Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. Dezember 2014

Ausstellung Forum Junge Kunst | Bayern – Tschechien 2015

Einladung an junge Künstler, sich zu präsentieren.
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), die Städtische Galerie „Leerer Beutel“ in Regensburg und eine Galerie in Pilsen werden 2015 das grenzüberschreitende Ausstellungsprojekt Forum Junge Kunst | Bayern – Tschechien zum dritten Mal umsetzen. Sie bieten im Rahmen des vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) geförderten Projekts „Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern-Böhmen“ jungen Künstlerinnen und Künstlern ein Ausstellungsforum in den Städten Schönsee, Regensburg und Pilsen. Jede Ausstellung wird mit einer öffentlich beworbenen Vernissage im angemessenen Rahmen eröffnet. 

Ziel des Forums Junge Kunst | Bayern - Tschechien ist es, dem Künstlernachwuchs ein öffentliches Präsentationsforum zu bieten, sich gegenseitig kennen zu lernen und das kunstinteressierte Publikum auf die junge Kunstszene beiderseits der Grenze aufmerksam zu machen. Viele Techniken sind möglich, z.B. Malerei, Grafik, Fotografie, Bildhauerei, Objekt- und Videokunst, Installation (keine thematische Einschränkung). Ein laufendes oder abgeschlossenes Kunststudium ist nicht Bedingung.

Bewerbung
(Anmeldeschluss: Montag, 16.02.15) Interessierte junge Künstler zwischen 18 und 35 Jahren mit Wohn-, Geburts-, oder Studienort in Bayern oder in Tschechien können sich mit vier Kunstwerken für das Projekt bewerben: Folgende Unterlagen sind bis 16.02.15 an unten stehende Kontaktadresse zu übermitteln:
  • Angabe von persönlichen Daten (Kontaktdaten, Geburtsdatum, künstlerischer Werdegang)
  • 4 Fotos der Arbeiten, digital, in guter Auflösung (mind. 1 MB) 
  • Erläuterungen zu jedem Werk: Titel, Entstehungsjahr, Technik, Originalgröße, Verkaufspreis 

Beteiligung
Über die Beteiligung an der Kunstausstellung entscheidet im März/April 2015 eine fachkundige Jury aus Kunstdozenten, Galerieleitern und etablierten Künstlern aus der Oberpfalz und der Region Pilsen. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und nicht anfechtbar. Welche der eingereichten vier Werke bei den Ausstellungen gezeigt werden, entscheiden die jeweiligen Galerieleiter. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Projektumfang
Die Präsentation der Werke erfolgt in drei Ausstellungen: Im Sommer 2015 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee, im Dezember 2015 /Januar 2016 in der Städtischen Galerie Leerer Beutel in Regensburg und im Sommer 2016 in einer Galerie in Pilsen (Terminänderung vorbehalten) Zum Ausstellungsprojekt wird ein Ausstellungskatalog herausgegeben.

Hinweise
Die eingereichten Unterlagen werden an die Bewerber nicht zurückgeschickt. Die Teilnahme an der Ausstellung ist kostenfrei und freiwillig. Transportkosten / Fahrtkosten werden nicht übernommen. Die Künstler sind selbst für den Hin- und Rücktransport der Werke zu den Ausstellungsorten verantwortlich.

Kontaktadresse:
Simona Fink: reprezentant@plzensky-kraj.cz

29. Dezember 2014

Výstava "Fórum mladé umění | Česko – Bavorsko 2015"

Pozvánka pro mladé umělce za účelem prezentace uměleckých děl.
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, Galerie města Regensburg v kulturním centru „Leerer Beutel“ v Řezně spolu s partnerskou galerií v Plzni uskuteční  již po třetí i v roce 2015  přeshraniční výstavní projekt „Fórum mladé umění Česko - Bavorsko“. Mladým umělcům se nabízí v rámci projektu „Kultura bez hranic – setkávání Čechy-Bavorsko“, který je financován Česko-německým fondem budoucnosti, účast na výstavním fóru ve městech Schönsee, Řezně a Plzni. Každá z výstav bude veřejně propagována a zahájena veřejnou vernisáží.

Cílem „Fóra mladé umění Česko - Bavorsko“ je poskytnout mladým umělcům veřejné prezentační fórum, vzájemně se seznámi a upozornit publikum zajímající se o umění na novou uměleckou scénu na obou stranách hranice. Možné žánry jsou: malba, grafika, fotografie, skulptury, video, instalace (bez tematického omezení). Probíhající nebo ukončené studium umění není podmínkou.

Přihlášky
(uzávěrka zaslání přihlášek: pondělí, 16.02.15): Mladí výtvarní umělci ve věku 18 až 35 let s bydlištěm, rodištěm nebo místem studia v České republice nebo Bavorsku mohou mailem přihlásit max. 4 svá umělecká díla a doložit následující údaje do 16.02.2015:
  • Osobní údaje (kontaktní údaje, datum narození, umělecká dráha).
  • Fotografie každého z přihlášených děl – digitální, ve vysokém rozlišení (min. 1MB).
  • Popis jednotlivých uměleckých děl – název, rok vzniku, technika, rozměry originálu a prodejní cena.

Účast
O účasti na výstavě rozhodne v březnu/dubnu 2015 odborná porota složená z vysokoškolských pedagogů, ředitelů galerií a umělců z Horní Falce a Plzeňského kraje. Rozhodnutí poroty je konečné a nelze je napadnout. O tom, které z předložených (max.4) děl jednotlivých umělců bude na výstavu vybráno, rozhodnou příslušní ředitelé galerií, ve kterých se výstava bude konat. Vymáhání soudní cestou je vyloučeno.

Obsah projektu
Prezentace uměleckých děl proběhne na třech výstavách: v létě 2015 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, v prosinci 2015/lednu 2016 v Galerii města Řezna v kulturním centru „Leerer Beutel“ v Řezně a v létě 2016 v jedné z galerií v Plzni (změna termínu vyhrazena). V rámci projektu bude vydán výstavní katalog. 

Upozornění
Zaslané podklady nebudou uchazečům vráceny. Účast na výstavě je bezplatná a dobrovolná. Cestovní a poštovní náklady nebudou uhrazovány. Umělci nesou za transport vlastní zodpovědnost.

Kontaktní osoba:
Simona Fink: reprezentant@plzensky-kraj.cz
Rendert Time: 0,070 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB