnostní skupiny a bývalý poslanec Evropského parlamentu. Cenu Stavitele mostů v kategorii Partnerské projekty obdrželo již před 25 lety založené, velice aktivní partnerství mezi gymnáziem Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium v Chamu a Gymnáziem Luďka Pika v Plzni.

Slavnostní řeč pronesl Bernd Sibler, člen Zemského sněmu, státní tajemník na Ministerstvu vzdělání a školství, vědy a umění. Ocenil velkolepý výkon CeBB v oblasti přeshraniční spolupráce a laureáty cen Stavitele mostů. Irene Träxler, předsedkyně zřizovatelského spolku Bavaria Bohemia e.V., vyzdvihla velké nasazení CeBB v oblasti česko-bavorské spolupráce a poděkovala všem, kteří k tomuto úspěchu přispěli. Hans Eibauer, ředitel Centra Bavaria Bohemia a spolupracovnice Maika Victor-Ustohal zavzpomínali v příspěvku doprovázeném slovem i obrázky na 10 let působení CeBB. Thomas Ebeling, vedoucí okresního úřadu a předseda kuratoria CeBB, vyslovil při své závěrečné řeči naději, aby všichni nadále podporovali práci CeBB a pokračovali ve svém působení směrem k dobrému sousedství.

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Karel Schwarzenberg
v.l.n.r. | zleva: Hans Eibauer, Birgit Seelbinder, Karel Schwarzenberg, Bernd Posselt
Begrüßung | Uvítání: Irene Träxler
Festrede | Slavnostní proslov: Bernd Sibler
Brückenbauer | Stavitel mostů: Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium Cham & Gymnázium Luďka Pika Plzeň
Brückenbauer | Stavitel mostů: Birgit Seelbinder
Brückenbauer | Stavitel mostů: Bernd Posselt
Brückenbauer | Stavitel mostů: Karel Schwarzenberg
Vladimír Líbal und Karel Schwarzenberg beim Gespräch | Vladimír Líbal a Karel Schwarzenberg při rozhovoru
10 Jahre | 10 let Centrum Bavaria Bohemia
Rendert Time: 0,067 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,52 MB