Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

25. März 2015

Preisverleihung Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 am 24.03.15 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee

Den Preis Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 erhielten bei der feierlichen Preisverleihung am 24.03.15 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee sechs Persönlichkeiten und zwei Partnerprojekte für ihr grenzüberschreitendes, vorwiegend ehrenamtliches Engagement. Bavaria Bohemia e.V., Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), hat den Preis in diesem Jahr zum 9. Mal verliehen.

Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Projekts Kultur ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen 2015, das vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) unterstützt wird. Das Patronat über die bedeutende Veranstaltung lag erstmals in den Händen der OVEG (Ostbayerische Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH), die Preise aus Glas gestaltete wie in allen Jahren das Schönseer Unternehmen Irlbacher Blickpunkt Glas GmbH.  

Die Auszeichnung "Brückenbauer - Stavitel mostů", die zum ersten Mal 2007 verliehen wurde, honoriert den unermüdlichen und überwiegend ehrenamtlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern für die Verständigung zwischen den Nachbarregionen Bayerns und Tschechiens.

Preisträger 2015
Kategorie Kulturinitiativen | Partnerprojekte

 • Bohemicum Regensburg – Passau, Institutionelle universitäre Einrichtung
 • Schulpartnerschaft zwischen dem Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach und der Obchodní akademie Praha / Prag

Kategorie Persönlichkeiten 

 • Ehepaar Edeltraud Caranová, Aš / Asch, Geschichts- und Fremdsprachenlehrerin und Dušan Caran, Aš / Asch, Vorsitzender der FGV-Ortsgruppe Aš / Asch
 • Hubert Huber, Fürstenzell bei Passau, Freischaffender Künstler
 • Karl Reitmeier, Waldmünchen, Freier Journalist
 • Zdeněk Roučka, Pilsen, Publizist und Schriftsteller
 • Albrecht Schläger, Hohenberg an der Eger, Förster, Bürgermeister a.D. und MdL a.D.
 • Dr. Ivan Slabý, Pilsen, 1. Vorsitzender des Vereins "Jazz bez hranic" und Veranstalter des gleichnamigen Jazzfestivals

Kategorie Wirtschaft

 • Ernst und Thomas Hanauer, Unternehmer, emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA


Zum Presse-Echo

25. März 2015

Udílení cen Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 24. 3. 2015 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee

Cenu Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 získalo při slavnostním předávání ceny dne 24. 3. 2015 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee šest osobnístí a dva partnerské projekty za jejich přeshraniční angažovanost, konanou především na čestné bázi. Spolek Bavaria Bohemia e. V., zřizovatelský spolek Centra Bavaria Bohemia (CeBB) uděloval tuto cenu již po deváté.

Udělování cen proběhlo v rámci projektu Kultur ohne Grenzen |  Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko 2015, který je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). Patronát nad tímto významným aktem poprvé převzala společnost OVEG GmbH (Východobavorská energetická společnost), hodnotné ceny ze skla vyrobila společnost Irlbacher-Blickpunkt Glas GmbH ze Schönsee, tak jako ve všech ročnících.

Cena "Brückenbauer - Stavitel mostů", která byla poprvé udělena v roce 2007, vyznamenává občany za jejich neúnavnou práci, která významně přispívá porozumění mezi českými a bavorskými sousedními regiony a bývá často vykonávána v rámci čestného úřadu.

Laureáti 2015:  
Kategorie kulturní iniciativy / partnerské projekty

 • Bohemicum Řezno - Pasov institucionální univerzitní zařízení
 • Partnerství Obchodní akademie Praha a Ortenburg-Gymnasia Oberviechtach

Kategorie osobnosti

 • Ehepaar Edeltraud Caranová, Aš učitelka dějepisu a cizích jazyků a Dušan Caran, Aš předseda Smrčinského spolku Aš
 • Hubert Huber, Fürstenzell bei Passau, umělec na volné noze
 • Karl Reitmeier, Waldmünchen, novinář na volné noze
 • Zdeněk Roučka, Pilsen, publicista a spisovatel
 • Albrecht Schläger, Hohenberg an der Eger, lesník, bývalý starosta a někdejší člen Zemského sněmu
 • Dr. Ivan Slabý, Pilsen, předseda spolku „Jazz bez hranic“ a pořadatel stejnojmenného jazzového festivalu

Kategorie hospodářství

 • Ernst und Thomas Hanauer podnikatelé, emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA

 

K mediální odezvě

Fotogalerie • Fotogalerie

Brückenbauer 2015 | Stavitelé mostů 2015 | Foto: G.Grimm
Preise Brückenbauer | Ceny Stavitele mostů | Foto: G.Grimm
Festtorte 10 Jahre Bavaria Bohemia e.V. | Slavností dort 10 let spolku Bavaria Bohemia e. V. | Foto: G.Grimm
Begrüßung durch Irene Träxler, 1. Vorsitzende des Trägervereins | Přivítání Irenou Träxler, předsedkyní zřizovatelského spolku | Foto: G.Grimm
Grußworte von Lydie Holinková, Konsulin für Politik und Handel des Generalkonsulats der Tschechischen Republik in München | Zdravice Lydie Holinkové, politické a obchodní konzulky Generálního konzulátu ČR v Mnichově | Foto: G.Grimm
Festrede von Franz Löffler, Landrat und Bezirkstagspräsident der Oberpfalz | Slavnostní proslov Franze Löfflera, předsedy Okresního úřadu a prezidenta Krajského sněmu Horní Falce | Foto: G.Grimm
Brückenbauer | Stavitelé mostů: Edeltraud Caranová & Dušan Caran | Foto: G.Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů: Hubert Huber | Foto: G.Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů: Karl Reitmeier | Foto: G.Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů: Zdeněk Roučka | Foto: G.Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů: Albrecht Schläger | Foto: G.Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů: Dr. Ivan Slabý | Foto: G.Grimm
Brückenbauer | Stavitelé mostů: BOHEMICUM | Foto: G.Grimm
Brückenbauer | Stavitelé mostů: Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach & Obchodní Akademie Praha | Foto: G.Grimm
Brückenbauer | Stavitel mostů: Ernst Hanauer | Foto: G.Grimm
Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,53 MB