Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

27. Januar 2015

TänzerInnen und PerformerInnen für Projekt "News garden" gesucht

Die gemeinnützige Organisation Tanec Praha bietet für TänzerInnen und PerformerInnen eine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem Choreografen aus Deutschland. Interessenten sind bereits am 01.02.2015 zum Auswahlverfahren nach Pilsen eingeladen.
TÄNZER - PERFORMER - SPORTLER

News garden ist eine experimentelle, site-spezifische Performance in Koproduktion mit Tanec Praha und Pilsen 2015. Die Vorstellung, geschaffen vom deutschen Choreografen Micha Purucker, bietet 8 bis 10 TänzerInnen und PerformerInnen, vor allem jungen und offenen Künstlern mit Interesse an Erkundungen neuer Vorgänge in untraditionellen Bereichen eine Zusammenarbeit.
Wichtig ist eine gute physische Kondition. Erfahrugen aus dem Bereich des modernen Tanzes sind keine Bedingung. Willkommen sind nicht nur Tänzer, aber auch Interessenten aus den Bereichen Kampfsport, Gymnastik, Street dance usw. Die Choreografie wird in Zusammenarbeit mit den Interpreten geschaffen.

Proben der Vorstellung werden in der ersten Junihälfte in Pilsen stattfinden (nach Abstimmung mit den ausgesuchten Interpreten, wohl am 08.-13.06.2015).
Geplante Vorstellungen: 16.06., 21.06., 23.06. und 24.06.2015 in Prag, Pilsen und an anderen Orten (Vorstellungen außerhalb Pilsens werden verhandelt, Termine können abweichen).
Proben und Vorstellungen werden honoriert. 

DEADLINE FÜR DAS AUSWAHLVERFAHREN IN PILSEN VERLÄNGERT
  • Sonntag, 01.02.2015 ab 10.30 Uhr im Neuen Tehater, Palackého náměstí 30, 301 00 Pilsen (neben dem Einkaufszentrum Plaza) - Ballettsaal

--------------------------------------------------------

SPRECHER - MODERATOR - SCHAUSPIELER

Für die Vorstellung News garden werden weiter 1 - 2 Schauspieler, Moderatoren, Sprecher gesucht. Erfahrungen mit der Moderation von Nachrichten im Radio / TV sind willkommen. Proben werden in der ersten Junihälfte stattfinden.
Proben und Vorstellungen werden honoriert.

Für eine Anmeldung zum Konkurs schicken Sie bitte Ihren Lebenslauf in englischer Sprache bis zum 30.01.2015 an die folgende E-Mail-Adresse: jaroslava.tomanova@tanecpraha.eu


Mehr Informationen über den Choreografen hier

Mehr Informationen über das Veranstaltungskonzept News Garden.  

Video der Vorstellung News Garden in München hier


Dies ist ein von Plzeň 2015, o.p.s. ausgewähltes Projekt, das im Rahmen von „regio2015“ realisiert wird.

27. Januar 2015

Hledají se tanečníci (tanečnice) a performeři (performerky) pro projekt "News garden"

Nestátní nezisková organizace Tanec Praha nabízí příležitost pro tanečníky a tanečnice, performery a performerky ke spolupráci s choreografem z Německa. Zájemci jsou zváni již 1. 2. 2015 na výběrové řízení do Plzně.
TANEČNÍCI – PERFORMEŘI - SPORTOVCI 

News garden je experimentální, site-specific performance v koprodukci Tance Praha a Plzně 2015. Představení, které vytvoří německý choreograf Micha Purucker, nabízí spolupráci 8 – 10 tanečníků/tanečnicím a performerů/performerkám, především mladým, otevřeným umělcům se zájmem o objevování nových postupů v netradičním prostoru. 
Důležitá je dobrá fyzická kondice. Zkušenost v oblasti současného tance není podmínkou, vítáni jsou nejen tanečníci, ale i zájemci z oblasti bojového umění, gymnastiky, street dance apod. Choreografie bude vytvořena ve spolupráci s interprety.

Zkoušky představení se budou konat v první polovině června v Plzni (po konzultaci s vybranými interprety, pravděpodobně 8. – 13. 6. 2015).
Představení jsou plánována na 16. 6., 21. 6., 23. 6. a 24. 6. 2015 v Praze, Plzni aj. (představení mimo Plzeň jsou v jednání, změna termínů vyhrazena).
Zkoušky i představení budou honorovány. 

DEADLINE PRO KONKURZ V PLZNI PRODLOUŽEN
  • neděle, 1. 2. 2015 od 10:30 v Novém divadle, Palackého náměstí 30, 301 00 Plzeň 3 (vedle OC Plaza) – baletní sál

--------------------------------------------------------

HLASATELÉ - MODERÁTOŘI - HERCI

Pro představení News garden dále nabízíme spolupráci 1 – 2 hercům, moderátorům, hlasatelům. Zkušenost s moderováním zpravodajství v rádiu / televizi vítána. Zkoušky se uskuteční v první polovině června. Zkoušky i představení budou honorovány.     

Pro přihlášení do konkurzu, prosím, pošlete své CV v anglickém jazyce na email: jaroslava.tomanova@tanecpraha.eu, a to do 30. 1. 2015 


Více informací o choreografovi najdete zde

Více informací o konceptu představení News Garden.  

Ilustrační video z představení News Garden v Mnichově najdete zde


Toto je jeden z projektů vybraný společností Plzeň 2015, o. p. s., který bude realizován v rámci projektu „regio2015“.
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB