Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

26. März 2015

Auftakt der Reihe Musikbrücke 2015 am Samstag, 28.03.15 in Weiden

In den kommenden Monaten werden 24 Konzerte in den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen musikalische Brücken rund um die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 bauen. Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe unter dem Titel Musikbrücke 2015 am Samstag, 28.03.15 um 19 Uhr mit einem Konzert des Westböhmischen Symphonieorchesters Marianské Lázně / Marienbad in der Max-Reger-Halle in Weiden. Die Konzerte werden vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee und der Gesellschaft für die Kulturhauptstadt Pilsen 2015, Plzeň 2015, o. p. s., im gemeinsamen Projekt regio2015 koordiniert und präsentiert.
Konzerte bauen musikalische Brücken zwischen Bayern und Böhmen

CeBB-Leiter Hans Eibauer erinnert an die ersten Überlegungen zu Musikbrücke: "Wir wollten auch die Regionen um die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 auf bayerischer und tschechischer Seite einbinden und zu Treffpunkten für das musikbegeisterte Publikum aus beiden Nachbarregionen machen." Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und die Pilsner Partner freut es, dass sich Partnerstädte und -gemeinden, Vereine, Organisationen und Institutionen am Projekt beteiligen und in den nächsten Monaten musikalische Brücken über die Grenze schlagen werden.

Die Stadt Weiden ist Veranstalter des ersten Konzerts im Rahmen der Musikbrücke 2015. In der Max-Reger-Halle kann sie am 28.03.15 das älteste Symphonieorchester der Tschechischen Republik, das Westböhmische Symphonieorchester aus der Partnerstadt Marianské Lázně / Marienbad, begrüßen. Mit bekannten Melodien aus Ouvertüren, Polkas und Walzern von Johann Strauss, Franz Lehar, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák klingen die Bayerisch-Böhmischen Kultur- und Wirtschaftstage 2015 aus. Das Gegenkonzert in Marianské Lázně / Marienbad mit Kammermusik des Duos Aglaia Graf und Benjamin Gregor-Smith findet am 28.09.15 statt. Es ist in die Max-Reger-Tage 2015 unter dem Motto "Geborene Musikanten. Max Reger und die Tschechische Musik" eingebunden. "Wir freuen uns, dass wir durch die Musikbrücke 2015 eine weitere Gelegenheit haben, unsere Beziehungen ins Nachbarland zu intensivieren und tschechische Künstler in bestehende Veranstaltungsreihen einzubinden.", so Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß.
 
Bis Ende September bieten die zahlreichen Musikbrücke-Konzerte die Möglichkeit, deutsche und tschechische Musiker in der Region rund um die Kulturhauptstadt Pilsen 2015 zu erleben. Das Spektrum reicht von einem Konzert des Salonorchesters der Hochschule für Musik und Tanz Köln im Fürstensaal des Schlosses in Bor am 01.04.15, über ein Sonderkonzert der Tschechischen Philharmonie Prag am 09.05.15 in Weiden, ein Open-air mit deutschen und tschechischen Rockbands in Schönsee (27.06.15) und Domažlice / Taus (28.08.15) bis hin zu einem bayerisch-böhmischen Musikantentreffen in Všeruby am 01.07.15. Dem Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und den örtlichen Veranstaltern gelang es, für einige Konzerte außergewöhnliche Veranstaltungsorte zu finden. Die große Produktionshalle der Ziegelei Senft in Wörth a.d. Donau wurde passend zur regionalen Programmlinie von Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 "Industrielles Erbe" für ein Kammermusikprogramm der tschechischen Künstlerinnen Edita Keglerová (Cembalo) und Ivana Bilej Brouková (Sopran) ausgewählt. Das Konzert findet am 05.06.15 statt. Für ein Konzert der Falkenberger Karpfenmusik am 13.06.15 öffnet ein mit viel Liebe gestalteter Privatgarten in Úterý unweit des Klosters Tepla / Tepl seine Pforten für Besucher. Das Pendant wird am 20.09.15 am Fuß der Burg Falkenberg stattfinden, acht Wochen vor der offiziellen Eröffnung. In der Kirche des beeindruckenden Klosters Kladruby präsentieren am 20.06.15 Chöre der Basilika Zwiefalten und der Gemeinde La Tessoualle in Frankreich sowie das Orchester mit Dozenten und Studierenden des Konservatoriums Pilsen Werke des Zwiefaltener Komponisten Ernest Weinrauch.

Mit dem Projekt Musikbrücke 2015 wollen die Koordinatoren und die örtlichen Veranstalter der Öffentlichkeit die große Breite und das hohe Niveau der Musikkultur in den Nachbarregionen präsentieren. Musik, Gesang und Tanz bringt die Menschen zusammen, auch wenn sie die Nachbarsprache nicht oder kaum beherrschen.


Zur Programmübersicht mit Details zu allen 24 Konzerten

26. März 2015

Zahájení cyklu Hudební most 2015 v sobotu 28. 3. 2015 ve Weidenu

V následujících měsících bude 24 koncertů pořádaných v česko-bavorských sousedních regionech stavět hudební mosty v okolí Evropského hlavního města kultury Plzně 2015. Tento cyklus kulturních akcí pod názvem Hudební most 2015 bude zahájen v sobotu 28. 3. 2015 v 19 hodin koncertem Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně v Hale Maxe Regera ve Weidenu. Koncerty jsou koordinovány a prezentovány Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a společností zajišťující přípravy a realizaci programové části projektu Evropské hlavní město kultury 2015, Plzeň 2015, o. p. s., v rámci společného projektu regio2015.
Koncerty vytváří hudební mosty mezi Čechami a Bavorskem

Ředitel CeBB Hans Eibauer vzpomíná na první úvahy o akci Hudební most: "Chtěli jsme zapojit také regiony kolem Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 na české a bavorské straně a proměnit je v místa setkávání pro milovníky hudby z obou sousedních regionů." Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) a plzeňské partnery těší, že se projektu účastní partnerská města a obce, různé spolky, organizace a instituce, které budou v následujících měsících budovat hudební mosty přes hranici. 

Město Weiden je pořadatelem prvního koncertu v rámci cyklu Hudební most 2015. V Hale Maxe Regera bude moci 28. 3. 2015 přivítat nejstarší symfonický orchestr v České republice, Západočeský symfonický orchestr z partnerského města Mariánské Lázně. Se známými melodiemi z předeher, polek a valčíků Johanna Strausse, Franze Lehára, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka budou zakončeny Bavorsko-české dny kultury a hospodářství 2015. Partnerský koncert v Mariánských Lázních s komorní hudbou dua Aglaia Graf a Benjamin Gregor-Smith se bude konat 28. 9. 2015. Koncert je součástí Dnů Maxe Regera 2015, které se konají pod mottem "Rození hudebníci. Max Reger a česká hudba". "Jsme rádi, že máme díky akci Hudební most 2015 další příležitost zintenzivnit naše vztahy se sousední zemí a zapojit české umělce do stávajících cyklů kulturních akcí", uvedl primátor města Weidenu Kurt Seggewiß.
 
Do konce září mají díky velkého množství koncertů v rámci cyklu Hudební most návštěvníci možnost slyšet české a německé hudebníky v regionu kolem Evropského hlavního města kultury Plzně 2015. Spektrum sahá od koncertu salónního orchestru Vysoké školy hudby a tance Kolín v knížecím sálu zámku v Boru dne 1. 4. 2015, přes mimořádný koncert České filharmonie Praha dne 9. 5. 2015 ve Weidenu, open-air akci s českými a německými rockovými skupinami v Schönsee (27. 6. 2015) a Domažlicích (28. 8. 2015) až po česko-německé setkání hudebníků ve Všerubech dne 1. 7. 2015. Centru Bavaria Bohemia (CeBB) a místním pořadatelům se podařilo najít pro některé koncerty opravdu neobyčejná místa konání. Velká výrobní hala Cihelny Senft ve Wörthu nad Dunají byla vybrána velice vhodně k regionální programové linii Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015 pod názvem "Průmyslové dědictví" – na programu zde bude komorní hudba českých umělkyň Edity Keglerové (cembalo) a Ivany Bilej Broukové (soprán). Koncert se bude konat 5. 6. 2015. Pro koncert hudební skupiny Falkenberger Karpfenmusik dne 13. 6. 2015 otevře pro návštěvníky své brány s láskou budovaná soukromá zahrada v Úterý nedaleko kláštera Teplá. Partnerský koncert se bude konat pod hradem Falkenberg 20. 9. 2015, osm týdnů před oficiálním otevřením. V kostele imponujícího kláštera v Kladrubech vystoupí 20. 6. 2015 sbory Baziliky Zwiefalten a obce La Tessoualle ve Francii a dále orchestr složený z vyučujících a studentů Konzervatoře Plzeň s díly skladatele Ernesta Weinraucha z Zwiefaltenu.

Prostřednictvím projektu Hudební most 2015 chtějí koordinátoři a místní pořadatelé představit veřejnosti obrovský rozsah a vysokou úroveň hudební kultury v sousedních regionech. Hudba, zpěv a tanec lidi sbližují, i když (téměř) neovládají jazyk svého souseda. 


Přehled programu s podrobnostmi o všech 24 koncertech
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB