Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bavaria Bohemia e.V. - Info

24. November 2014

11. Mitgliederversammlung am 23.11.14

Der Trägerverein des CeBB wählte auf seiner 11. Mitgliederversammlung am 23.11.14 eine neue Vorstandschaft für die nächsten zwei Jahre. Den neuen Vorstand bilden Irene Träxler (1. Vorsitzende), Dr. Wolfgang Kunert (2. Vorsitzender), Gabi Dlubal (3. Vorsitzende), Inge Tragl (Schriftführerin), Josef Braun (Schatzmeister) und die Beisitzer Birgit Höcherl, Kamila Spichtinger, Vlado Dobrik, Richard Brunner und Gerhard Grimm.
Die langjährige 1. Vorsitzende Anne Gierlach kandidierte nicht mehr, ebenso 3. Vorsitzender Karel Smutný, Schatzmeister Erich Schlicker und Beisitzer Klaus Hofbauer. Mit langem Applaus dankten die Mitglieder Anne Gierlach für ihre großartige Arbeit seit der Gründung von Bavaria Bohemia e.V. vor 10 Jahren, zuerst als Schriftführerin und dann sechs Jahre als 1. Vorsitzende.   Nach dem Rechenschaftsbericht von Anne Gierlach legte Schatzmeister Erich Schlicker den Kassenbericht vor, Hans Eibauer informierte über die Projektumsetzung im CeBB und Herbert Männer teilte mit, dass die Rechnungsprüfung zu keinerlei Beanstandungen führte. Nach den positiven Berichten erteilte die Mitgliederversammlung dem Schatzmeister und der Vorstandschaft einstimmig Entlastung.  

In bewegenden Worten dankte Anne Gierlach allen, die sie bei ihrer sechsjährigen Vorstandsarbeit unterstützten. Irene Träxler sagte in ihrem Schlusswort, „sie freue sich auf die neue Aufgabe und möchte zusammen mit dem Vorstand, dem Mitarbeiterteam im CeBB, den Mitgliedern und den vielen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit offenen Menschen dazu beitragen, dass Bavaria Bohemia e.V. und das CeBB der Völkerverständigung zwischen den Nachbarn weiter wichtige Impulse verleihen.  

24. November 2014

11. členská schůze dne 23. 11. 2014

Zřizovatelský spolek CeBB zvolil na 11. členském shromáždění dne 23. 11. 2014 nové představenstvo na další dva roky. Tvoří jej Irene Träxler (předsedkyně), Dr. Wolfgang Kunert (místopředseda), Gabi Dlubal (2. místopředsedkyně), Inge Tragl (zapisovatelka), Josef Braun (pokladník) a přísedící Birgit Höcherl, Kamila Spichtinger, Vlado Dobrík, Richard Brunner a Gerhard Grimm.
Dlouholetá předsedkyně Anne Gierlach již na pozici nekandidovala, stejně jako 2. místopředseda Karel Smutný, pokladník Erich Schlicker a přísedící Klaus Hofbauer. Dlouhým potleskem poděkovali členové spolku bývalé předsedkyni Anne Gierlach za znamenitou práci již od založení spolku Bavaria bohemia e. V. před deseti lety, nejprve v pozici zapisovatelky a poté šest let na postu předsedkyně spolku. Po výroční zprávě Anne Gierlach o činnosti spolku, informoval Erich Schlicker o stavu účtu, Hans Eibauer o realizaci projektů v CeBB a Herbert Männer prohlásil, že při kontrole hospodaření s financemi nenalezl žádné nedostatky. 

Anne Gierlach poděkovala všem, kteří ji v její šestileté úloze podporovali. Irene Träxler pronesla v závěrečném projevu, "že se těší na novou úlohu a chce přispět spolu s představenstvem, týmem spolupracovníků CeBB, členy spolku a lidmi otevřenými přeshraniční spolupráci k tomu, aby spolek Bavaria Bohemia e. V. a CeBB přinesl porozumění mezi sousedy ještě další důležité impulsy.

Fotogalerie • Fotogalerie

v. l. Wolfgang Kunnert (2. Vorsitzernder), Gabi Dlubal (3. Vositzende), Irene Träxler (1. Vositzende), Beisitzerin Kamila Spichtinger und Birgit Höcherl, Josef Braun (Schatzmeister), Beisitzer Gerhard Grimm und Richard Brunner | zleva Wolfgang Kunnert (místopředseda), Gabi Dlubal (2. místopředsedkyně), Irene Träxler (předsedkyně), přísedící Kamila Spichtinger a Birgit Höcherl, Josef Braun (pokladník), přísedící Gerhard Grimm a Richard Brunner
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,087 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,50 MB