Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

11. Januar 2016

Begleitprogramm geht im Februar online

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) koordiniert das Begleitprogramm zur bayerisch-tschechischen Landesaustellung Karl IV. Ab dem 4. Februar werden die Veranstaltungen auf bbkult.net online veröffentlicht.
Die grenzüberschreitende Landesausstellung (mit Ausstellungsorten in Prag und Nürnberg) begleiten von Mai 2016 bis März 2017 viele Veranstaltungen entlang der Goldenen Straße und im bayerisch-tschechischen Nachbarraum. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee hat vom Haus der Bayerischen Geschichte den Auftrag erhalten, das Begleitprogramm zu koordinieren und zu publizieren.  

Bis Ende 2015 wurden schon mehr als 200 Veranstaltungen gemeldet. Nun geht es in die heiße Phase der letzten Änderungen an den Texten, die dann ab 04. Februar auf bbkult.net in einem ergänzenden Modul zweisprachig veröffentlicht werden. Auf bbkult.net werden nicht nur Informationen über das Begleitprogramm, sondern auch Informationen zur bayerisch-tschechischen Landesausstellung, zur Goldenen (Verbotenen) Straße und zur Person Karls IV. online sein.  

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) bietet allen Veranstaltern, die ihre Veranstaltung als offiziellen Teil des Begleitprogramms veröffentlichen möchten, jederzeit auch telefonische Beratung an. Ansprechpartner sind Magdalena Becher, David Veres und Hans Eibauer. Veranstaltungen, die am 4.Februar online gehen sollen, müssen bis spätestens 18.01. vorliegen.  

11. Januar 2016

Doprovodný program bude v únoru zveřejněn online

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) koordinuje doprovodný program k česko-bavorské zemské výstavě Karel IV. Od 4. února budou akce zveřejňovány online na bbkult.net.
Přeshraniční zemskou výstavu (s místem konání v Praze a Norimberku) bude od května doprovázet řada akcí podél Zlaté cesty a v česko-bavorském sousedním prostoru. Centrum Bavaria-Bohemia (CeBB) v Schönsee dostalo od Domu bavorských dějin pověření koordinovat a publikovat doprovodný program.

Do konce roku 2015 již bylo ohlášeno přes 200 akcí. Nyní se přechází do horké fáze posledních změn v textech, které pak budou od 4. února dvojjazyčně zveřejněny v doplňkovém modulu na bbkult.net. Na bbkult.net budou k dispozici online nejen informace o doprovodném programu, nýbrž také informace k česko-bavorské zemské výstavě, k Zlaté (zakázané) cestě a k osobě Karla IV.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) nabízí všem pořadatelům, kteří by svou akci chtěli zveřejnit jako oficiální část doprovodného programu, kdykoliv také telefonické poradenství. Kontaktními osobami jsou Magdalena Becher, David Veres a Hans Eibauer. Akce, které mají být spuštěny online 4. února, musí být k dispozici nejpozději do 18. ledna.
Rendert Time: 0,039 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB