Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

03. August 2015

Chodrockfest 2015

Das Domažlicer Open-Air-Festival Chodrockfest ist seit 2011 auf der tschechichen Festival-Landkarte verzeichnet. Die Chodenmetropole Domažlice ist jeden August Schauplatz dieses Festivals und das Datum deckt sich immer zum Teil mit dem Chodenfest. Im Jahr 2015 findet es zum 5. Mal statt, der Termin fällt auf den 14.-15. August.
Das Festival ist nicht nur wegen des Musikangebots sehr populär, sondern auch besonders wegen der für ein Festival untypischen Umgebung. Das Festivalgelände bildet die Reitabteilung, das Festival spielt sich auf einigen großen Sand-"Terassen" ab und ist ringsum von Bäumen umsäumt. Das ganze Gelände wirkt so auf das Publikum sehr angenehm und bietet zugleich auch Schutz bei tropischem Wetter. Die BesucherInnen haben begonnen, das Festival wegen der Sandflächen, die sich auch bei Regenwetter als geeignet erwiesen, als Strandfestival zu titulieren.

Die BesucherInnen erwartet neben dem musikalischen Angebot auch ein Begleitprogramm, Gewinnspiele mit Preisen und der übliche Festival-Service, an den man sich in Domažlice schon gewöhnt hat. Ein Vorteil sind auch die direkte Nachbarschaft der Zeltstadt zum Festivalgelände und die kurze Entfernung zum Stadtzentrum, wo man einen Abstecher auf das gleichzeitig stattfindende Chodenfest machen kann. Das Festival findet abwechselnd auf zwei Bühnen statt und große Zelte stehen zur Verfügung. Vollständige Informationen zum Festival, inklusive praktischer Tipps stehen auf der offiziellen Festival-Homepage zur Verfügung.

Ein Mitwirkender des diesjährigen Festivals ist David Koller mit seiner Band. Koller feiert vor Domažlicer Publikum auf dem Chodrockfest Premiere. Bereits traditionell präsentiert sich auf der Strandparty in Domažlice die Rock Walda Gang mit der Originaldarbietung der Hits von Waldemar Matušek mit seiner großen Bühnenschau und Unterhaltungsprogramm. Nach mehrjähriger Pause sind diesmal ŠKWOR mit Frontmann Petr Hrdlička wieder dabei. Eine Premiere wartet auch auf die beliebte Band Mňága a Žďorp aus Valašské Meziříčí. Auf dem Chodrockfest präsentiert sich auch ein rasant aufsteigender Stern der tschechischen Musikszene - die Band Jelen. Im musikalischen Äther der Gegenwart erklingt insbesondere ihr Hit Magdaléna oder „Co bylo dál?“, an dem auch Jan Kirschner beteiligt war. Darüber hinaus werden die in der Region gut bekannten Dymytry sowie Olda Říha mit Katapult nicht fehlen.

03. August 2015

Chodrockfest 2015

Domažlický open-air festival Chodrockfest působí na české festivalové mapě od roku 2011. Chodská metropole, Domažlice, je dějištěm tohoto festivalu každý srpen a datum festivalu se vždy částečně překrývá s domažlickými Chodskými slavnostmi. V roce 2015 se koná 5. ročník a termín festivalu připadá na 14. – 15. srpna. 
Festival je populární nejen díky hudební nabídce, ale především také díky festivalově atypickému prostředí. Areál festivalu tvoří jezdecký oddíl a festival se odehrává na několika velkých písčitých „terasách“ a dokola je uzavřen stromy. Celé prostředí tak působí na návštěvníky velmi příjemně a je zároveň i ochranou v případě tropického počasí. Návštěvníci začali označovat festival jako plážový a to právě díky písčitému povrchu, který se ovšem ukázal jako velmi vhodný i v případě deštivého počasí. 

Na návštěvníky čeká kromě hudební nabídky doprovodný program, soutěže o ceny a také obvyklý festivalový servis, na který jsou již v Domažlicích zvyklí. Výhodou je stanové městečko bezprostředně sousedící s festivalovým areálem a také krátká vzdálenost do centra města, kam si návštěvníci mohou „odskočit“ na probíhající Chodské slavnosti. Festival se odehrává na dvou střídajících se scénách a k dispozici jsou i velkokapacitní stany. Kompletní informace o festivalu, včetně těch praktických, jsou k dispozici na oficiálním festivalovém webu.

Jedním z hlavních účinkujících letošního ročníku bude David Koller se svojí kapelou. Kollera čeká před domažlickým publikem na Chodrockfestu premiéra. Již tradičně se na plážové party v Domažlicích představí rockový Walda gang v originálním podání hitů Waldemara Matušky s jeho velkou estrádou a zábavním programem. Chybět nebude po několikaleté pauze ani úderný ŠKWOR v čele s Petrem Hrdličkou. Premiéra čeká také na populární kapelu Mňága a Žďorp z Valašského Meziříčí. Na Chodrockfestu se také představí rychle stoupající hvězda české hudební scény - kapela Jelen. V hudebním etheru v současnosti zní především její hit Magdaléna nebo „Co bylo dál?“, na kterém se podílela i Jana Kirschner. Dále nebudou chybět v regionu dobře známí Dymytry nebo Olda Říha s Katapultem. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,042 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB