Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

21. Juli 2015

Befragung zur Deutsch-Tschechischen Nachbarschaft

Frau Marcela Brabáčová, Leiterin des Kultur- und Tourismusreferats der Stadt Cheb/Eger, führt zurzeit eine Studie der Deutsch-Tschechischen Nachbarschaft durch. Hierzu bittet sie um Teilnahme an einer Befragung.
"Chebané und ihre deutschen Nachbarn: Gemeinschaft oder Gesellschaft?" - so das Thema dieser wissenschaftlichen Studie an der Westböhmischen Universität in Pilsen. 

Im Downloadbereich befindet sich ein Fragebogen und drei Zeitungsartikel zur Enthüllung der Stele vor der Burg in Cheb/Eger.

Es wird gebeten, den ausgefüllten Fragebogen bis zum 15. August an Frau Brabáčová (marcela.brabacova@seznam.cz) zurückzusenden.

21. Juli 2015

Anketa na téma česko-německého sousedství

Paní Marcela Brabáčová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu města Chebu, v současné době provádí studii na téma česko-německého sousedství. V souvislosti s ní prosí o účast na anketě.
"Chebané a jejich němečtí sousedé: společenství nebo společnost?" – tak zní téma této vědecké studie na Západočeské univerzitě v Plzni. 

Pod tímto příspěvkem je k dispozici ke stažení dotazník a tři novinové články k odhalení Štaufského sloupu před hradem v Chebu. 

Žádáme účastníky ankety, aby vyplněné dotazníky poslali do 15. srpna  zpět na paní Brabáčovou (marcela.brabacova@seznam.cz).
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,29 MB / 3,46 MB