Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

19. Januar 2015

Sonderbeilage zu Pilsen 2015 in NT und MZ

Pünktlich zur offiziellen Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres Pilsen 2015 erschien auf Initiative des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) am 16.01.15 eine 20-seitige Sonderbeilage zu Pilsen 2015 mit einer Auflage von 190.000 Exemplaren im Medienhaus Der Neue Tag und der Mittelbayerischen Zeitung. 
Den Lesern bietet sie umfangreiche Informationen zum Kulturhauptstadtprogramm, praktische Tipps, interessante Interviews und Details zu den bayerischen Beiträgen im Rahmen des EU-geförderten Ziel 3-Projekts regio2015, das vom CeBB zusammen mit seinen Projektpartnern Stadt Regensburg und Plzeň 2015, o. p. s. umgesetzt wird.

Die Beilage liegt kostenlos zum Mitnehmen im CeBB in Schönsee aus und kann bei Interesse im CeBB bestellt werden.
Ansprechpartnerin: Magdalena Becher, Mail: magdalena.becher@cebb.de, Tel.: 09674-924877  

19. Januar 2015

Mimořádná příloha k Plzni 2015 v novinách NT a MZ

Současně s oficiálním zahájením roku Evropského hlavního města kultury Plzně 2015 vyšla z iniciativy Centra Bavaria Bohemia (CeBB) dne 16. 1. 2015 dvacetistránková mimořádná příloha k Plzni 2015 v nákladu 190.000 výtisků v Domě médií Der Neue Tag (Nový den) a v Mittelbayerische Zeitung (Noviny pro střední Bavorsko). 
Čtenářům nabízí rozsáhlé informace o programu Evropského hlavního města kultury, praktické tipy, zajímavé rozhovory a podrobnosti k bavorským příspěvkům v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 regio2015, který je realizován ze strany CeBB společně s jeho projektovými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015, o. p. s.

Příloha je k dispozici k bezplatnému odběru v CeBB v Schönsee a je možné ji v případě zájmu u CeBB objednat.
Kontaktní osoba: Magdalena Becher, e-mail: magdalena.becher@cebb.de, Tel.: +49(0)9674-924877  
Rendert Time: 0,048 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,53 MB