Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

10. März 2016

Mitarbeiterin / Mitarbeiter für Organisation + Kommunikation + Service gesucht

Stellenausschreibung v. 10.03.16
Mitarbeiterin / Mitarbeiter für Organisation + Kommunikation + Service im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee
Der Verein Bavaria Bohemia e. V. ist Träger des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee (Oberpfalz) und des zweisprachigen Internetportals www.bbkult.net.

Das CeBB wurde 2006 eröffnet und fungiert seit 10 Jahren als überregional anerkannte und beiderseits der Grenze äußerst geschätzte grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe für die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Von Beginn an engagiert sich das CeBB in ein- und mehrjährigen grenzüberschreitenden Projekten. Die tschechische Seite, insbesondere die Region Pilsen, ist eng eingebunden.

Für die frei gewordene Stelle Organisation + Kommunikation + Service im CeBB wird ab dem
01.06.2016 (oder früher) ein(e)

                               Mitarbeiter(in)

gesucht, der/die vorwiegend folgende Bereiche mitbetreut:

- Programmkoordinierung, Organisation und Abrechnung des vom DTZF geförderten Projekts
Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic
- Programmkoordinierung, Organisation und Kommunikation in weiteren Projekten des
CeBB
- Grenzüberschreitende Kommunikation mit Kulturakteuren, Kulturinteressierten und Kooperationspartnern.
- Information der breiten Öffentlichkeit und der Medien über das Programm und die Schwerpunkte
des CeBB.
- Betreuung der umfangreichen Adressdatenbank. Ansprechpartner / in für Anfragen, Wünsche
u. dergl.
- Besucherservice im CeBB und bei Veranstaltungen

Erwartet wird eine selbstständig agierende, engagierte, freundliche, teamfähige und kommunikative Kraft mit großem Organisationstalent. Sichere EDV-Kenntnisse, vor allem in den Microsoft Office- Programmen und gute Formulierungsgabe ist Bedingung. Auch Bewerber / Bewerberinnen, die gerade eine berufliche, schulische bzw. universitäre Ausbildung gut abgeschlossen haben, bekommen eine Chance. Tschechische Sprachkenntnisse sind von großem Vorteil, jedoch kein primärer Einstellungsgrund. Bewerber / Bewerberinnen mit Hochschulabschluss zeichnen sich vor allem durch organisatorische und kommunikative Fähigkeiten und nicht durch ihre wissenschaftlich- theoretischen Kenntnisse aus.

Die Position ist eine Vollzeitstelle mit 42 Std. / Wo. und ist zunächst projektbedingt bis 31.12.2017 befristet. Bavaria Bohemia e.V. unterliegt als Arbeitgeber keinen tarifvertraglichen Verpflichtungen. Die Vergütung orientiert sich am Tarifvertrag der Länder (TVL). Interessierte, die sich die Aufgabe zutrauen, richten ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem möglichen Tätigkeitsbeginn bis spätestens 31.03.2016 an den Leiter des CeBB:

Hans Eibauer, Freyung 1, 92539 Schönsee, Mail: hans.eibauer@cebb.de.

Bewerbungen können
auf dem Postweg zugesandt werden, sind jedoch auf jeden Fall per Mail als pdf zu übermitteln.

Informationen über das CeBB sind im Internetportal www.bbkult.net veröffentlicht.
Für Rückfragen steht Hans Eibauer unter Tel. 09674 – 92 48 78 zur Verfügung.

10. März 2016

Hledáme spolupracovnici / spolupracovníka pro oblast organizace + komunikace + servisu

Výběrové řízení na volnou pozici ze dne 10. 3. 2016
Spolupracovnice / spolupracovník pro oblast organizace + komunikace + servisu v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee
Spolek Bavaria Bohemia e. V. je zřizovatelem Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee (Horní Falc) a dvojjazyčného internetového portálu www.bbkult.net.

CeBB byl otevřen v roce 2006 a funguje již 10 let jako nadregionálně uznávaná a po obou stranách hranice vysoce ceněná přeshraniční kulturní točna pro české a bavorské sousední regiony. Od začátku se CeBB angažuje v jedno- a víceletých přeshraničních projektech. Do nich je úzce zapojena také česká strana, zejména Plzeňský kraj.

Na volnou pozici v oblasti organizace + komunikace + servisu v CeBB hledáme od
1. 6. 2016 (nebo dříve)

                               spolupracovnici / spolupracovníka,

která/ý /by zajišťoval/a především následující oblasti:

- koordinace programu, organizace a vyúčtování projektu Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic,
podporovaného Česko-německým fondem budoucnosti;
- koordinace programu, organizace a komunikace v dalších projektech CeBB;
- přeshraniční komunikace s kulturními tvůrci, zájemci o kulturu a kooperačními partnery;
- informace pro širokou veřejnost a média o programu a hlavních zaměřeních CeBB;
- péče o rozsáhlou databázi adres, kontaktní osoba pro dotazy, přání apod.;
- servis pro návštěvníky v CeBB a při kulturních akcích.

Očekáváme samostatně pracující, angažovanou, přátelskou, týmovou a komunikativní pracovní sílu s velkým organizačním talentem. Podmínkou jsou dobré počítačové znalosti, především v programech Microsoft Office, a formulační talent. Šanci dostanou také uchazečky/uchazeči, které/kteří právě úspěšně ukončily/i odborné, školní resp. univerzitní vzdělání. Znalosti českého jazyka jsou velkou výhodou, nejsou však primárním důvodem pro přijetí. Uchazečky/uchazeči s vysokoškolským vzděláním by se měly/i vyznačovat zejména organizačními a komunikativními schopnostmi, nikoli vědeckými teoretickými znalostmi.

Jedná se o pozici na plný pracovní úvazek s 42 hod. / týden a je nejdříve určena v závislosti na projektu na dobu určitou do 31. 12. 2017. Spolek Bavaria Bohemia e.V. nepodléhá jako zaměstnavatel žádným povinnostem podle kolektivní smlouvy. Odměna se stanovuje podle zemské kolektivní smlouvy (TVL). Zájemci, kteří se považují za vhodného kandidáta na danou pozici, zašlou své přesvědčivé podklady s možným termínem nástupu nejpozději do 31. 3. 2016 řediteli CeBB:

Hans Eibauer, Freyung 1, 92539 Schönsee, e-mail: hans.eibauer@cebb.de. 

Žádosti o místo mohou být zaslány poštou, v každém případě je však nutné je poslat e-mailem jako pdf-dokument.

Informace o CeBB jsou zveřejněny na internetovém portálu www.bbkult.net.
V případě dotazů je k dispozici Hans Eibauer na tel. +49(0) 9674 – 92 48 78.
Rendert Time: 0,038 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB