Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

03. September 2015

Deutsche Schule Prag feiert 25-jähriges Jubiläum

Bereits seit 25 Jahren bietet die Deutsche Schule Prag Kindern im Alter von 3 bis 18 Jahren eine exzellente Ausbildung „Made in Germany“ in der Tschechischen Republik.
Die angesehene Lehranstalt wird von Schülern aus Tschechien, Deutschland und weiteren Ländern besucht. Die Absolventen der Schule setzen ihre Ausbildung an bedeutenden Universitäten weltweit fort und entwickeln sich zu erfolgreichen Führungskräften und Spezialisten in ihren Fachbereichen. Die Schule bietet außerdem ein überdurchschnittlich gutes Angebot im Bereich des Sprachunterrichts.

Die tschechischen Schüler können die deutsche Sprache auf nahezu muttersprachlichem Niveau erlernen. Im Englischen erreichen sie mindestens das Niveau B2+ und bei Interesse können sie auch Sprachkenntnisse im Französischen oder im Spanischen erwerben. Großer Wert wird auf die vielseitige Entwicklung der Schüler gelegt. Auf jeden Schüler wird individuell eingegangen, damit sich all seine Fähigkeiten und Fertigkeiten bestmöglich entwickeln können. Der Biologie-, Chemie- und Physikunterricht findet in modern ausgestatteten Klassenräumen statt. 

Die Schule beteiligt sich aktiv an Projekten zum Thema Umweltschutz sowie zur Förderung der Naturwissenschaften und wird in Zukunft auch das internationale Abitur anbieten. Das Schulgebäude liegt im Prager Stadtteil Jinonice und vereint Kindergarten, Grundschule und achtjähriges Gymnasium unter einem Dach.

Weitere Informationen unter: www.dsp-praha.cz

03. September 2015

Německá škola v Praze slaví 25. výročí svého založení

Již 25 let nabízí škola v České republice excelentní vzdělání„Made in Germany“ dětem ve věku 3–18 let.
Prestižní školu navštěvují žáci z ČR, Německa i dalších zemí. Absolventi dále pokračují ve studiu na významných světových univerzitách a poté se z nich stávají úspěšní lídři a specialisté ve svém oboru. Škola poskytuje nadstandardní jazykové vzdělání. 

Čeští žáci se zde mohou naučit německy téměř jako rodilí mluvčí, anglicky na minimální úrovni B2+ a v případě zájmu mají žáci možnost učit se francouzsky či španělsky. Velký důraz je kladen na všestranný rozvoj. Ke každému žákovi se přistupuje individuálně, aby se mohly rozvíjet všechny jeho schopnosti a dovednosti. Výuka biologie, chemie a fyziky probíhá v moderně vybavených učebnách. 

Škola se aktivně zapojuje do projektů týkajících se ochrany životního prostředí a rozvoje přírodních věd. V budoucnu bude škola nabízet i mezinárodní maturitu. V sídle v pražských Jinonicích naleznete mateřskou školku, základní školu a osmileté gymnázium.

Více informací na: www.dsp-praha.cz
Rendert Time: 0,037 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,49 MB