Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

14. Oktober 2015

Karten für den Europaball in Pilsen beim CeBB erhältlich

Am 21. November 2015 um 20:00 Uhr findet im Städtischen Bürgerhaus Měšťanská beseda in Pilsen der Europaball statt. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) erhielt für Gäste aus Bayern ein Kartenkontingent für den Kleinen Saal, in dem Swing geboten sein wird.
Der deutsch-tschechische Kultur- und Repräsentationsball zu Beginn des Jahres in Pilsen ist bereits eine feste Größe im Kulturleben der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen.  

In diesem Jahr ist im Rahmen von Pilsen Kulturhauptstadt Europas 2015 ein zusätzlicher Ball in wesentlich größerem Umfang in Vorbereitung. Der Europaball Pilsen am Samstag, den 21. November 2015, findet in allen Sälen der Měšťanská beseda statt und wird ein gesellschaftliches Großereignis erster Klasse.  

Vor uns liegt eine exklusive, über die Grenzen Tschechiens weit hinausreichende Zusammenkunft von bedeutenden Gästen aus Kultur und Wirtschaft, von diplomatischen Vertretern und Botschaftern europäischer Staaten.  

Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier. 


Das Centrum Bavaria Bohemia konnte für die Gäste aus Bayern ein Kartenkontingent für den Kleinen Saal sichern. Von dort aus können sich die Gäste den ganzen Abend in der gesamten Beseda bewegen.  

Karten können für 49 Euro (davon 5 Euro Porto und Bearbeitungsgebühr) über das CeBB reserviert und per Überweisung bezahlt werden. Nach Geldeingang werden die Karten dann per Post verschickt. Reservierungen nimmt Susanne Setzer unter: susanne.setzer@cebb.de oder unter: 09674-924879 entgegen.  

ACHTUNG: LETZE MÖGLICHKEIT DES KARTENKAUFS AM MONTAG, 02.11.2015 !!!

Es besteht die Möglichkeit, mit der Kartenbestellung auch gleich eine Übernachtung im Hotel U zvonu zu reservieren. Dort werden für die Ballbesucher Sonderkonditionen ausgehandelt, die auf Wunsch auch noch weitere Dienstleistungen wie Friseur oder Kosmetiker beinhalten.  

14. Oktober 2015

Vstupenky na Ples Evropy v Plzni lze zakoupit v CeBB

Dne 21. listopadu 2015 ve 20:00 hod. se koná v Měšťanské besedě v Plzni Ples Evropy. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) získalo pro hosty z Bavorska kontingent karet do Malého sálu, ve kterém bude Swing.
Česko-Německý Kulturní a reprezentační ples na začátku roku je již pevnou veličinou v kulturním životě česko-bavorských sousedících regionech.

V tomto roce je v rámci EHMK Plzeň 2015 pořádán další ples v daleko větším měřítku. Ples Evropy se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2015 a bude se konat ve všech sálech Měšťanské besedy. Jedná se o společenskou velkoudálost první třídy.

Před námi je exkluzivní a hranice České republiky přesahující setkání významních hostů z kulturní a podnikatelské oblasti, představitelů diplomatických kruhů, velvyslanců evropských států apod.

Další informace k programu zde.


Centrum Bavaria Bohemia zajistilo pro hosty z Bavorska kontingent karet do Malého sálu. Z něho se mohou hosté po celý večer pohybovat po celé budově Měšťanské besedy.

Vstupenky mohou být rezervovány v CeBB za 49 eur (z toho 5 eur poplatek za porto a zpracování), platí se bankovním převodem. Po zaplacení budou vstupenky zaslány poštovní cestou. Rezervace přijímá Susanne Setzer (susanne.setzer@cebb.de nebo 0049 9674 92 48 79.

POZOR: POSLEDNÍ MOŽNOST ZAKOUPENÍ VSTUPENEK JE V PONDĚLÍ, 2. 11. 2015 !!!

Spolu s objednávkou vstupenek lze též rezervovat přenocování v hotelu U zvonu. Hotel pro návštěvníky poskytl speciální plesový balíček včetně služeb jako kadeřnictví nebo kosmetický salón.
Rendert Time: 0,037 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB