Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

02. Dezember 2014

Lehrer trafen sich zur Vorbereitung des Projekts "Wunschbaum für Pilsen 2015" im CeBB

Nach dem gelungenen Test vor zwei Jahren beim Sommerempfang waren sich alle Projektpartner einig: Die Kunstaktion „Wunschbaum für Pilsen 2015“ wird ins Begleitprogramm von Pilsen, Kulturhauptstadt 2015, aufgenommen.
Um die Umsetzung der Idee vorzubereiten, trafen sich am 26.11.14 Vertreter von fünf bayerischen und drei tschechischen Schulen im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee. Im Frühjahr 2015 sollen an zwölf Orten, jeweils sechs auf bayerischer und sechs auf tschechischer Seite Wunschbäume aufgestellt werden. Bei den Kunstaktionen an den Schulen werden sich die Ideengeber und Künstler Andi Dünne und Philipp Klein aus Cham intensiv einbringen. Organisatorisch wird die Aktion vom CeBB im EU geförderten Ziel 3-Projekt regio2015 als einer der bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 unterstützt. Die Betreuung im CeBB liegt in den Händen von Maika Victor-Ustohal, die das Treffen vorbereitete und moderierte.

Gestartet wird die Aktion nächstes Jahr am 22. April vom Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium in Cham. In der Woche vom 4. bis 8. Mai werden die meisten der   teilnehmenden Schulen ihren Wunschbaum aufstellen. Jede Schule wird nun auf die Suche nach Baumspendern gehen und gestaltet den Aktionstag mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam und individuell. Alle möchten die gesamte Schulfamilie und die Partnerschule einbinden. Lehrkräfte, Eltern, Kommunalpolitiker, mit der Schule verbundene Bürgerinnen und Bürger und an vorderster Stelle die Schülerinnen und Schüler notieren am Tag der Kunstaktion ihre Wünsche auf kleine Zettel: ganz persönliche, oder welche für die Kulturhauptstadt oder die deutsch-tschechischen Beziehungen. Die Wunschzettel werden einzeln in die in den Baum gebohrten Löcher gesteckt und von den Teilnehmern zusammen mit den Künstlern mit von den Schülern bemalten Holzstäben verdübelt. So erhält jede Schule bzw. Gemeinde ein Kunstwerk, das an Pilsen 2015 und an die freundschaftlichen Beziehungen mit den Nachbarn erinnert.

„Wir arbeiten seit 20 Jahren mit dem Luděk-Pik-Gymnasium in Pilsen zusammen und freuen uns schon sehr auf ein weiteres, gemeinsames Projekt“, so Birgit Habler vom Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium in Cham. Für die Mittelschule Neunburg v.W. war die Kunstaktion ein Impuls, nun intensiv nach einer tschechischen Partnerschule zu suchen. „Unsere Schüler kommen aus vielen verschiedenen Ländern, so dass der Kontakt zu anderen Kulturen zu unserem Schulalltag gehört. Gerne würden wir nun auch eine Brücke ins Nachbarland schlagen.“, sagte Schulleiterin Irene Träxler, seit wenigen Tagen 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V., dem Trägerverein des CeBB.

Mit Vermittlung des CeBB sind erste Kontakte mit der Grundschule Horažďovice aufgenommen worden. Auch bei den anderen Schulen, wie der Schule am Regenbogen in Cham, die seit 12 Jahren mit der Praktischen Grundschule Domažlice / Taus, einer Sonderschule für Kinder mit leichter geistiger Behinderung, zusammenarbeitet, ist das Wunschbaumprojekt eine kreative Ergänzung der bestehenden Aktivitäten. Harald Krämer von der VHS Weiden gGmbH, der stellvertretend für das Augustinus-Gymnasiums Weiden am Treffen im CeBB teilnahm, hofft, dass mit der Beteiligung des Weidener Gymnasiums die Partnerschaft zum Masaryk-Gymnasium Pilsen wieder intensiviert und durch die Wunschbäume eine neue symbolische Verbindung hergestellt wird.

Die Ideengeber Andi Dünne und Philipp Klein wollen bei der Kunstaktion nicht zu viel vorgeben und lassen den Schulen Gestaltungsfreiheit. „Die Kunstaktion lebt von der Interaktion und soll sich auch nach dem Aufstellen des Wunschbaums noch weiterentwickeln“, so Andi Dünne, Leiter des KUNSTbeTRIEB, der Kinder- und Jugendkunstschule in Cham. Beide Künstler hatten zum Test für die Lehrer ein paar Dübel dabei und ließen am Wunschbaum vor dem CeBB ein paar offene Löcher mit Wunschzetteln füllen und verschließen.


Presse-Echo:
02.12.14
Mittelbayerische Zeitung
"Wunschbaum" wird Teil des Kulturjahrs

02. Dezember 2014

Učitelé se sešli na přípravném setkání k projektu „Strom přání pro Plzeň 2015“ v CeBB

Po vydařeném testu před dvěma lety v rámci Letního setkání byli všichni projektoví partneři zajedno: Umělecká akce „Strom přání pro Plzeň 2015“ bude zahrnuta do doprovodného programu Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015.
26. 11. 2014 se setkali zástupci pěti bavorských a tří českých škol v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, aby zde společně pracovali na přípravách realizace této myšlenky. Na jaře roku 2015 by měly být na 12 místech (6 na bavorské a 6 na české straně) postaveny Stromy přání. Při uměleckých akcích ve školách se intenzivně zapojí autoři této myšlenky a umělci Andi Dünne a Philipp Klein z Chamu. Organizačně bude tato akce podpořena ze strany CeBB v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015 jako jeden z bavorských příspěvků pro Plzeň 2015. Organizaci v CeBB má na starosti Maika Victor-Ustohal, která připravila a moderovala také toto setkání.

Akce bude zahájena v příštím roce 22. dubna na Gymnáziu Josepha von Fraunhofera v Chamu. V týdnu od 4. do 8. května postaví svůj Strom přání většina zúčastněných škol. Každá škola se nyní pustí do hledání dárců stromu a individuálně a společně s žáky připraví svůj akční den. Všichni by rádi zapojili jak žáky, učitele, pracovníky školy, rodiče, orgány školy atd., tak i partnerskou školu. Učitelé, rodiče, komunální politici, občané spojení se školou a hlavně žáci napíší v den této umělecké akce na malé papírky svá přání: zcela osobní, nebo přání pro Evropské hlavní město kultury či česko-německé vztahy. Tyto lístečky s přáními budou poté jednotlivě zasunuty do vyvrtaných otvorů ve stromu a účastníky společně s umělci zapečetěny pomocí dřevěných klínků, které žáci barevně pomalují. Tak získá každá škola resp. obec své umělecké dílo, které bude připomínat Plzeň 2015 a přátelské vztahy mezi sousedy.

„S Gymnáziem Luďka Pika v Plzni spolupracujeme již 20 let a velice se těšíme na další společný projekt“, řekla Birgit Habler z Gymnázia Josepha von Fraunhofera v Chamu. Pro Střední školu Neunburg v.W. byla tato umělecká akce impulzem k tomu, aby si začala intenzivně hledat českou partnerskou školu. „Naši žáci pochází z mnoha různých zemí, takže kontakt s jinými kulturami je u nás na denním pořádku. Rádi bychom nyní vybudovali most také do sousední země.“, uvedla ředitelka školy Irene Träxler, před několika dny nově zvolená předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V., zřizovatelského spolku Centra Bavaria Bohemia.

Díky zprostředkování ze strany CeBB byly navázány první kontakty se Základní školou Horažďovice. Také pro ostatní školy, jako např. speciální pedagogické podpůrné centrum Schule am Regenbogen v Chamu, která spolupracuje již 12 let se Základní školou praktickou Domažlice, speciální školou pro děti s lehkým mentálním postižením, je projekt Stromu přání kreativním rozšířením stávajících aktivit. Harald Krämer z Centra dalšího vzdělávání VHS Weiden gGmbH, který se setkání v CeBB zúčastnil jako zástupce Augustinského gymnázia, doufá, že se díky účasti weidenského gymnázia znovu zintenzivní partnerství s Masarykovým gymnáziem v Plzni a díky Stromům přání bude vytvořeno nové symbolické spojení.

Autoři této myšlenky Andi Dünne a Philipp Klein nechtějí pro tuto uměleckou akci stanovovat přesný návod a nechávají školám prostor pro vlastní způsob realizace. „Tato umělecká akce žije z interakce a měla by se i po vybudování Stromu přání dále rozvíjet“, uvedl Andi Dünne, vedoucí umělecké školy pro děti a mládež v Chamu s názvem KUNSTbeTRIEB. Oba umělci si s sebou pro učitele přinesli na zkoušku několik klínků, kterými poté zapečetili otvory s lístečky ve Stromu přání před budovou CeBB .

Fotogalerie • Fotogalerie

Projektautor Andi Dünne erklärt, wie die Löcher im Wunschbaum mit farbigen Dübeln versiegelt werden. | Autor projektu Andi Dünne vysvětluje, jak se zapečeťují otvory ve stromu přání s pomocí barevných klínků.
Christian Schießl, Lehrer an der Mittelschule Neunburg v.W., beim Test am CeBB-Wunschbaum | Christian Schießl, učitel na Střední škole Neunburg v.W., při zkoušce u Stromu přání před budovou CeBB
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB