Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

bbkult.net Informationen • bbkult.net Informace

19. Dezember 2014

CeBB-Team verabschiedet Helena Večeřová in den Mutterschutz

Am 18.12.14 beginnt für die Betreuerin des Kulturportals www.bbkult.net Helena Večeřová (geb. Vendová) die Mutterschutz- und anschließende Elternzeit. CeBB-Leiter Hans Eibauer, Bavaria Bohemia-Vorsitzende Irene Träxler und ihre Vorgängerin Anne Gierlach sowie das gesamte CeBB-Team bedankten sich bei ihr für die gute Zusammenarbeit und das Engagement in den vergangenen drei Jahren. 
Helena Večeřová konnte bereits bei einem dreimonatigen Praktikum im Sommer 2010 erste Erfahrungen im CeBB sammeln. Nach dem Abschluss ihres Lehramtsstudiums für Deutsch und Tschechisch an der Westböhmischen Universität in Pilsen übernahm sie ab 01.11.11 die Betreuung des zweisprachigen Internetportals bbkult.net im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee. Sie war in den Projekten Impuls 2015!, Südböhmen online, regio2015 sowie Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern Böhmen tätig. Neben projektbezogenen Online-Veröffentlichungen gehörte die Betreuung der bbkult.net-Datenbanken zu ihrem Aufgabenbereich. Während ihrer Tätigkeit stieg die Anzahl der Einträge in den Datenbanken Adressen, Projekte und Orte um ca. 600 Veröffentlichungen. Hinzu kamen Hunderte Veranstaltungen aus den sechs bayerisch-tschechischen Nachbarregionen. Helena Večeřová hat mit großem persönlichem Engagement www.bbkult.net zu einer bedeutenden grenzüberschreitenden Informationsquelle weiterentwickelt. Ihr großes Interesse an grenzüberschreitenden kulturellen Themen hat sich nicht nur in zahlreichen Beiträgen auf bbkult.net widergespiegelt, sondern ist breitgefächert auch in die Projektarbeit des CeBB eingeflossen.

Sie war für die deutschen und tschechischen Nutzer von bbkult.net eine kompetente und verständnisvolle Ansprechpartnerin. Als Dank für die Zusammenarbeit und Erinnerung überreichte ihr das CeBB-Mitarbeiterteam ein selbstgestaltetes Fotobuch. Helena Večeřová verabschiedete sich von CeBB-Leitung und Kollegen mit selbstgebackenem Kuchen.

Die Nachfolge in der bbkult.net-Redaktion übernimmt David Vereš, der bereits seit Online-Schaltung des Kulturportals im Jahr 2003 Einträge übersetzte sowie bei CeBB-Veranstaltungen dolmetschte und somit die Entwicklung des CeBB von der ersten Stunde an begleitet hat. Seine Tätigkeit im CeBB-Team begann bereits am 01.10.14, wodurch er die Möglichkeit der Einarbeitung durch seine Vorgängerin hatte. 

19. Dezember 2014

Tým CeBB se loučí s Helenou Večeřovou, která odchází na mateřskou dovolenou

Dne 18. 12. 2014 nastupuje administrátorka kulturního portálu www.bbkult.net Helena Večeřová (roz. Vendová) na mateřskou dovolenou a následnou rodičovskou dovolenou. Ředitel CeBB Hans Eibauer, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia Irene Träxler a její předchůdkyně Anne Gierlach a také celý tým CeBB jí poděkovali za dobrou spolupráci a za nasazení v uplynulých třech letech.  
Helena Večeřová měla příležitost nasbírat první zkušenosti v CeBB již v rámci svého tříměsíčního praktika v létě 2010. Po dokončení studia učitelství českého a německého jazyka na Západočeské univerzitě v Plzni převzala 1. 11. 2011 péči o dvojjazyčný internetový portál bbkult.net v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee. Byla aktivní také v rámci projektů Impuls 2015!, Jihočeský kraj online, regio2015 a Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy - Bavorsko. Kromě online zveřejňování příspěvků k projektům patřila do okruhu jejích činností také péče o databáze bbkult.net. Během jejího působení v CeBB narostl počet záznamů v databázích Adresy, Projekty a Místa o cca 600 zveřejněných příspěvků. K tomu je třeba přičíst také stovky kulturních akcí ze šesti česko-bavorských sousedních regionů. Helena Večeřová nadále s velkým osobním nasazením rozvíjela portál www.bbkult.net ve významný přeshraniční informační zdroj. Její velký zájem o přeshraniční kulturní témata se odrazil nejen ve velkém množství příspěvků na bbkult.net, nýbrž se také výrazně projevil v projektové práci CeBB.

Pro české i německé uživatele portálu bbkult.net představovala kompetentní a vnímavou kontaktní osobu. Jako poděkování za spolupráci a jako vzpomínku jí tým spolupracovníků CeBB předal vlastnoručně vytvořenou fotoknihu. Helena Večeřová se s vedením CeBB a svými kolegy rozloučila vlastnoručně upečeným koláčem.

Funkci v redakci portálu bbkult.net přebírá David Vereš, který již od spuštění kulturního portálu online v roce 2003 překládal záznamy a tlumočil při kulturních akcích CeBB, a tak mohl již od první chvíle doprovázet vývoj CeBB. Jeho činnost v týmu CeBB začala již 1. 10. 2014, čímž získal možnost zapracování od své předchůdkyně.  

Fotogalerie • Fotogalerie

Das CeBB-Team mit Helena Večeřová (4.v.l.) und ihrem Nachfolger David Vereš (3.v.r.) | Tým CeBB s Helenou Večeřovou (4. zleva) a jejím nástupcem Davidem Verešem (3. zprava)
Helena Večeřová mit einem der Abschiedsgeschenke von ihren Kollegen | Helena Večeřová s jedním z dárků na rozloučenou od svých kolegů
Rendert Time: 0,163 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB