Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

11. September 2015

Förderprogramm "Von klein auf"

Nach Mitteilung des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem können ab sofort Anträge für das Förderprogramm Von klein auf gestellt werden.
Bei der Förderung des Projekts Von klein auf werden Einrichtungen und Organisationen unterstützt, die Kinder zwischen 3 bis 8 Jahren betreuen, Seminare und Infoveranstaltungen für pädagogische Fachkräfte organisieren oder an der Zusammenarbeit deutsch-tschechischer Projekte teilnehmen.  

Gefördert werden grenzübergreifende Projekte von Einrichtungen, die ihren Sitz in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern haben. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2015.  

Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich.

11. September 2015

Dotační program "Odmalička"

Podle sdělení Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem je od této chvíle možné podávat žádosti o dotační program Odmalička.
V rámci dotací projektu Odmalička jsou podporovány zařízení a organizace, které pečují o děti ve věku od 3 do 8 let, organizují semináře a informační akce pro pedagogické pracovníky nebo se účastní spolupráce na česko-německých projektech.   

Podporovány budou přeshraniční projekty zařízení, která mají své sídlo ve správních obvodech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko. Dotační období trvá do 31. 12. 2015.   

Další informace naleznete v sekci Download.
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB