Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

22. April 2015

Wunschbaumaktion startet am 22.04.15 am Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium in Cham

Was wünschen sich Schüler in Bayern und Tschechien? Unterscheiden sich die Wünsche voneinander? Diese Fragen beantwortet die Kunstaktion "Wunschbaum für Pilsen 2015" zwar nicht, regt aber zum Nachdenken und einer Interaktion zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Grenze an. Der erste Wunschbaum wird am Mittwoch, 22.04.15 am Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium in Cham aufgestellt. Beim großen Wunschbaumfest ab 15 Uhr dürfen natürlich Schüler und Lehrer der Partnerschule Luděk-Pik-Gymnasium aus Pilsen nicht fehlen.
In den nächsten Wochen werden an insgesamt acht Schulen auf bayerischer und tschechischer Seite Wunschbäume als Symbol der Partnerschaft ihren Platz finden. Koordiniert wird die Kunstaktion im Begleitprogramm von Pilsen – Kulturhauptstadt Europas vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Projekt regio2015. Die Ideengeber Andi Dünne, Leiter der Jugendkunstschule KUNSTbeTRIEB Cham, und Philipp Klein, Architekt aus Bad Kötzing, begleiten die Aktionstage an den Schulen.

"Die Tradition des Maibaumaufstellens gibt es auf beiden Seiten der Grenze. Das hat uns zu diesem Kunstprojekt inspiriert. Der Baum wird einmal in der Mitte durchgesägt, die Fuge symbolisiert die Grenze, aber dann werden die Hälften wieder zusammengefügt.", so Philipp Klein zum Konzept. Schüler, Lehrer, Eltern, aber auch Kommunalpolitiker und Besucher der Schulen schreiben ihre Wünsche auf kleine Zettel, die sie in die Löcher des Wunschbaumes stecken. Jeder versiegelt seinen Wunsch mit einem Dübel – über Farbe und Größe entscheidet er selbst und nimmt damit Einfluss auf das Gesamtbild des Kunstwerkes. "Wir sind sehr gespannt, welche Form die einzelnen Bäume annehmen. Dieses Symbol für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit entsteht ganz allein durch die Interaktion der Teilnehmer und wird sich auch nach dem Aufstellen noch weiterentwickeln.", erklärt Andi Dünne. Die Wünsche bleiben ein Geheimnis, ihre Anzahl und ob es sich um einen aktuellen Wunsch oder einen Lebenswunsch handelt, ist jedem freigestellt.  

In Cham und Pilsen haben Schüler und Lehrkräfte mit sehr viel Freude und Begeisterung ihre Wunschbäume vorbereitet. Beim Wunschbaumfest ab 15 Uhr werden Karin Bucher, 1. Bürgermeisterin der Stadt Cham, Dr. Johanna Etti, stellvertretende Landrätin des Landkreises Cham und Mgr. Aleš Janoušek, Schulleiter des Luděk-Pik-Gymnasiums Pilsen, Grußworte sprechen. Die Initiatoren der Kunstaktion, Andi Dünne und Philipp Klein, werden ihr Konzept kurz den Anwesenden vorstellen, bevor der Wunschbaum durch die Ehrengäste und die Klassensprecher fertig gestellt wird. In der Vorbereitung haben sich bereits 100 deutsche und tschechische Schüler mit ihren Wünschen verewigt. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgen die Schulcombo mit ihrem Leiter Hubert Bauer, das Volksmusikensemble mit Sigi Mühlbauer sowie der Schulchor des Luděk-Pik-Gymnasiums. Unterstützt wurde das Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium Cham von Landrat Franz Löffler, den Mitarbeitern des Tiefbauamtes und des Bauhofes des Landkreises. Die Aktion "Wunschbaum für Pilsen 2015" wird von Kunstlehrer Stefan Roser und Birgit Habler, der Koordinatorin für die Partnerschaft mit dem Pilsner Gymnasium, betreut. Die Schulpartnerschaft mit dem Pilsner Gymnasium besteht bereits seit über 20 Jahren. Sie wird durch zahlreiche Kunstprojekte, Ausstellungen, Konzerte und Projekttage lebendig gehalten. Seit etwa fünf Jahren finden regelmäßige mehrtägige Treffen deutscher und tschechischer Klassen statt. "Wir freuen uns, dass wir uns mit dieser tollen Aktion an den Aktivitäten rund um die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 beteiligen können, so OStD Dr. Hubert Balk, Schulleiter Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium." Am 28.04.15 sind Schüler und Lehrer aus Cham dann bereits zum Gegenbesuch in Pilsen eingeladen, wo der nächste Wunschbaum aufgestellt wird.Außerdem nehmen folgende Schulen an der Aktion "Wunschbaum für Pilsen 2015" teil:

 • Grund- und Mittelschule Tiefenbach und Grundschule (Základní škola) Štěnovice
Wunschbaumaktion in Tiefenbach mit Schülerinnen und Schülern beider Schulen am Dienstag,
05.05.15, ab 9.30 Uhr

Mittelschule Neunburg v.W. und Grundschule (Základní škola) Horažďovice
Wunschbaumaktion mit Schülerinnen und Schüler beider Schulen in Neunburg v.W. am Donnerstag, 07.05.15, ab 13 Uhr

 • Grundschule Schönsee und Grundschule (Základní škola) Poběžovice
Wunschbaumaktion mit Schülerinnen und Schülern beider Schulen am Samstag, 09.05.15 an der Grenze zwischen Friedrichshäng und Plöß bei Schönsee
14 Uhr - gemeinsamem Theaterstück "Schneewittchen und die sieben Zwerge"
15 Uhr - Wunschbaumaktion
Anschließend Bewirtung durch den Elternbeirat der Grundschule Schönsee und den Pascherverein Schönseer Land e.V.

 • Wolfgang-Caspar-Printz-Volksschule Waldthurn und Partnerschule Grundschule (Základní škola) Hostouň
Wunschbaumaktion mit Schülerinnen und Schülern beider Schulen in Waldthurn am Montag, 11.05.15, ab 10 Uhr

 • Schule am Regenbogen Sonderpädagogisches Förderzentrum Cham und Partnerschule Praktische Grundschule (Základní škola praktická) Domažlice / Taus
Wunschbaumaktionen in Domažlice am Mittwoch, 13.05.15, ab 10 Uhr und in Cham im Rahmen des Schulfestes am Freitag, 15.05.15, ab 10 UhrDie Kunstaktion ist Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015.

Die grenzüberschreitende Koordinierung erfolgt durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.

Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Stadt Regensburg

22. April 2015

Umělecká akce Strom přání začíná 22. 4. 2015 na Gymnáziu Josepha von Fraunhofera v Chamu

Co si přejí žáci v České republice a Bavorsku? Liší se jejich přání? Na tyto otázky Vám sice umělecká akce "Strom přání pro Plzeň 2015" nedá odpověď, ale zato dává podněty k přemýšlení a k interakci mezi lidmi na obou stranách hranice. První Strom přání bude postaven ve středu 22. 4. 2015 na Gymnáziu Josepha von Fraunhofera v Chamu. Při velké slavnosti u příležitosti Stromu přání pořádané od 15 hodin nesmějí samozřejmě chybět žáci a učitelé z partnerské školy, z Gymnázia Luďka Pika v Plzni. 
V následujících týdnech bude Strom přání jako symbol partnerství umístěn na celkem osmi školách na české a bavorské straně. Tato umělecká akce je koordinována v rámci doprovodného programu Plzně – Evropského hlavního města kultury ze strany Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v rámci projektu regio2015. Akční dny na školách budou doprovázet autoři myšlenky Andi Dünne, ředitel umělecké školy pro mládež KUNSTbeTRIEB Cham, a Philipp Klein, architekt z Bad Kötzingu.

"Tradice stavění májky existuje na obou stranách hranice. To nás inspirovalo k tomuto uměleckému projektu. Strom bude přeříznut napůl, tato mezera symbolizuje hranici, avšak poté budou tyto poloviny opět spojeny dohromady", uvedl Philipp Klein ke konceptu akce. Žáci, učitelé, rodiče, ale také komunální politici a návštěvníci škol napíší na malé papírky svá přání, která vsunou do otvorů ve Stromu přání. Každý své přání zapečetí s pomocí dřevěného klínku – o jeho barvě a velikosti rozhodne každý sám a ovlivní tak celkový obraz uměleckého díla. "Jsme velice zvědaví, jakou podobu nabydou jednotlivé stromy. Tento symbol přeshraniční spolupráce vznikne sám od sebe díky interakci účastníků a bude se také po jeho vybudování dále rozvíjet", vysvětluje Andi Dünne. Přání zůstanou tajemstvím, jejich počet a skutečnost, zda se jedná o aktuální přání nebo životní přání, jsou ponechány na vůli každého z autorů přání.   

V Plzni a Chamu žáci a učitelé připravovali své Stromy přání s velkou radostí a nadšením. Při slavnosti Stromu přání od 15 hodin pronesou úvodní slova Karin Bucher, starostka města Cham, Dr. Johanna Etti, náměstkyně vedoucího okresního úřadu v Chamu, a Mgr. Aleš Janoušek, ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Iniciátoři umělecké akce Andi Dünne a Philipp Klein krátce představí přítomným svůj koncept, poté bude Strom přání dokončen čestnými host a mluvčími tříd. V rámci příprav se ve Stromu přání zvěčnilo již 100 českých a německých žáků se svými přáními. O hudební doprovod akce se postará školní soubor s jeho vedoucím Hubertem Bauerem, soubor lidové hudby se Sigim Mühlbauerem a školní sbor Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Gymnázium Josepha von Fraunhofera v Chamu bylo podpořeno vedoucím okresního úřadu Franzem Löfflerem, spolupracovníky stavebního úřadu pro pozemní a podzemní stavby a městskými technickými službami v okresu Cham. Akci "Strom přání pro Plzeň 2015" zabezpečují učitel výtvarné výchovy Stefan Roser a Birgit Habler, koordinátorka partnerství s plzeňským gymnáziem. Partnerství s plzeňským gymnáziem trvá již více než 20 let. Je oživováno velkým množstvím uměleckých projektů, výstav, koncertů a projektových dní. Přibližně 5 let se konají pravidelná několikadenní setkání českých a německých tříd. "Těší nás, že se prostřednictvím této úžasné akce můžeme účastnit aktivit kolem Evropského hlavního města kultury Plzně 2015", uvedl Dr. Hubert Balk, ředitel Gymnázia Josepha von Fraunhofera v Chamu. Již 28. 4. 2015 jsou žáci a učitelé z Chamu na oplátku zváni k návštěvě Plzně, kde bude postaven další Strom přání.Kromě těchto škol se akce "Strom přání pro Plzeň 2015" účastní následující školy:


 • Základní škola Tiefenbach a Základní škola Štěnovice
Akce Strom přání v Tiefenbachu v úterý 5. 5. 2015 od 9.30 hodin 

 • Základní škola Neunburg v.W. a Základní škola Horažďovice

  Akce Strom přání se žáky z obou škol v Neunburgu v.W. ve čtvrtek 7. 5. 2015 od 13 hodin


 • Základní škola Schönsee a Základní škola Poběžovice
Akce Strom přání se žáky z obou škol v sobotu 9. 5. 2015 na hranici mezi městskou částí Friedrichshäng a Pleší u Schönsee
14 hod. - společné divadelní představení "Sněhurka a sedm trpaslíků"
15 hod. - akce Strom přání
Následuje pohoštění, které zajišťuje sdružení rodičů Základní školy Schönsee a "Pašerácký spolek" Pascherverein Schönseer Land e.V.

 • Základní škola Wolfganga Caspara Printze Waldthurn a partnerská Základní škola Hostouň
Akce Strom přání se žáky z obou škol ve Waldthurnu v pondělí 11. 5. 2015 od 10 hodin


 • Speciální pedagogické podpůrné centrum Schule am Regenbogen v Chamu a Základní škola praktická Domažlice
Akce Strom přání v Domažlicích ve středu 13. 5. 2015 od 10 hodin a v Chamu v rámci školní slavnosti v pátek 15. 5. 2015 od 10 hodin Umělecká akce je součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015.

Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Město Řezno 
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,51 MB