Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

27. März 2015

Wunschbaum für Pilsen 2015

Im Rahmen des Projekts "regio2015" werden im Frühjahr 2015 an acht Orten auf bayerischer und tschechischer Seite Wunschbäume für Pilsen 2015 aufgestellt. An der Kunstaktion beteiligen sich nach aktuellem Stand partnerschaftlich verbundene Schulen in Cham, Pilsen und Domažlice, Neunburg v.W. und Horažďovice sowie Schönsee und Poběžovice. Koordiniert wird die Aktion vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee.
Die Aktionstage an den Schulen werden gemeinsam vorbereitet und gestaltet und von den Ideengebern Andi Dünne und Philipp Klein begleitet. Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte, Eltern, Kommunalpolitiker, mit der Schule verbundene Bürgerinnen und Bürger notieren am Tag der Kunstaktion ihre Wünsche auf kleine Zettel: ganz persönliche, oder Wünsche für die Kulturhauptstadt oder die deutsch-tschechischen Beziehungen. Die Wunschzettel werden einzeln in die in den Baum gebohrten Löcher gesteckt und von den Teilnehmern zusammen mit den Künstlern mit von den Schülerinnen und Schülern vorher bemalten Holzstäben verdübelt. So erhält jede Schule bzw. Gemeinde ein Kunstwerk, das an Pilsen 2015 und an die freundschaftlichen Beziehungen mit den Nachbarn erinnert.

Gestartet wird die Aktion 22.04.2015 am Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium in Cham im Rahmen eines gemeinsamen Frühlingskonzerts mit der Partnerschule Luděk-Pik-Gymnasium aus Pilsen. "Wir arbeiten seit 20 Jahren mit dem Luděk-Pik-Gymnasium in Pilsen zusammen und freuen uns schon sehr auf ein weiteres, gemeinsames Projekt", so Birgit Habler vom Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium in Cham. Für die Mittelschule Neunburg v.W. war die Kunstaktion ein Impuls, nun intensiv nach einer tschechischen Partnerschule zu suchen. Durch Vermittlung des CeBB konnten Kontakte zur Grundschule Horažďovice hergestellt werden. Auch bei den anderen Schulen, wie der Schule am Regenbogen in Cham, die seit 12 Jahren mit der Praktischen Grundschule Domažlice / Taus, einer Sonderschule für Kinder mit leichter geistiger Behinderung, zusammenarbeitet, ist das Wunschbaumprojekt eine kreative Ergänzung der bestehenden Aktivitäten.

Die Ideengeber Andi Dünne und Philipp Klein wollen bei der Kunstaktion nicht zu viel vorgeben und lassen den Schulen Gestaltungsfreiheit. "Die Kunstaktion lebt von der Interaktion und soll sich auch nach dem Aufstellen des Wunschbaums noch weiterentwickeln", so Andi Dünne, Leiter des KUNSTbeTRIEB, der Kinder- und Jugendkunstschule in Cham.


Teilnehmende Schulen und Termine für die Durchführung der Aktion an den einzelnen Schulen:

Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium Cham und Luděk-Pik-Gymnasium Pilsen
 • Cham: Mittwoch, 22.04.15, 15 Uhr Wunschbaumaktion, 19 Uhr Frühjahrskonzert  
 • Pilsen: Dienstag, 28.04.15, ab 13 Uhr

Grund- und Mittelschule Tiefenbach und Grundschule (Základní škola) Štěnovice
 • Tiefenbach: Dienstag, 05.05.15, ab 9.30 Uhr

Mittelschule Neunburg v.W. und Grundschule (Základní škola) Horažďovice
 • Neunburg v.W.: Donnerstag, 07.05.15, ab 10.30 Uhr
  Wunschbaumaktion mit Schülerinnen und Schüler beider Schulen  

Grundschule Schönsee und Grundschule (Základní škola) Poběžovice
 • Wunschbaumaktion mit Schülerinnen und Schülern beider Schulen am Samstag, 09.05.15 an der Grenze zwischen Friedrichshäng und Plöß bei Schönsee
  14 Uhr - gemeinsamem Theaterstück "Schneewittchen und die sieben Zwerge" 
  15 Uhr - Bewirtung durch den Elternbeirat der Grundschule Schönsee und den Pascherverein Schönseer Land e.V.
  16 Uhr - Wunschbaumaktion

Wolfgang-Caspar-Printz-Volksschule Waldthurn und Partnerschule Grundschule (Základní škola) Hostouň
 • Waldthurn: Montag, 11.05.15, ab 10 Uhr
  Wunschbaumaktion mit Schülerinnen und Schüler beider Schulen

Schule am Regenbogen Sonderpädagogisches Förderzentrum Cham und Partnerschule Förderschule (Základní škola praktická) Domažlice / Taus
 • Domažlice: Mittwoch, 13.05.15, ab 10 Uhr
 • Cham: Freitag, 15.05.15, ab 10 Uhr, im Rahmen des Schulfestes


Die Kunstaktion ist Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015. Die grenzüberschreitende Koordinierung erfolgt durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.
Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Stadt RegensburgAnsprechpartnerin:
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Maika Victor-Ustohal
maika.victor@cebb.de
Tel.: 09674-92 48 77

27. März 2015

Strom přání pro Plzeň 2015

V rámci projektu "regio2015" bude na jaře 2015 na osmi místech na bavorské i české straně postaven Strom přání pro Plzeň 2015. Na uměleckém projektu se podílí partnerské školy z Chamu, Plzně, Domažlic, Neunburgu v. W., Horažďovic, Schönsee a Poběžovic. Orgánizátorem akce je Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee.
Umělecká akce se ve školách připravuje za spolupráce s těmi, kteří přišli s námětem celé akce, tj. Andi Dünne a Philipp Klein, kteří budou přítomni při postavení stromu přání.
Učitelé, rodiče, komunální politici, občané spojení se školou a hlavně žáci napíší v den této umělecké akce na malé papírky svá přání: zcela osobní, nebo přání pro Evropské hlavní město kultury či česko-německé vztahy. Tyto lístečky s přáními budou poté jednotlivě zasunuty do vyvrtaných otvorů ve stromu a účastníky společně s umělci zapečetěny pomocí dřevěných klínků, které žáci barevně pomalují. Tak získá každá škola resp. obec své umělecké dílo, které bude připomínat Plzeň 2015 a přátelské vztahy mezi sousedy.

Akce bude zahájena v příštím roce 22. dubna na Gymnáziu Josepha von Fraunhofera v Chamu společným jarním koncertem, na kterém vystoupí žáci z Gymnázia Josepha von Frauenhofera a z Gymnázia Luďka Piky z Plzně. "S Gymnáziem Luďka Pika v Plzni spolupracujeme již 20 let a velice se těšíme na další společný projekt", řekla Birgit Habler z Gymnázia Josepha von Fraunhofera v Chamu. Pro Střední školu Neunburg v.W. byla tato umělecká akce impulzem k tomu, aby si začala intenzivně hledat českou partnerskou školu a díky zprostředkování CeBBu došlo k navázání spojení se Základní školou v Horažďovicích. Také pro ostatní školy, jako např. speciální pedagogické podpůrné centrum Schule am Regenbogen v Chamu, která spolupracuje již 12 let se Základní školou praktickou Domažlice, speciální školou pro děti s lehkým mentálním postižením, je projekt Stromu přání kreativním rozšířením stávajících aktivit.

Autoři této myšlenky Andi Dünne a Philipp Klein nechtějí pro tuto uměleckou akci stanovovat přesný návod a nechávají školám prostor pro vlastní způsob realizace. "Tato umělecká akce žije z interakce a měla by se i po vybudování Stromu přání dále rozvíjet", uvedl Andi Dünne, vedoucí umělecké školy pro děti a mládež v Chamu s názvem KUNSTbeTRIEB.


Účastnící se školy a termíny, kdy se koná akce Strom přání na jednotlivých školách:

Josep-von-Fraunehoferovo gymnázium v Chamu a Gymnázium Luďka Pika v Plzni
 • Cham: středa, 22. 4. 2015, 15 hod. postavení Stromu přání, 19 hod. Jarní koncert
 • Plzeň: úterý, 28. 4. 2015, od 13 hod.

Základní a střední škola Tiefenbach a Základní škola Štěnovice
 • Tiefenbach: úterý, 5. 5. 2015, od 9.30 hod.

Střední škola v Neunburgu v. W. a Základní škola Horažďovice
 • Neunburg v. W.: čtvrtek, 7. 5. 2015, od 10.30 hod. 
  Postavení Stromu přání se studenty a studentkami obou škol

Základní škola Schönsee a základní škola Poběžovice
 • Akce Strom přání se žáky z obou škol v sobotu 9. 5. 2015 na hranici mezi městskou částí Friedrichshäng a Pleší u Schönsee
  14 hod. - společné divadelní představení "Sněhurka a sedm trpaslíků"
  15 hod. - pohoštění, které zajišťuje sdružení rodičů Základní školy Schönsee a "Pašerácký spolek" Pascherverein Schönseer Land e.V.
  16 hod. - akce Strom přání

Základní škola Wolgang-Caspar-Printz ve Waldthurnu a Základní škola Hostouň
 • Walthurn: pondělí, 11. 5. 2015, od 10 hod.
  Postavení stromu přání se studenty a studentkami obou škol

Škola v Regenbogen speciální pedagogické podpůrné centrum v Chamu a Základní škola praktická Domažlice
 • Domažlice: středa, 13. 5. 2015, od 10 hod.
 • Cham: pátek, 15. 5. 2015, od 10 hod., v rámci školního festivalu


Umělecká akce je součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje v Bavorsku Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015. Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Město Řezno | Plzeň 2015, o. p. s.  

Kontaktní osoba:
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Maika Victor-Ustohal
maika.victor@cebb.de
Tel.: +49 9674 924 877
Rendert Time: 0,078 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB