Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Aktuelles • Aktuálně

10. Juni 2015

Musica Sacra 2015 - Festival der geistlichen Musik

Das europäische Musikfestival Europamusicale „Musica Sacra 2015“ wandelt auf den Spuren der geistlichen Musik der Barockzeit in der Region Südwestböhmen.
Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr findet im südwestlichen Böhmen ab Mitte Juni bereits zum zweiten Mal das internationale Festival der geistlichen Musik "Musica Sacra 2015" statt.

Auch diesmal hat der Klattauer Verein Kollegium für geistliche Musik die Organisation auf tschechischer Seite übernommen. Der Verein kooperiert dabei mit der Münchner Kulturstiftung EUROPAMUSICALE, die sich um die Ausrichtung des niederbayerischen Teils des Festivals kümmert.

Das europäische Musikfestival Europamusicale "Musica Sacra 2015" (Projekt-Registrierungsnr. 370) wird im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Ziel-3-Programm Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2007-2013, das aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung mitfinanziert wird, finanziell unterstützt.

Bedeutende Partner des tschechischen Teils des Festivals sind Pilsen 2015, o.p.s. und die Stadt Nepomuk. Das Festival dauert auf tschechischer Seite bis Mitte August.

Veranstaltungsübersicht:

10. Juni 2015

Musica Sacra 2015 - festival duchovní hudby

Evropský hudební festival Europamusicale „Musica Sacra 2015“ se vydává po stopách barokní duchovní hudby našeho regionu.
Po úspěšném startu na podzim minulého roku hostí jihozápadní Čechy od poloviny června již druhý ročník mezinárodního festivalu duchovní hudby Musica Sacra 2015.

I tentokrát jej na české straně pořádá klatovský spolek Kolegium pro duchovní hudbu ve spolupráci s mnichovskou nadací Kulturstiftung EUROPAMUSICALE, která organizuje dolnobavorskou část festivalu.

Evropský hudební festival Europamusicale "Musica sacra 2015" (reg.č.projektu 370) je finančně podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká repulibka – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Významnými partnery české části festivalu jsou Plzeň 2015, o.p.s. a Město Nepomuk. Festival potrvá na české straně až do poloviny srpna. 

Přehled koncertů:

Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB