Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

01. Dezember 2017

Praktikum im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

Das CeBB bietet Studierenden / Absolventen ab Januar 2018 ein abwechslungsreiches Praktikum in einem jungen Team sowie hohe Eigenverantwortung in einem spannenden, grenzüberschreitenden Kulturprojekt. Bewerbungen sind jederzeit möglich!
Der Verein Bavaria Bohemia e.V., Träger des Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee, bietet im grenzüberschreitenden Kulturprojekt Interessierten die Möglichkeit zu einem Praktikum im Bereich Kulturmanagement.

Das Praktikum wird ab einer zweimonatigen Tätigkeit mit monatlich 300,00 Euro vergütet. Kostenlose Übernachtungsmöglichkeit besteht. 

Nächstmöglicher Zeitraum für ein Praktikum: 
Oktober - Dezember 2018
Vorzugsweise Termine im 3-Monatsrythmus. Beginn auch individuell aushandelbar.

Bei Rückfragen und Bewerbungen wenden Sie sich bitte an:
David Vereš
E-Mail: david.veres@cebb.de
Tel.: 09674 - 92 48 79


Mehr Informationen und Erfahrungsberichte von Praktikanten hier.

01. Dezember 2017

Praxe v Centru Bavaria Bohemia (CeBB)

Od ledna 2018 nabízí CeBB studentům placenou, nestereotypní a zpravidla tříměsíční stáž v mladém kolektivu a možnost pracovat na zajímavém přeshraničním projektu. Přihlášky přijímáme kdykoliv!
Spolek Bavaria Bohemia, zřizovatel Centra Bavaria Bohemia v Schönsee, nabízí zájemcům možnost praktika v oblasti kulturního managementu v rámci přeshraničního kulturního projektu.

Stáž je od dvouměsíčního pobytu placena měsíčně 300,00 eur. Ubytování zdarma zajištěno. 

Možnost zažádat si o stipendia Erasmus nebo Leonardo da Vinci!   

Nejbližší možný termín stáže: 
říjen - prosinec 2018

Upřednostňovaná doba stáže: 3 měsíce. Začátel lze sjednat i individuálně.

Dotazy a žádosti:
David Vereš
Email: david.veres@cebb.de
Tel.: +49 9674 924 879

Více informací a výpovědi bývalých praktikantů zde.
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB